logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Zvýšená energetická účinnost: Jak může vhodná izolace fasády snížit tepelné ztráty v budově?

Zateplení fasády má zásadní vliv na energetickou náročnost domu a přináší řadu výhod. Přispívá ke snížení tepelných ztrát, zlepšuje tepelnou pohodu v interiéru, snižuje kondenzaci vlhkosti, což napomáhá udržovat zdravé a suché prostředí v domě a snižuje pronikání hluku z okolí. Účinnost izolace závisí především na kvalitě použitých izolačních materiálů a jejich správné instalaci tak, aby nedocházelo ke vzniku tepelných mostů. Co byste měli vědět o zateplení domu a jeho energetické účinnosti? Poradíme vám!

Zateplení fasády a energetická náročnost budovy

Správně provedené zateplení fasády má významný vliv na zlepšení energetické náročnosti budovy. V první řadě přispívá ke snížení tepelných ztrát tím, že vytváří tepelnou bariéru, která v zimě zabraňuje pronikání studeného vzduchu zvenčí. V létě zase chrání interiér před přehříváním, protože brání průniku horkého vzduchu. Správně nainstalované kvalitní izolační materiály pomáhají udržovat konstantní teplotu uvnitř budovy a účinně snižují potřebu vytápění nebo chlazení. To má za následek nižší náklady na spotřebu energií a lepší energetickou účinnost.

Zateplení fasády je velmi důležité z hlediska snížení tepelných ztrát, ochrany konstrukce budovy před výkyvy vnějšího prostředí, omezení rizika kondenzace vlhkosti nebo výskytu plísní a hub a zlepšení akustických vlastností domu. Tepelná izolace by měla být nainstalovaná rovnoměrně po celé ploše včetně míst, kde dochází ke spojení různých materiálů nebo konstrukčních prvků.

Všechny tyto faktory přispívají ke zlepšení energetické účinnosti budovy a snížení nákladů. Snížením tepelných ztrát a udržováním stabilní teploty uvnitř budovy snižuje i nároky na topné a chladící systémy, které pak spotřebovávají méně energie a zároveň se tím snižují i emise CO2 a využívání neobnovitelných přírodních zdrojů.

Zateplení fasády – jaký materiál zvolit?

Jedním z nejčastěji instalovaných materiálů, které jsou na našem trhu dostupné, je polystyren. Má výborné tepelně izolační parametry a velmi lehce se instaluje. Čím dál častěji je ale nahrazovaný kamennou vlnou, která má nejenom skvělé tepelněizolační vlastnosti, ale i řadu dalších výhod. Čím je kamenná vlna zajímavá?

Příznivci kamenné vlny oceňují především její vysokou trvanlivost a odolnost. Kromě těchto vlastností se tento materiál vyznačuje také výbornými akustickými vlastnostmi, které tlumí hluk z okolního prostřed a paropropustností, která pomáhá chránit dům před vznikem plísní a hub. Důležitou vlastností minerální vlny, kterou bychom měli také zmínit, je její požární odolnost, která výrazně zvyšuje bezpečnost užívání domu. Kamenná vlna odolává teplotám větším než 1 000 °C a v případě požáru neuvolňuje velké množství toxického kouře jako jiné hořlavé izolace.

Suma sumárum, jak polystyren, tak minerální vlna jsou skvělé materiály pro zateplení budov, které přispívají ke zvýšení energetické náročnosti domu. Jsou ekologické, odolné, spolehlivé a mimořádně účinné při zajištění optimální tepelné pohody v objektu. Pokud však jde o pružnost, nízkou náchylnost k deformaci, akustiku, stejně jako požární a chemickou odolnost, je minerální vlna jednoznačným favoritem.


ROCKWOOL, a.s.
logo ROCKWOOL, a.s.

ROCKWOOL - přední světový výrobce a dodavatel izolací z kamenné vlny. Kamenná vlna ROCKWOOL se vyrábí z přírodních surovin, chrání před hlukem, významně zvyšuje požární odolnost budov a zajišťuje v nich příjemné a zdravé klima.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.