logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Certifikovaný držák fotovoltaiky na plechovou krytinu aneb pozor na pojištění

Při úvahách o pořízení fotovoltaické elektrárny nestačí myslet jen na úspory energií. Instalace totiž nesmí ovlivnit funkčnost ani životnost střešní konstrukce. Tento požadavek je zásadní nejen z vlastního uživatelského hlediska, ale také kvůli ochraně investice.


Nová instalace navyšuje hodnotu budovy, což znamená nové pojištění. Jenže kvůli panelům na střeše vzrůstá z pohledu pojišťoven rizikovost vzniku pojistné události u celé nemovitosti. U nestandardního technického řešení je proto značné nebezpečí, že pojišťovny odmítnou budovu s nově vybudovanou elektrárnou pojistit. Netýká se to přitom pouze samotné elektrárny, ale řeč je např. taky o její hmotnosti a jejím vlivu na střechu budovy.

Z tohoto pohledu by se oblíbené plechové střešní krytiny mohly jevit jako problematické. Není to však pravda, protože pro ně existují ověřené a certifikované způsoby instalace fotovoltaiky. Řešení pro 100% funkční upevnění solární technologie na plechovou profilovanou krytinu, to je držák SATJAM Solar. Jeho kvality prokazují nejen průmyslové vzory, ale i udělení ocenění v soutěži Zlatá taška 2023.

Proč držáky SATJAM Solar?

V současné hysterii kolem solárních instalací řeší většina lidí pouze výkon FVE a její rychlé pořízení. Při takovémto přístupu ale plechová střecha často trpí. Realizační firmy totiž preferují kotvení do podkladní konstrukce, kdy sice respektují specifika podkladu (např. vzdálenost krokví), ale z hlediska plechové profilované krytiny vychází kotvení všelijak. Tedy třeba do míst, která prakticky nejsou kvůli svému tvaru trvale utěsnitelná (např. do boku vlny, na hranu profilu apod.).

Ještě horší situace nastává při instalaci FVE kolem střešních oken. Při aplikaci kotevního prvku do krokve rámující střešní okno, dochází nejen k perforaci krytiny, ale i k proděravění lemování střešního okna. Zatěsnit poté lze jen prostup krytinou, spodní plech lemování okna zůstane trvale netěsný.

Držák SATJAM Solar
Takto ANO!
Držák SATJAM Solar
Kotvení FVE skrze krytinu do podkladní
Takto NE!
Kotvení FVE skrze krytinu do podkladní konstrukce má mnoho závažných rizik

Dalším otazníkem je hmotnost celé instalace fotovoltaiky. K ní je navíc třeba připočítat účinky od větru či zadrženého sněhu, které působení fotovoltaiky na střechu zesilují. Důsledkem je v lepším případě ztráta estetických, v horším případě také funkčních vlastností plechové krytiny.

Charakteristika SATJAM Solar

Samovrtný sešívací šroub pro kotvení plechů mezi sebou
Unikátní systémový šroub pro držák SATJAM Solar
Rozdíl mezi obvyklým samovrtným sešívacím šroubem pro kotvení plechů mezi sebou (vlevo) a unikátním systémovým šroubem pro držák SATJAM Solar (vpravo)

Aby při všech uvedených nárocích plechová krytina stále bezpečně odolávala klimatickým vlivům a plnila svou funkci, v tom hraje nezastupitelnou roli solární držák. Drobný konstrukční prvek, který respektuje nároky plechové krytiny a současně drahou fotovoltaiku na střeše bezpečně jistí.

Systémové řešení držáků SATJAM Solar slouží k uchycení nosných rámů fotovoltaických a teplovodních solárních panelů na krytiny SATJAM. Je elegantní, plně funkční a navíc se snadnou instalací. Držáky lze použít na nové i staré střechy všech sklonů, a to bez nutnosti jakýchkoliv dalších úprav. Primárně je držák určen na profilované krytiny SATJAM Roof, Grande, Trend, Taurus, Arad, Reno, York a střešní trapézové plechy. Obecně je ale schopen bezpečně připevnit fotovoltaickou instalaci také na obdobné plechové střešní krytiny ostatních výrobců, a to z ocelového plechu tloušťky min. 0,5 mm nebo z hliníkového plechu tloušťky min. 0,6 mm.

