logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Stropy

Strop je vodorovná nosná konstrukce přenášející stálé a nahodilé zatížení do svislých nosných konstrukcí. Jednotlivá podlaží dělí nejen provozně, ale také z hlediska akustiky (šíření zvuku), tepelné techniky (vedení tepla a vlhkosti), požární ochrany atd.

Z důvodů tepelnětechnických, akustických, požárních a také provozních a instalačních se stropy opatřují dalšími speciálními konstrukcemi – podlahami a podhledy. Konstrukce podlahy může omezovat šíření kročejového hluku, pokud je provedena jako plovoucí – s tuhou roznášecí deskou na měkké vrstvě obvykle vláknité izolace.

V podhledu bývají umístěné elektroinstalace a systémy větrání a vytápění. Podhled mívá obvykle i funkci akustickou, a to nejčastěji snižování doby dozvuku v místnosti pod stropem a případně zvyšování vzduchové neprůzvučnosti celé stropní konstrukce, pokud nosná konstrukce stropu nemá dostatečnou objemovou hmotnost pro zajištění této funkce. Další významnou funkcí podhledu bývá zvyšování požární odolnosti stropu.

Tepelněizolační funkci stropu, pokud odděluje prostory s různou vnitřní teplotou nebo odděluje vytápěný a nevytápěný prostor, zajišťuje tepelná izolace umístěná v podhledu nebo v podlaze.
Mohlo by vás zajímat


