logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Entalpické výměníky pro klimatizaci a větrání se zvýšenou účinností a tlakovou odolností

Tepelný výměník zajišťující přestup tepla z odváděného vzduchu do přiváděného nebo naopak, včetně přestupu vodních par, snižuje náklady na vytápění, chlazení i na udržování potřebné vlhkosti vzduchu. Inovativní konstrukce s vyšší účinností má i vyšší tlakovou odolnost.

Reklama

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Výměníky tepla jsou velmi důležitým prvkem větracích soustav. Umožňují snížit spotřebu tepla, pokud větrání probíhá v době vytápění, nebo spotřebu chladu, když je nutné větraný prostor chladit.

V zásadě lze využít běžný výměník tepla, který jen velmi okrajově využívá teplo obsažené ve vodních parách ve vzduchu a nebo výměník entalpický, který s vodními parami cíleně hospodaří.

Názory na přínos entalpických výměníků se v praxi různí. Může to být dáno i tím, že v diskuzích se nezohledňuje konkrétní konstrukce výměníku. Běžně používané entalpické výměníky mají totiž sníženou účinnost zpětného získávání tepla. Tento zažitý názor mění nová, patentovaná konstrukce entalpických výměníků. Jako nosiče membrány, která tvoří teplosměnnou plochu a současně umožňuje prostup vodních par mezi přiváděným a odváděným vzduchem, využívá perforovaný plech z hliníkové slitiny, který je vhodně tvarován. Kovový nosič zvyšuje mechanickou odolnost při tlakové nerovnováze mezi stranami výměníku, tvarováním se zvětšila přestupní plocha, klesla i tlaková ztráta výměníku, a přitom jsou bezpečně zaručeny i všechny požadavky z hlediska zdraví a hygieny.

O novém řešení entalpických výměníků ve své prezentaci hovoří Filip Hazuka, výkonný ředitel společnosti 2VV s.r.o.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.