logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Hliníkový plech na administrativní budově památky UNESCO

Replikovat pravěkou budovu v novodobém pojetí není jednoduché. Obzvláště, pokud má být centrem mezinárodní pozornosti, podobně jako turistické centrum významné slovinské památky – Prehistorického kůlového obydlí na Lublaňském močálu – která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.

Budování kultury a kulturního dědictví

Slovinsko je známé zelenými kopci, malými městy s kostelními věžemi, rozsáhlým zemědělstvím a řadou turistických center. Patří mezi ně i hlavní město Lublaň a celé Střední Slovinsko. Velmi vysoká architektonická úroveň je zde utvářena více rakousko-italským historismem než jugoslávským socialismem. O to důležitější jsou projekty, které představují kulturní či přírodní hodnoty nebo slouží k jejich osvětě. S budovou v Igu, jejímž „raison d'etre“ je tisícileté kulturní dědictví, je v centru pozornosti také téma současné stavební kultury.

Architektka Pavlin s kolegou Ostanem jsou si tohoto rozměru vědomi. Oba provázejí stavební procesy svých projektů od návrhu přes výstavbu až po jejich dokončení. „Neděláme outsourcing!“ zdůrazňuje Ostan a dodává: „Zejména v případě detailů nechceme, aby nad nimi přebíral kontrolu někdo jiný.“ Pavlin dodává, že žijí přístupem totálního uměleckého díla. Architektonickou praxi považují spíše za uměleckou než za čistě organizační nebo technickou práci. Jejich architektonický jazyk se vyznačuje nápadně silnou vazbou na přírodu a citlivým vztahem k životnímu prostředí.
Moderní budova na kůlech

Turistické centrum kůlového obydlí v Igu návštěvníky opticky vrací do doby bronzové. Důmyslně řešený koncept budovy je postaven na udržitelných materiálech a věrné kopii stylu a půdorysného řešení obydlí té doby. Pouze kůly jsou nahrazeny staticky odolnějšími pilíři, kulatinová fasáda trvanlivějším dřevěným lamelovým obkladem a slaměná střecha nezničitelnou hliníkovou krytinou. Interiéru nedává světlo věčný oheň, ale LED pásky a vnitřní hliněné stěny nahradily březové vícevrstvé panely.
Hliník místo slámy?

Klempíř Blaž Kovič vysvětluje, že střecha je pro něj důležitější než základy budovy. „Je to konečná úprava a nejdůležitější ochrana před povětrnostními vlivy. Střecha musí být vždy dokonale provedena. Buď je stoprocentně vodotěsná, nebo není vůbec.“ Kovič absolvoval školení ve společnosti PREFA teprve loni a Ig byla jeho první stavba s hliníkovou střešní krytinou PREFALZ v tomto rozměru. Od té doby s hliníkem pracuje častěji. A vždy na tvarově komplikovanějších střechách.

Geometrie střechy v Igu je složitější, než se zdá. Hřeben a okap zde nejsou navzájem rovnoběžné. Kromě toho chybí přesahy střechy na bočních i štítových stěnách. Navíc v ploše střechy nalezneme 5 nároží a 3 úžlabí. Vše spojit do jednoho funkčního a estetického celku je výzvou nejenom pro klempíře, ale i pro použitý materiál. Ostan nepřistoupil na původní myšlenku dřevěné laťované střechy, ani neprosadil dobovou slaměnou střechu, ale trval na nutnosti 100% vodotěsnosti, funkčnosti a žádaného barevného provedení korespondujícího s okolními bažinami a močály. Proto padla volba na svitkový hliníkový plech v barvě P.10 tmavě šedé, na který výrobce poskytuje 40letou záruku jak na barvu, tak na materiál.

O projektu:

Země: Slovinsko
Objekt, místo: muzeum, Ig
Typ stavby: novostavba
Architekti: Atelje Ostan Pavlin, Ljubljana
Realizace: Grič-ar d.o.o.
Typ střechy: PREFALZ
Barva střechy: P.10 tmavě šedá
FOTOGRAFIE: Croce & WIR

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
logo PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.

Vyrábí hliníkové střešní a fasádní systémy v mnoha barevných odstínech, včetně kompletního sortimentu příslušenství. PREFA je také výrobcem montážního systému k solárním a FVE panelům. Záruka 40 let na kvalitu materiálu a u povrchové úpravy P.10 rovněž ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.