logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Vyvážený větrací systém ORCON – OCTOPUS s rekuperací tepla pro modernizace i novostavby – díl 2.

Rozvody vzduchu OCTOPUS

Rozvody vzduchu OCTOPUS navazují na větrací jednotku ORCON. Celý systém nabízí společnost Brilon a.s. a veřejnosti jej představila na veletrhu Aquatherm 2020. Systém je navržen pro provoz v rovnotlakém, vyváženém režimu a s rekuperací tepla.

Vzduchové rozvody OCTOPUS

K větrací jednotce ORCON patří systém rozvodů vzduchu OCTOPUS. Jeho základem je plastové kruhové nebo ploché potrubí, distribuční boxy, adaptéry aj. Pro možnost ohybů, a přitom pro zvýšení tvarové pevnosti je potrubí korugované, příčně zvlněné.

Ideové schéma radiálního řešení rozvodů vzduchu
Obr. Ideové schéma radiálního řešení rozvodů vzduchu se dvěma distribučními boxy, s kombinací kruhových a plochých potrubí. V rámci konstrukce stropu – podlahy lze řešit rozvod vzduchu i pro dvě podlaží současně
Obr. K dispozici je řada různých adaptérů, například pro spojení přímých potrubí, vytvoření ostrého oblouku nebo oblouku s přechodem z kruhového na ploché potrubí aj. Jejich součástí je vždy upevňovací převlečná manžeta a těsnění

K vytvoření spoje se na zelenou trubku nasune červená převlečná manžeta tak, aby zůstala volná poslední vlna. V pozici je manžeta fixována zacvaknutím zámku. Do poslední vlny se u kruhových potrubí ještě vloží pružné černé těsnění a trubka se pak zasune do adaptéru, až se v něm zacvaknou fixační ozuby na manžetě. U plochých spojů jsou pružné těsnící břity součástí manžety. Jediný nástroj, který je zapotřebí, je pilka na dělení trubky na potřebnou délku. Takto rychle, a přitom bezpečně a těsně se potrubí napojují i na distribuční boxy.

Dimenze potrubí

Pro volbu dimenze potrubí je rozhodující průtok a maximální rychlost vzduchu, aby nevznikal další hluk a nedocházelo k poklesu tlaku. Celková tlaková ztráta by měla být co možná nejnižší, ideálně pod 100 Pa a rychlost vzduchu v každém potrubí nižší než 3 m/s.


Pro projektanty

Základem podpory práce projektantů k návrhu větracího systému ORCON – OCTOPUS jsou podklady ve formátu BIM pro využití návrhového software. K návrhu lze využít online pomůcku, která poskytuje podrobné informace o systému, jako je tlak, rozpis potřebných prvků, a rovněž i o tom, jak nastavit regulační clony průtoku vzduchu potrubím. Regulační clony umístěné v distribučních boxech jsou zásadní součástí systému Air Excellent, protože umožňují nastavení různých průtoků vzduchu pro různé místnosti. Výpočet nastavení clony může být změněn na místě, pokud se skutečná instalace liší původního návrhu. V rodinných domech se doporučuje použít radiální schéma rozvodu, které pro každou z místností pracuje se stejným společným tlakem vzduchu v distribučním boxu. Případná pozdější změna požadavků na množství vzduchu pro jednu z místností nevyžaduje změnu clony pro ostatní místnosti.

Návrh rozvodů vzduchu se opírá o teoretické poznatky z oblasti proudění vzduchu a je podložen mnohaletými praktickými poznatky z tisíců nejrůznějších instalací.

Obr. Pro návrh větrání ORCON – OCTOPUS lze využít software
Obr. Pro návrh větrání ORCON – OCTOPUS lze využít software
Obr. Jedině ventilátory s vestavěnými anemometry a jejich správná regulace zajistí skutečně vyvážený provoz.
Obr. Jedině ventilátory s vestavěnými anemometry a jejich správná regulace zajistí skutečně vyvážený provoz.

Základem skutečně vyváženého, a přitom úsporného větrání domu je unikátní řešení založené na použití ventilátorů s vestavěnými anemometry. Elektronická regulace větrací jednotky ORCON údaje z anemometrů porovnává a podle nich udržuje vyvážený stav. Tak, aby rozdíl mezi množstvím přiváděného a odváděného vzduchu byl menší než 1 %, tedy prakticky nulový.