28.5.2024Ing. Martina Hepnerová, Foto archiv autorky
Oprava dřevěných a nosných konstrukcí patří spolu s výměnou střechy k nejdůležitějším a také nejdražším částem rekonstrukce roubené stavby. Teprve, když je stavba „v suchu“ a má vyřešené statické poruchy, má smysl se pouštět do dalších oprav v interiéru.
26.5.2024Martin Kubín, redakce
Program Nová zelená úsporám Light, který byl spuštěn v lednu 2023, zaznamenal od svého začátku mimořádný úspěch. O vyhrazených 9 miliard korun na rychle a snadno realizovatelné renovace rodinných domů si již požádalo 79 tisíc domácností. Aktuálně je však pozastaven.
29.4.2024Ing. Martina Hepnerová, Foto archiv autorky
V seriálu se budeme věnovat opravám starých roubených staveb, tedy domů postavených v první polovině 20. století a dříve, které mají stěny alespoň částečně tvořené dřevěnými trámy. Mnoho informací bude však využitelných i při opravách starších zděných staveb.
Příklad obvyklého řešení dřevěného trámového stopu v obytných budovách
22.1.2024Ing. Lubor Kalousek, Ph.D., Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D., Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.
Recenzovaný Příspěvek je zaměřen na problematiku dřevěných trámových stropů a podlah zejména z období konce 19. století až 1. poloviny 20. století. V běžné stavební praxi se s těmito konstrukcemi velmi často setkáváme u obytných budov, které jsou, nebo v minulosti byly, předmětem stavebních změn. Při těchto zásazích však často nejsou respektovány základní myšlenky původního technického řešení a dochází k degradaci některých stavebněfyzikálních parametrů. V příspěvku budou popsány zásady, které byly těmto typům konstrukcí věnovány v dobových legislativních a normativních předpisech a dále v odborné literatuře. Na praktickém příkladu bude prezentováno původní historické řešení. Ve vztahu ke stavebním zásahům do historických stropních konstrukcí budou dále popsány současné legislativní a normativní předpisy, ale i vlastní příklady novodobých řešení a jejich omezení.
Oldřich Rejl, TZB-info a ESTAV.cz a Petr Porubský, HELUZ. Zdroj: estav.tv
7.11.2023redakce
Stavba rodinného domu nebyla nikdy finančně jednoduchou akcí. Jak na stavbě rodinného domu ušetřit, poradil ve studiu estav.tv na veletrhu FOR ARCH 2023 Ing. Petr Porubský, obchodní a marketingový ředitel společnosti HELUZ. Můžete získat zdarma cihly a další materiál nezbytný pro stavbu rodinného domu.
31.10.2023HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Dne 12. 10. 2023 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení celostátního kola soutěže Heluz LEVEL UP 2022/2023 „Projektujeme energeticky úsporný rodinný dům z cihelného systému Heluz“.
Jaroslav Benák, Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s. Zdroj: estav.tv
28.10.2023redakce
Portfolio fermacell se stalo součástí značky James Hardie, díky které bylo rozšířeno o fasádní systémy. Pod značkou James Hardie Europe se nadále prezentují systémová řešení skladeb konstrukcí, a to nejenom v oboru suché výstavby. Na veletrhu For Arch jsme si povídali s Jaroslavem Benákem, technickým manažerem společnosti.
1.10.2023Ing. Matej Jurgoš, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta. Katedra betónových konštrukcií a mostov
Recenzovaný Tento článok sa zaoberá vplyvom recyklovaného kameniva v betónových nosníkoch, ktoré sú ohybovo a šmykovo namáhané. Nosníky sú vystužené dvoma typmi pozdĺžnej nosnej výstuže. Faktor spoľahlivosti je mierne znížený. Pre betón s recyklovaným betónovým kamenivom to je 3 % pre EC2 a 5 % pre prEC2. Pre betón s recyklovaný, tehlovým kamenivom to je 13 % pre EC2 a 14 % pre prEC2. Redukovaný modul pružnosti neovplyvňuje výsledný priehyb. Koeficient variácie pre nosníky vystužené GFRP výstužou je 6,98 % pre nosníky s 10 mm výstužou a 9,40 % pre nosníky s výstužou 16 mm. Koeficient variácie pre nosníky vystužené oceľovou výstužou priemeru 10 mm je 16,79 % a nosníky vystužené výstužou priemeru 16 mm 9,87 %
Fotografie stropních nosníků Porotherm POT
17.8.2023Wienerberger s.r.o.
Ještě před rokem byly populárnější volbou bungalovy s lehkými stropy, tomu odzvonil konec a investoři opět volí patrový dům. Jedním z důvodů je i menší zástavba pozemku. Jako statik bych rád upozornil na důležitost a výhody stavby rodinných domů s těžkými keramobetonovými stropy od Porothermu, které jsou vhodné i při rekonstrukcích a výměně dřevěných stropů.
Foto © bannafarsai - Fotolia.com
25.4.2023Ing. Simona Šarvaicová, Ing. Viktor Borzovič