Držák SATJAM Solar se kotví přímo do plechové krytiny, a to pomocí systémových šroubů s těsněním. Pro řádné fungování v této unikátní expozici bylo nutno systémové šrouby a držák exaktně navrhnout a vyrobit ze speciálních materiálů. Triviálně vyhlížející systém je proto chráněn třemi průmyslovými vzory. Jedinečný je zejména speciální systémový šroub 6,3×19 mm, dodávaný v sadě se speciálním těsněním. Díky němu dostačuje kotvení pouze do horní vlny krytiny a bezpečné upevnění fotovoltaiky je zajištěno. V jednoduchosti je síla tohoto řešení.

Držák solárních systémů na střešní krytinu Rapid (systém KLIK) a falc
Držák solárních systémů na střešní krytinu Rapid (systém KLIK) a falc
Dvoudílná ocelová konzola s nastavitelnou výškou DSS.CWL
Dvoudílná ocelová konzola s nastavitelnou výškou DSS.CWL
Sada speciálních systémových šroubů a těsnění SM-DSS.CWL
Sada speciálních systémových šroubů a těsnění SM-DSS.CWL
Sada speciálních systémových šroubů a těsnění SM-DSS.CWL

SATJAM Solar se vyplatí

Pro použití systému držáku SATJAM Solar hovoří nejen snadná instalace, ale i technická pomoc při návrhu. Součástí montážního návodu jsou tabulky, udávající vypočítané minimální bezpečné množství držáků pro nejběžnější velikost solárních panelů (2×1 m). Zpracované jsou pro jednotlivé typy střech, různé větrné oblasti, výšky budov apod.

Z tabulek je zřejmé, že nutný počet použitých držáků (i přes jejich subtilnost a kotvení pouze do plechu krytiny) se nijak neliší od jiných druhů kotvení. Díky tomu tvoří cena držáků SATJAM Solar jen zlomek z pořizovací ceny celého fotovoltaického zařízení. Přitom za tuto cenu investor získává garanci, že střecha bude dál spolehlivě plnit svou funkci a současně že je drahá technologie po celou dobu své životnosti bezpečně zajištěna.

Česko letos zasypou solární panely na střechách domů a firem. Pomůže tomu nová legislativa, ale i snaha domácností a firem o větší energetickou soběstačnost. Pokud jde o střechy SATJAM, tak jsou na tuto situaci připraveny. Kvalitní systémové řešení SATJAM Solar, chráněné průmyslovým vzorem, je po všech stránkách dovedeno k dokonalosti. Projektantům se jednoduše navrhuje, realizačním firmám snadno instaluje a investorům dává záruku 100% funkčního řešení.

Průchody pro vedení médií (elektrické energie, vody) jsou řešeny typovými prostupovými prvky pro jednotlivé krytiny.
Průchody pro vedení médií (elektrické energie, vody) jsou řešeny typovými prostupovými prvky pro jednotlivé krytiny.
Průchody pro vedení médií (elektrické energie, vody) jsou řešeny typovými prostupovými prvky pro jednotlivé krytiny.

Průchody pro vedení médií (elektrické energie, vody) jsou řešeny typovými prostupovými prvky pro jednotlivé krytiny. Po drobné úpravě jsou použitelné odvětrávací tašky. Běžně se používají pryžové prostupové manžety malých průměrů (například M1), ale také anténní prostupy. Volba prostupového prvku vždy závisí na konkrétní situaci.

Více informací k sortimentu držáků SATJAM naleznete zde.

Montážní návod k držákům solárních systémů ke stažení zde.


SATJAM s.r.o.
logo SATJAM s.r.o.

SATJAM s.r.o. působí na českém trhu od roku 1995 jako dodavatel kovových lehkých střešních krytin, trapézových plechů, okapových systémů a profilů, fasádních systémů, doplňků a mnoha jiných výrobků používaných ve stavebnictví.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.