Dalším stupněm regulace mohou být servopohonem ovládané regulační klapky, které lze montovat přímo na výstupy z větrací jednotky, nebo do rozvodů vzduchu. K jejich pohonu se používá běžný USB nabíjecí adaptér 5 Volt pro smartphone aj. a komunikace s větrací jednotkou pro jejich nastavování probíhá bezdrátově. Tato sestava umožňuje řídit větrání jednotlivých místností zcela individuálně, podle čidla CO2 v každé místnosti, a tím maximálně šetřit energii.
Obr. Dálkově ovládané regulační klapky lze instalovat přímo na vývody z větrací jednotky ORCON, nebo do rozvodů vzduchu.

Jiný a jednodušší způsob nastavení různých množství vzduchu do místností umožňují distribuční boxy. Aby za boxy do každé místnosti procházelo zvolené množství čerstvého vzduchu, opatřují se vývody z boxu regulačními clonami. Regulační clony ve vývodech, ve kterých je zapotřebí omezit proudění, se upravují podle návrhu tak, že se změní velikost jejich vnitřního otvoru vyříznutím předlisovaného kroužku. Clona se fixačními ozuby zacvakne do výstupků v distribučním boxu. K regulaci množství vzduchu proto nedochází, jak je často obvyklé, až na vyústkách v místnostech, na kterých by mohly při škrcení průchodu vzduchu vznikat rušivé hlukové efekty. Radiální rozvod ve spojení s nízkou cenou clon a revizní víko boxu umožňují i snadné pozdější změny clon, pokud by se například změnil účel využití místnosti.


Obr. K nastavení různých požadovaných množství vzduchu pro jednotlivé místnosti a zohlednění různých délek potrubí se využijí regulační clony v distribučních boxech. K tomu jsou boxy vybaveny revizním víkem.Obr. Variant, jak řešit rozvod vzduchu, je mnoho. Příklady ukazují využití plochého potrubí se sníženou konstrukční výškou v konstrukci podlahy a pod dřevěným záklopem stropu.

Sortiment distribučních boxů zahrnuje několik různých variant. Ty lze vzájemně propojovat, kombinovat, a to jak vedle sebe, tak nad sebou. Tato vysoká variabilita umožňuje řešit nejen poměrně jednodušší rozvody vzduchu v rodinných domech, ale i složitější v penzionech atp. Distribuční boxy se instalují tak, aby bylo přístupné jejich víko, a tak byla umožněna nejen případná úprava regulačních clon.


Všechny prvky rozvodů vzduchu k větrání obytných prostorů má společnost Brilon pokryty certifikátem renomované autorizované zkušebny TÜV SÜD podle platného standardu TAK 01-2013.

Zkoušky prokázaly vysokou antimikrobiální účinnost, a to více jak 99 % redukcí případně se vyskytujících bakterií po 72 hodinách. Tohoto výsledku je dosaženo speciálními příměsemi přidávanými při výrobě potrubí.

Vysoké antistatické vlastnosti zaručují, že se v potrubí prakticky neusazuje prach. Případné čištění lze provést standardními prostředky, například čistící sadou fy. Wöhler aj.

Rozvod vzduchu plní aktuální vysoké požadavky na těsnost v rozsahu rozdílu tlaku mezi vnitřkem rozvodu a okolím od -2 000 Pa (podtlak) do +2 000 Pa (přetlak).

Z pohledu odolnosti vůči požáru jsou rozvody zatříděny do třídy E (v souladu s evropskou normou EN 13501-1).


Závěr

Z venkovního prostředí jsme se v našem zeměpisném pásu již dávno po větší část našeho života přestěhovali do budov, ačkoliv bychom venku a celoročně mohli bez jakýchkoliv zařízení dýchat čerstvý vzduch. Chceme šetřit energií, a tak si pořizujeme budovy s těsnými okny, dveřmi. Pokud investici do těchto energeticky úsporných „otvorových výplní“ domu nechceme znehodnotit, musíme zvolit i vhodný způsob větrání. Vyvážený, rovnotlaký větrací systém ORCON – OCTOPUS takové řešení nabízí. Se stupněm rekuperací zpětně využitého tepla až 90 %, možností nočního předchlazení domu při vhodných klimatickým poměrech, vysokými hygienickými vlastnostmi, optimalizovanými možnostmi řízení chodu podle měnících se podmínek a tedy i s minimalizací spotřeby elektrické energie patří tento systém na špičku současné nabídky v oboru.


Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.