Recenzovaný Príspevok sa zaoberá experimentálnou a nelineárnou analýzou spojenia medzi doskou a stĺpom v súvislosti s aplikáciou Teórie kritickej šmykovej trhliny (CSCT). Model CSCT je mechanický model, kde sa šmyková sila prenášaná betónom v šmykovej trhline môže určiť zohľadnením drsnosti a otvorenia kritickej šmykovej trhliny. Pre aplikáciu CSCT modelu je potrebné odhadnúť odozvu zaťaženia na pootočenie dosky. Doskové pootočenia boli vypočítané na základe nameraných deformácií bodov za vzniknutou kritickou šmykovou trhlinou. Predmetom tohto výskumu boli fragmenty bezprievlakovej dosky s hrúbkou 0,2 m, podopretej vnútorným stĺpom s obdĺžnikovým prierezom. Cieľom bolo vytvoriť numerický nelineárny model v programe Atena, ktorý zodpovedá reálnemu správaniu dosky počas zaťažovania až do následného kolapsu a taktiež overenie výsledkov získaných experimentálnym výskumom.
Následky zemětřesení v Turecku 6. února 2023 © AdobeStock
29.3.2023Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Pozvání do studia přijali prof. Jiří Máca, děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze, a Dr. Jan Burjánek z Geofyzikálního ústavu AVČR. Ničivé zemětřesení v Turecku a v Sýrii vyvolává otázky, jak je možné, že při současné úrovni znalostí a technické vyspělosti má zemětřesení takové následky? Jaký je rozdíl mezi konstrukcemi, které neodolaly a které naopak vydržely jen s menšími následky? Jak mají být navrhovány konstrukce odolné proti zemětřesení? Poslechněte si podcast na portálu ESTAV.tv.
Ocelová výztuž do betonu © Fotolia.com
13.2.2023Ing. Jakub Rubint, PhD., XEUS - Civil Engineering Robotics, s.r.o.
Recenzovaný Zo všetkých odvetví priemyslu je práve ten stavebný najmenej automatizovaný. Zaužívané spôsoby návrhu stavebných konštrukcií sú prispôsobené tomuto faktu, čo platí aj o samotnom návrhu betonárskej výstuže. Výstuž plošných prvkov, ako sú stropné dosky alebo steny, je pritom dostatočne jednoduchá na to, aby jej výroba bola automatizovaná, čím je znížená spotreba materiálu a aj zvýšená efektivita využitia pracovnej sily. Článok pojednáva princíp návrhu výstuže viazanej robotom Perseus firmy XEUS – Civil Engineering Robotics s. r. o. vysvetlenom na výstuži pri spodnom povrchu stropnej dosky obytnej budovy. Pri tvorbe metodiky návrhu takejto výstuže sa kládol dôraz na okamžitú možnosť nasadenia do praxe, pričom si nájde uplatnenie ako v závodoch na výrobu prefabrikátov, tak aj priamo na stavbe.
27.1.2023redakce
Po dvou týdnech od spuštění eviduje Nová zelená úsporám Light přes 8 tisíc žádostí za téměř miliardu korun. Ministerstvo životního prostředí zvyšuje objem finančních prostředků na 3 miliardy. Výhledově bude nabídka rozšířena i pro bytové domy. Standardní Nová zelená úsporám projde v roce 2023 inovacemi. Na tiskové konferenci a v tiskové zprávě to ve čtvrtek uvedl ministr životního prostředí Marian Jurečka.
20.12.2022Wavin Czechia s.r.o.
S rostoucí inflací a cenami energií stále více investorů řeší, jak se připravit na zimu a pro jaký způsob topení se rozhodnout. Náklady na vytápění, které dosud tvořily přibližně 52 % celkových nákladů průměrné domácnosti, lze snadno optimalizovat s pomocí systémů plošného topení. Při kombinaci s moderním inteligentním systémem řízení vytápění mohou úspory dosáhnout až na 40 %.
19.12.2022Ing. Ľudmila Kormošová, Ing. Tomáš Augustín PhD., prof. Ing. Jaroslav Halvonik PhD.
Recenzovaný Práca pojednáva o problematike pretlačenia bezprievlakových dosiek bez šmykovej výstuže oslabených otvormi v blízkosti podpier. V rámci príspevku sú porovnané predikcie šmykovej odolnosti proti pretlačeniu lokálne podopretých dosiek štvorcovým a stenovým stĺpom a zároveň oslabených otvormi. Predikcia šmykovej odolnosti bola vypočítaná s použitím návrhového modelu prEC2 v druhej generácií Eurokódu 2. Výpočtom získané hodnoty predikcie šmykovej odolnosti lokálne podopretých dosiek boli porovnávané s experimentálne nameranými výsledkami šmykových odolností získaných z laboratórnych skúšok. Na vyhodnotenie sa použil normou doporučený model skrátenia kontrolného obvodu pomocou radiálnej projekcie šírky otvoru z ťažiska zaťažovanej oblasti, ktorý výrazne podhodnocuje šmykovú odolnosť, ak sa otvory nachádzajú na líci podpery.
Bungalov ze systému HELUZ 2v1
23.11.2022Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Doporučené zásady při projektování zděných domů ze systému HELUZ byly předmětem rozhovoru se statičkou společnosti, Ing. Zuzanou Hejlovou. Hovořili jsme o založení soklu obvodového zdiva a zajištění tuhosti bungalovů ve směru vodorovného zatížení. Jaké konstrukční možnosti existují a jaká nutná opatření je třeba dodržet, si můžete poslechnout v záznamu rozhovoru.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.