logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Active House Award 2017 - téma Mateřské školy budoucnosti

Společnost VELUX Česká republika, s.r.o. a VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. vyhlásily další ročník soutěže Active House Award. Mezinárodní soutěž zaměřená na studenty vysokých škol v České a Slovenské republice si letos vytyčila náročný cíl – stanovit nové standardy pro budoucí střediska předškolní péče o děti, samozřejmě v rámci zásad aktivního domu. Mezi vítězné projekty rozdělí odborná porota částku 6 000 eur. Registrace je otevřená až do 15. listopadu 2017.

Reklama

Cílem soutěže Active House Award je nejen podpořit práci studentů na projektech udržitelných staveb a umožnit jim hlubší pochopení problematiky návrhu budov v aktivním standardu, ale definovat zároveň nový standard pro budoucí dětská centra a mateřské školy v České a Slovenské republice.

Mateřské školy a dětská centra jsou objekty, v nichž by mělo být automaticky zaručeno zdravé vnitřní prostředí. Soutěž nám umožňuje se studenty diskutovat o jejich postoji ke zdravým budovám. Můžeme sledovat, do jaké míry vnímají důležitost udržitelnosti a obnovitelných zdrojů v kontextu zdravého vnitřního prostředí," vysvětluje Klára Bukolská, hlavní architekt společnosti VELUX Česká republika.

Aktivní standard

Mateřské školy a další dětská centra mají v naší společnosti zcela zásadní postavení, a je proto pochopitelné, že by měly dětem nabídnout ideální podmínky, které budou stimulovat a rozvíjet jejich schopnosti. Soutěžní návrh by měl stavět na nosných myšlenkách aktivního standardu, který je definován kvalitou vnitřního prostředí, ohleduplností k životnímu prostředí a energetickou efektivitou objektu. Důležitá je především vzájemná integrace zmíněných aspektů a jejich vliv na samotnou architekturu, lidské zdraví a příjemné prostředí pro život. Studenti by se proto měli zaměřit mimo jiné na kvalitu denního osvětlení a čerstvého vzduchu přicházejících do budovy prostřednictvím střechy.

Active House Award „Future Kindergartens“ 2017

Studenti, kteří by se chtěli zúčastnit soutěže, se mohou nezávazně registrovat až do 15. listopadu 2017. V průběhu trvání soutěže budou také probíhat praktické webináře, na které budou registrovaní pozváni e-mailem. Soutěžní projekty na zvolené téma je nutné odevzdat do 1. prosince 2017. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne 15. prosince 2017. Odborná porota na základě stanovených kritérií rozdělí mezi soutěžící celkem 6 000 eur. Vítěz získá 1800 eur, druhý v pořadí 1000 eur, třetí 800 eur a na další ceny je určeno 2 400 eur.

Studenti se mohou nechat inspirovat referenčními stavbami z celého světa:
www.activehouse.info/active-house-cases/.

Více informací o soutěži:

E-mail: AHAward@velux.com
Oficiální stránka: www.activehouseaward.velux.com
Facebook: www.facebook.com/ActiveHouseAward/

V rámci posledního ročníku soutěže AHA, která probíhala také ve Švýcarsku a Rakousku, uspěli zejména čeští a slovenští studenti. Foto: Patricia Weisskirchner
V rámci posledního ročníku soutěže AHA, která probíhala také ve Švýcarsku a Rakousku, uspěli zejména čeští a slovenští studenti.
Foto: Patricia Weisskirchner
Mateřská škola Neufeldt (Rakousko), Foto: Kurt Kuball
Mateřská škola Neufeldt (Rakousko)
Foto: Kurt Kuball
Mateřská škola Solhuset (Dánsko), Foto: Adam Mørk
Mateřská škola Solhuset (Dánsko)
Foto: Adam Mørk
Mateřská škola Solhuset (Dánsko), Foto: Adam Mørk
Mateřská škola Solhuset (Dánsko)
Foto: Adam Mørk

Mateřská škola Solhuset (Dánsko), Foto: Adam Mørk
Mateřská škola Solhuset (Dánsko)
Foto: Adam Mørk 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.