logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Malá rekuperační jednotka RESPIRO – novinka 2018

RESPIRO je malá větrací jednotka se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu, určená k ekonomicky úspornému větrání jednotlivých místností. Je ideálním řešením pro snadnou náhradu původně instalovaných ventilátorů bez potřeby dodatečných stavebních úprav, elektroinstalace a instalace potrubí pro odvodu kondenzátu.

Obr. 1 Jednotka RESPIRO
Obr. 1 Jednotka RESPIRO
Obr. 2 Příklad větrání místností v bytové výstavbě s použitím větrací jednotky RESPIRO a RESPIRO RD s bezdrátovým ovladačem.
Obr. 2 Příklad větrání místností v bytové výstavbě s použitím větrací jednotky RESPIRO a RESPIRO RD s bezdrátovým ovladačem.

Jednotka je vhodná pro nové stavby nebo rekonstrukce starších bytových domů. U rekonstrukcí slouží jako záměna stávajícího podtlakového větrání s ventilátory pro odvod odpadního vzduchu. Díky střídavému provozu a akumulaci energie z odpadního vzduchu v regeneračním výměníku z keramiky dochází k podstatnému omezení tepelných ztrát způsobených chladným čerstvým přívodním vzduchem. Tyto ztráty by jinak byly hrazeny otopnou soustavou v bytové jednotce.

Jednotka RESPIRO standardně pracuje v režimu střídavého odvodu/přívodu s maximálním průtokem 60 m3/h, přičemž interval změny směru proudění je 70 sekund. Varianta RD umožňuje regulaci na základě integrovaného senzoru vlhkosti vzduchu. Dodává se včetně dálkového ovládání s možností nastavení jednotlivých provozních režimů.

Skříň a varianty jednotky

Skříň jednotky RESPIRO je z odolného tvrzeného plastu bílé barvy. Část jednotky obsahující regenerační výměník tepla umožňuje instalaci do zdi o max. tloušťce 400 mm. Vnitřní část jednotky je vybavena designových čelním krytem.

Obr. 3 designový vnitřní kryt umožňující instalaci v jakémkoliv prostředí
Obr. 3 designový vnitřní kryt umožňující instalaci v jakémkoliv prostředí
Obr. 4 Rozměrový náčrtek jednotky RESPIRO
Obr. 4 Rozměrový náčrtek jednotky RESPIRO

Varianty jednotky

RESPIRO 150 - 2 otáčkový, ruční ovládání, externí sepnutí vysokých otáček
RESPIRO 150 RD - 3 otáčkový, nastavení režimu provozu, bezdrátový ovladač, automatický provoz v závislosti na relativní vlhkosti


Ventilátory

Obr. 5 Keramický výměník s účinností až 93 %.
Obr. 5 Keramický výměník s účinností až 93 %.

Jednotka je osazena EC ventilátorem umožňujícím reverzní chod a je určena pro trvalý provoz.

Rekuperace

Zařízení je dále vybaveno regeneračním výměníkem z keramiky. Průměrná tepelná účinnost je podle podmínek do 78 % (maximální až 93 %). Údržba a servis jsou snadné, výměník je přístupný po odejmutí vnitřní části jednotky s ventilátorem. Na obou stranách výměníku je umístěn filtr třídy G3.

Regulace

Standardní dvouotáčkové provedení obsahuje manuální ovládání na skříni jednotky, s možností připojení externího ovladače pro sepnutí vyšších otáček. Varianta RD umožňuje třístupňovou regulaci otáček na základě integrovaného senzoru vlhkosti. Tato regulace zajišťuje optimální klima a kvalitu vzduchu v místnosti. Součástí jednotky ve verzi RD je bezdrátový ovladač umožňující nastavení provozního režimu (pouze přívod/pouze odvod/ nebo střídavě odvod a přívod), volbu otáček ventilátoru ze tří možností a volbu maximální povolené relativní vlhkosti. V režimu „střídání odvod přívod“ je nastaven standardní interval změny směru proudění 70 s. RESPIRO 150 RD umožňuje propojení až 16ti jednotek.

Montáž


Montáž jednotky na stěnu se provádí pomocí čtyř montážních šroubů. Jednotku je možné instalovat pouze v horizontální ose regeneračního výměníku se sklonem min. 1 % směrem do venkovního prostředí. Dlouhý připojovací nástavec (400 mm), který obsahuje keramický výměník, je možné přizpůsobit tloušťce stěny. Unikátní konstrukce jednotky zajišťuje snadnou údržbu i čištění. Jednotku RESPIRO je vhodné využít při výměně stávajícího ventilátoru bez náročných instalačních příprav.

Obr. 7 Sestava větrací jednotky
Obr. 7 Sestava větrací jednotky

Sestava větrací jednotky:
1 – vnitřní kryt
2 – žaluziová klapka a vnitřní montážní rámeček
3 – ventilátor
4 – vnitřní filtr
5 – keramický výměník
6 – vnější filtr
7 – vnější montážní rámeček
8 – fasádní mřížka


Dálkové ovládání verze RD umožňuje nastavení provozního režimu (pouze přívod/pouze odvod/ nebo střídavě přívod i odvod) automatický provoz v závislosti na relativní vlhkosti volba otáček ventilátoru ze tří možností

S – pohotovostní režim
A – automatický režim
V – výběr otáček ventilátoru
H – výběr požadované maximální vlhkosti (40, 55, 70% RV)
F – směr proudění vzduchu
I – přívod vzduchu
E – odvod vzduchu

Katalogový list ke stažení:
http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/respiro-150-mala-rekuperacni-jednotka


ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
logo ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

Výrobce profesionální vzduchotechniky. Člen celosvětově působící skupiny vzduchotechnických výrobců a distributorů Soler & Palau Ventilation Group. Pro stavebnictví zajišťujeme dodávky centrálních větracích systémů s větracími jednotkami DUOVENT® ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.