logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

13. ročník studentské soutěže Život pod střechou zná své vítěze

Středoškoláci nezaváhali ani v jedné kategorii

Společnost VELUX, organizátor soutěže pro studenty středních průmyslových škol stavebních s názvem Život pod střechou, vyhlásila vítěze 13. ročníku. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo v Moravské galerii v Brně, v Místodržitelském paláci. Nejvíce ocenění si odvezli studenti ze Střední průmyslové školy stavební v Opavě. Odborná porota letos opět hodnotila projekty v kategoriích Rodinný dům na určeném pozemku a Freestyle – jakýkoliv typ stavby.

Reklama

Život pod střechou je tradiční soutěž pro studenty středních průmyslových škol stavebních, která se zaměřuje na projekty domů, kde denní světlo a přísun čerstvého vzduchu přichází do objektu střechou prostřednictvím výrobků VELUX. Současně je nutné, aby se soutěžící zaměřili na takové řešení, které je energeticky efektivní a zabezpečí trvale optimální vnitřní prostředí pro zdravé a pohodlné užívání.

V letošním ročníku jsem byla příjemně překvapená, jak si studenti poradili s obtížným tématem rodinného domu na svažitém pozemku a zvládli vytvořit pohodlné a dobře prosvětlené moderní bydlení na okraji obce,“ uvedla Klára Bukolská, hlavní architekt společnosti VELUX Česká republika.

Ve freestylu jsme viděli řadu projektů, které řešily nedostatky v občanské vybavenosti obcí, ve kterých studenti bydlí. Je velmi potěšující, že nechodí s klapkami na očích, ale chtějí zlepšovat prostředí, ve kterém se pohybují. Protože právě to, je podle mého, hlavní úlohou architektury,“ dodala.

Porota 13. ročníku soutěže byla zastoupena těmito odborníky:

 • Jan Kratochvíl, architekt, Fakulta Architektury VUT Brno, Archiweb
 • Zuzana Morávková, architektka, ERA21
 • Klára Bukolská, architektka společnosti VELUX

Život pod střechou 2017

Vítězové v kategorii dům na určeném pozemku:

 1. místo: Petr Kučera – SPŠ stavební Opava
 2. místo: David Foud – SPŠ stavební Plzeň
 3. dělené místo: Kristýna Gilligová, SPŠ stavební Opava / Tereza Krystynová SPŠ stavební Opava

Vítězové v kategorii Freestyle:

 1. místo Jiří Marek – SPŠ stavební Opava
 2. místo: Markéta Hrůzová, SŠ stavební Třebíč
 3. neuděleno

Odměny poroty:

 • Jan Holík, SPŠ stavební Plzeň
 • Martin Vojtíšek, SPŠ stavební Hradec Králové

Cena zaměstnanců Velux:

 • Daniel Kyška, SPŠ stavební Havířov
 • Ondřej Lokos, SPŠ stavební Havířov
 • Milan Chrobák, SPŠ stavební Valašské Meziříčí

Sponzorský dar v hodnotě 10 000 Kč letos s počtem odevzdaných projektů 33 získává Střední průmyslová škola stavební Opava.

Kategorie 1

Rodinný dům na určeném pozemku

1.místo
CASA FINESTRA
Petr Kučera, SPŠ stavební Opava, Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Fischer

Mým cílem bylo navrhnout dům, který by vizuálně zapadl do vesnické zástavby. Aby od pohledu z cesty nepůsobil nijak velkolepě, ale připomínal malé domky na vesnici. Zbývající část domu jsem ukryl za svažitý terén. Dispozici jsem zvolil tak akorát, ne moc velkou“.

Student pracuje s tradiční formou domu umístěnou rovnoběžně s komunikací, kterou doplňuje moderní přístavbou reagující na okolní svažitý terén. Toto rozdělení je zároveň dodrženo i v dispozičním schématu, kde v horní úrovni se nacházejí dětské pokoje a ložnice, ve spodní úrovni velkorysý obytný prostor s přímým propojením se zahradou. Jednotlivé hmoty jsou odlišeny materiálovým řešením – bílá omítka vs. vlnitý plech, které doplňuje kamenný obklad v rámci terénních úprav. Místnosti jsou rovnoměrně osvětleny v celé hloubce dispozice.

