logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Vše o PUR a PIR deskách a jejich aplikaci ve stavbách na jednom místě

PIR a PUR desky mají výborné izolační a mechanické vlastnosti, které předčí např. běžný polystyren. Práce s nimi a aplikace v konstrukcích je přitom stejně snadná. Víte, kde všude je lze využít a jakých dalších benefitů se při tom dosáhne? Využijte komplexní zdroj informací ve webináři, který připravil Jan Hodinka a Radim Lovětínský ze společnosti PCC Morava – Chem.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Tvrdé polyuretanové desky na bázi PUR (polyuretan) nebo PIR (polyisokyanurát) jsou moderním tepelněizolačním materiálem s vysokou mírou zateplení. Za běžných podmínek 10 cm těchto desek nahradí až 18 cm běžného polystyrenu. Použitím tenčích desek tepelné izolace dochází k úspoře půdorysné vnitřní plochy domu nebo bytu. A velké uplatnění se také najde při zateplování balkonů nebo lodžií. Význam má i zvětšení užitné podlahové plochy novostaveb při daných vnějších rozměrech stavby a použití fasádního systému této menší tloušťky.

Tvrdé polyuretanové desky se navíc dodávají v libovolných tloušťkách, zcela na přání zákazníka. Mají velice nízkou, skoro žádnou, nasákavost a jsou dobře difuzně propustné. Desky se mohou pro své dobré mechanické vlastnosti používat i do skladeb podlah. Jedná se o samozhášivý materiál. Objemová hmotnost polyuretanu je přibližně dvakrát větší, než je u běžného polystyrenu, avšak zatížení konstrukce to téměř neovlivní, protože pro stejný tepelněizolační efekt se používá přibližně poloviční tloušťka.
Co je PUR versus PIR

Materiály jsou si velice blízké. PUR desky vznikají napěním polyuretanové hmoty a vytváří uzavřenou mikroskopickou buněčnou strukturu, díky níž mají skvělé tepelněizolační a hydroizolační vlastnosti. PIR je polyisokyanurátová pěna tvořená kombinací uretanových a isokyanurátových vazeb. Při výrobě se uplatňují izokyáty a polyesterové polyony. Výsledkem jsou desky s lepšími parametry, jako je zvýšená odolnost proti ohni, vyšší tepelněizolační schopnost a větší pevnost v tlaku.

Samozřejmostí v sortimentu jsou doplňkové a speciální výrobky. V první řadě jsou to zátky pro zapuštěné kotvicí prvky zateplovacího systému ETICS, dále jsou to spádové klíny pro tepelnou izolaci plochých střech, speciálně vyrobené tepelněizolační prvky, izolace potrubí a ozdobné prvky např. pro členité fasády.

Charakteristickým znakem desek PCC je kromě žluté barvy fakt, že nemají žádnou povrchovou úpravu, jako bývá zpravidla hliníková fólie, nakašírovaná textilie apod. To umožňuje snadné broušení materiálu přímo na stavbě bez ztráty její funkce a samotné účinnosti tepelněizolačních desek. Lze tak dosáhnout velké přesnosti aplikace na stavbě, a to zejména bez nutnosti použití speciálního pracovního vybavení.
Desky od PCC Morava – Chem jsou součástí zateplovacího systému NEW THERM

NEW THERM je certifikovaný vnější zateplovací systém. Jeho součástí jsou všechny nezbytné komponenty, jako je cementový lepicí tmel, samotný izolant, kotvicí prvky pro povrchovou nebo zápustnou montáž, zmíněné PU zátky, základní vrstva včetně armovací tkaniny a sortiment omítek včetně příslušné penetrace.

NEW THERM je stejně jako ostatní zateplovací systémy ETICS výrobkem uvedeným na trh jako celek, tzn., že se musí skládat z komponentů předepsaných výrobcem. Musí být dodržen technologický postup montáže a zhotovitel musí být proškolen. Během provádění systému se dělají průběžné kontroly jednotlivých vrstev a jednotlivé komponenty skladují dle pokynů výrobce.

Speciální variantou zateplovacího systému NEW THERM je systém pro montáž fasádních obkladových pásků. Jako izolant jsou PIR desky s již vodicími drážkami pro cihelné fasádní prvky.

Ve webináři si také můžete poslechnout příklady kalkulací zvýšení podlahové plochy v interiéru nebo zvýšení úrovně denního osvětlení použitím tenké izolace z PUR a PIR desek. Dále v něm naleznete ukázky aplikací a také možnosti technické podpory, kterou výrobce poskytuje. Patří do ní nezávazné kalkulace projektů, termovizní měření a kontrola realizace na stavbě.


PCC MORAVA-CHEM s.r.o.
logo PCC MORAVA-CHEM s.r.o.

PCC MORAVA-CHEM s.r.o. se realizuje na českém i evropském trhu v oblasti chemie, petrochemie, uhlí, koksu, slévárenství. V roce 2013 rozšířila svou činnost na oblast tepelné izolace na bázi tvrdých polyuretanových (PIR) stavebních desek pro zateplování ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.