logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Hluk rekuperačních větracích jednotek musí být nízký

Neustále rostoucí zatížení hlukem z nejrůznějších zařízení působí negativně na zdraví lidí. Hluk z větracích zařízení, který nás v interiérech obklopuje po velkou část života, může být velmi malý. Základní předpoklad vytvoří výrobce větrací jednotky.

Reklama

Úspora energií nesmí být vykoupena zhoršením prostředí pro pobyt lidí!

Pro zdravý pobyt lidí v interiérech budov je nutné větrat. S ohledem na nutnost šetřit energiemi a potřebu zajistit pro zdraví potřebnou intenzitu větrání se využívá řízené nucené větrání s rekuperací. Rekuperace, to je zpětné využití tepla z odváděného vzduchu, pokud je venku chladno a nebo zpětné využití chladu z odváděného vzduchu, pokud je venku nadměrné teplo. Podmínkou tohoto procesu je proudění vzduchu a s ním je, bohužel, spojen vznik hluku. Hluk je nemožné zcela potlačit, ale jeho intenzita může být tak nízká, že nejen že nepřekračuje hygienické předpisy, ale že lidé v nuceně větraném interiéru jej ani nevnímají. Základní předpoklad k tichému provozu větrání vytváří výrobci rekuperačních větracích jednotek. Nejde jen o pořizovací cenu a úspory energií, ale i dlouhodobé zdraví lidí nezatěžovaných hlukovým smogem, tak lze charakterizovat hlavní téma rozhovoru redaktora TZB-info s Filipem Hazukou, výkonným ředitelem společnosti 2VV s.r.o. a s Jaroslavem Chlupem, vedoucím výzkumu a vývoje této společnosti.

Obr. 1  Již z rozměru vstupních vrat do hlukové zkušební komory společnosti 2VV je zřejmé, že umožňuje ověřování hlukových parametrů rekuperačních jednotek větších výkonů.
Obr. 1 Již z rozměru vstupních vrat do hlukové zkušební komory společnosti 2VV je zřejmé, že umožňuje ověřování hlukových parametrů rekuperačních jednotek větších výkonů.

Nízká hlučnost rekuperační jednotky nezávisí jen na ventilátorech!

Z rozhovoru se dozvíte, jak ve společnosti 2VV s.r.o. přistupují ke snižování hluku. Že nízká hlučnost nezávisí jen na volbě tabulkově tichých ventilátorů, ale že se na výsledku podílí i řada dalších skutečností. Výrobce, který chce za své rekuperační větrací jednotky 100% ručit, je musí na hluk testovat již během vývoje. Hluk nelze posuzovat jen od jeho souhrnné hodnoty, tzv. ekvivalentní hladiny akustického výkonu. Je nutné jej podrobně analyzovat, zabývat se doslova každou frekvencí, se kterou jednotka rozechvívá vzduch a následně ji lidské ucho vnímá, viz příklad na obr. 2. Proto mají ve společnosti 2VV s.r.o. zkušební komoru, která jim provádění potřebných testů při měnících se provozních podmínkách rekuperačních jednotek umožňuje, viz obr. 1 a obr. 3. Ne vše dokáže vyřešit řízení otáček ventilátorů.

Obr. 2 Hluk se skládá z mnoha složek (frekvencí), a proto se musí každá z nich posuzovat detailně a navíc ve všech možných provozních podmínkách rekuperační jednotky.
Obr. 2 Hluk se skládá z mnoha složek (frekvencí), a proto se musí každá z nich posuzovat detailně a navíc ve všech možných provozních podmínkách rekuperační jednotky.
Obr. 3 Rekuperační  jednotka ve zkušební komoře při optimalizaci jejích hlukových parametrů.
Obr. 3 Rekuperační jednotka ve zkušební komoře při optimalizaci jejích hlukových parametrů.

Návrh větracího systému musí zohlednit hluk!

Pro projektanta by údaj o jmenovitém výkonu rekuperační jednotky měl být jen základním signálem, s jakým maximálním výkonem může počítat pro krátkodobý provoz. Tedy když je nutné co nejrychleji provětrat daný prostor. Například během přestávek v jevištích divadel, během přestávek v konferenčních sálech, školních učebnách atp. Pokud by byl jmenovitý výkon projektantem využit pro běžný provoz, pak musí projektant počítat s hlukem jednotky, který takovému výkonu skutečně odpovídá. Udělá chybu, pokud použije hodnotu popisující intenzitu hluku v průměrných podmínkách udanou výrobcem. Protože jak roste výkon rekuperační jednotky, tak roste potřebná rychlost proudění vzduchu a s ní i emise hluku. A to znamená, buď zvýšené zatížení lidí hlukem nebo zvýšené investice do tlumičů hluku a dalších souvisejících opatření.

Skutečnost, že 2VV s.r.o. umí vyrábět tiché rekuperační jednotky v širokém spektru výkonů, od rodinných domů po velké průmyslové objekty, dokumentují například nyní časté aplikace ve školách, ale i uplatnění ve zvukovém studiu.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.