2. místo
DŮM NA VENKOVĚ
David Foud, SPŠ stavební Plzeň, Vedoucí projektu: Ing. arch. Jaroslav Bečvář


Autor odkazuje ke koncepci tradiční vesnické usedlosti, kde dvůr byl hlavním dějištěm života, a rozděluje stavbu do dvou částí propojených venkovní terasou. Dům tak získává měřítko uměřené kontextu okolní zástavby, které je navíc podpořeno zvoleným materiálovým řešením – dřevěným obkladem fasády v kombinaci s velkoformátovým zasklením, jež dodávají stavbě i přes tradiční formu současný vzhled. Dispozice je sice přehledná, ale nedostatečně využívá poměrně značnou podlažní plochu (pouze dvě ložnice, předimenzované chodby), diskutabilní je odtržení kuchyňské a obytné části v 1. NP.

3. místo dělené
CONNECTED HOUSE
Kristýna Gilligová, SPŠ stavební Opava, Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Fischer


Studentka jako jedna z mála v návrhu pracuje s terénem. Dům je rozdělen na dvě přízemní hmoty, které klesají po svahu. Tyto hmoty jsou navíc odlišeny materiálovým řešením, byť toto odlišení je poněkud formální. Dispozice je přehledná, vhodně orientovaná ke světovým stranám, správně rozděluje soukromou a společenskou zónu, která má navíc maximální kontakt se zahradou. Navržená střešní okna umožňují příčné provětrání interiéru a vhodně přisvětlují vnitřní prostory domu.

3. místo dělené
S’ZERET HOUSE
Tereza Krystynová, SPŠ stavební Opava, Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Fischer


Porota ocenila základní kompozici hmoty adekvátní situaci na pozemku. Jednoduchost ve výrazu, kombinace hmotné základny lehké dřevostavby odpovídá jak funkčnímu, tak tvarovému řešení obou hmot. Tvar domu není samoúčelný, ale pracuje se svažitým terénem. Návrh má i kvalitní řešení denního osvětlení a přirozené ventilace.

Kategorie 2

Freestyle

1. místo
SMUTEČNÍ SÍŇ Světlá hora
Jiří Marek, SPŠ stavební Opava, Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Fischer

Vybral jsem si toto téma na základě toho, že v naší obci jednu smuteční síň máme. Je ale ve špatném stavu, nevypadá opravdu dobře a není ani moc využívána. Proto jsem se rozhodl, že navrhnu novou, pro konkrétní část obce“.

Vítězný návrh smuteční síně zaujal porotu odvahou autora popasovat se s takto netradičním zadáním veřejné vybavenosti, jejíž potřebu v místě svého bydliště vnímá. Porota ocenila silný koncept domu, základní kompozici hmoty, její orientaci i gradaci, která je adekvátní situaci i pozemku. Nejen téma ale i střízlivý výraz, a výtvarné řešení vynesla návrhu první místo. Porotu zaujala kultivovaná práce s prostorem, materiálem a dispozicí, stejně jako využití horního osvětlení, které provází návštěvníka prostorem.

2. místo
Gorazd Park
Markéta Hrůzová, SŠ stavební Třebíč, Vedoucí projektu: Ing. arch. Pavlína Drbálková

Porota u soutěžního návrhu ocenila zejména cit ke kontextu parku, ve kterém se navržený objekt nachází. Funkce domu má velký společenský potenciál. Jednoduchá idea je architektonicky přesvědčivě vyjádřena výraznou horizontálou zelené střechy a vtipnou kompozicí buněk pod ní umístěnou. Použití střešních světlíků je logické a přínosné.

Odměna

GARÁŽE NEW SPACE
Jan Holík, SPŠ stavební Plzeň, Vedoucí projektu: Ing. Hana Fládrová


Porota ocenila přístup studenta, jeho všímavost k okolí a potřebu angažovat se ve zlepšování prostředí ve městě, ve kterém žije. Jednotlivé garáže jsou zrekonstruovány a využity pro různé účely. Přestože ekonomika takovéto přestavby ve srovnání s novostavbou je možná diskutabilní, student vytvořil zajímavý konceptuální projekt.

Odměna

Loop Library
Martin Vojtíšek, SPŠ stavební Hradec Králové, Vedoucí projektu: Ing. Iva Buriánová


Projekt knihovny s galerií představuje svým tvaroslovím a rozsahem velkorysý projekt reprezentující nejaktuálnější architektonické tendence a přesně odpovídá duchu soutěžní kategorie Freestyle. Porota ocenila odvahu studenta vyzkoušet neobvyklý přístup k designu budovy i přesto, že z typologického a technického hlediska je problematický. Do budoucna je však příslibem.

Vítězné vizualizace soutěžních projektů a fotografie ze slavnostního předávání ke stažení zde. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.