logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Ideální řešení pro centrální bytové větrání: třícestná vzduchová klapka na odvodu vzduchu

Funkčnost a úspornost jsou hlavními faktory pro splnění nároku na větrání bytů pomocí vzduchotechniky s použitím minimálního rozměru potrubí. Při volbě konceptu větrání bytových domů je proto vždy důležité si odpovědět, zda větrání bude zajišťovat centrální společná jednotka pro skupinu bytů, nebo decentrální jednotka umístěná v každém bytě zvlášť.

Jelikož větrání bytů je velmi živý proces a jeho potřeby se mění v čase, je potřeba od počátku uvažovat o regulátorech variabilního průtoku vzduchu, které dokážou reagovat na jakýkoli podnět pro upravení přívodního a odvodního množství. Jednoduché pravidlo říká: „Není regulátor, není optimalizace.“

Z požadavků na větrání obytných budov vyplývající z normy ČSN EN 15665/Z1 jsou jasně patrné limity větrání pro trvalé a nárazové větrání. Pokud se do systému zahrne nárazové větrání, znamená to náhlé navýšení průtoku nuceného větrání po stanovenou dobu.

Právě zahrnutí nárazového větrání do jednotného systému, a jeho vybalancování v případě různých nárazových stavů, je ideální volbou především z důvodu energetického a jednotného větracího systému. Jako řešení přerozdělování vzduchu v případě nárazového větrání lze použít třícestnou vzduchovou klapku se servopohonem, pomocí které se nejen přerozdělí vzduch v případě různých nárazových stavů, ale zároveň se sníží celkové odsávací množství vzduchu a rapidně sníží dimenzi hlavního potrubí a VZT jednotky až o 35 %.

Jak funguje naše koncepce bytového větrání se zónovou klapkou z pohledu měření a regulace?

V každém bytě je umístěná dvojice regulátorů variabilního průtoku, která upravuje množství přívodního a odvodního vzduchu na základě požadavku nebo impulzu, který spustí daný větrací stav. Přerozdělení množství odsávaného vzduchu v případě aktivního nárazového větrání obstarává třícestná klapka TATBU. Systém regulace VZT jednotky a regulačního systému je napájen z domovního rozvaděče, napájení bytových regulátorů a doprovodné techniky je provedeno skrze jednotlivé bytové rozvaděče. Do bytu vstupuje tedy pouze komunikační linka.

Nastavení průtoku větrání pro jednotlivé provozní bytové módy proběhne již ve výrobě, stejně tak jako orientační zaregulování třícestných klapek dle projektu. Donastavení regulačního bytového systému proběhne po instalaci vzduchotechniky. Jelikož jsou regulátory osazeny těsnou uzavírací klapkou, lze toto „zaregulování“ řešit po částech, aniž by se do jednotky vzduchotechniky dostával prach z ještě nedokončených bytových jednotek. Do bytu může být instalováno čidlo CO2, které řídí množství vzduchu na základě koncentrace CO2 ve stanovených limitech.

Pro účely „chytré“ regulace vzduchotechniky vyvinula společnost Lindab s.r.o. v kooperaci se společností Simply Control s.r.o. regulační bytový systém Simply Air upravující množství vzduchu s velkou škálou možností pro použití. Lze ho použít nejen pro bytové větrání, ale ve všech budovách, kde je větrání na základě požadovaného průtoku, jako jsou například školy či administrativní budovy.

Hlavní komponenty regulačního systému Simply Air


VAV Kompakt

Pro zajištění požadovaného průtoku vzduchu je umístěná dvojice regulátorů variabilního průtoku na společné základně s izolovanou elektrickou rozvodnicí. Dále jsou k dispozici připravené porty pro napojení doprovodné bytové technologie, jako jsou doprovodné regulační klapky, tlačítka nárazového větrání, odsávací digestoře, čidla stavu vnitřního klima. Vzduchotechnická těsnost zavřeného regulátoru odpovídá třídě ATC 3 (C).


TATBU

Doprovodná třícestná vzduchová klapka pro přerozdělení odsávaného vzduchu v případě nárazového větrání. Výhodou je umístění pouze jednoho servomotoru, který ovládá dvojici spřažených klapek k dosažení optimálního přerozdělení vzduchu mezi kuchyní a koupelnou s WC.


Simply CORE

Bytová aplikace pro uživatelskou kontrolu větrání bytu. Umožňuje sledovat parametry větrání, teplotu, koncentraci CO2, a dále dálkově spouštět jednotlivé nárazové režimy větrání.

V případě zájmu o další informace kontaktujte některého z obchodních zástupců společnosti Lindab Sales s.r.o. na stránkách www.lindab.cz.


Lindab Ventilace
logo Lindab Ventilace

Nabízíme kompletní sortiment zahrnující VZT jednotky, požární klapky, čisté prostory, potrubní systémy, distribuční elementy, indukční jednotky, pasivní stropy a další příslušenství pro vzduchotechniku.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.