logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Zjistěte, jaká střešní krytina má nízkou uhlíkovou stopu

V dnešním čase se stále více klade důraz na ekologii. Svými životy a činy ovlivňujeme prostředí v našem bezprostředním okolí, i celé planety. Zejména v kontextu probíhajících klimatických změn jde stále do popředí bydlení v domě, jehož materiály mají nízkou uhlíkovou stopu.

Reklama

Každý z nás využívaním produktů nebo služeb zanechává na planetě určitou uhlíkovou stopu. Uhlíková stopa je ukazatel, podle kterého zjistíme, jaké množství skleníkových plynů vyprodukujeme. Minimalizaci uhlíkové stopy můžeme provádět na mnoha úrovních. Od jednotlivce, přes firmy a jejich výrobky až po národy. Přímé stopy zahrnují vypuštěné skleníkové plyny přímo při dané aktivitě. Tou je například výroba energií a vytápění.


Pokud stavíte dům, nebo ho jen rekonstruujete, můžete snížit svoji uhlíkovou stopu správnou volbou stavebních materiálů. Otázkou však zůstává jaká střešní krytina zanechá nízkou uhlíkovou stopu? V porovnaní s jinými je spotřeba primární energie potřebné na výrobu střešní tašky u betonové střešní krytiny BETA, ROTA nebo HODONKA o více než polovinu nižší. U typické střechy s plochou 200 m2 ušetříte s BETOU, ROTOU nebo HODONKOU přes 18 GJ vynaložené energie. Pro mnohé je toto číslo nepředstavitelné. Možná více napoví množství oxidu uhličitého, které se při výrobě uvolní. Pokud opět vztáhneme data na typickou střechu, BETA, ROTA nebo HODONKA vyprodukuje přibližně 1,8 tuny CO2. Proti tomu například pálená střešní taška přes tři tuny. To je obrovský rozdíl. Rozhodnutí je na každém z nás, jaký odkaz zanecháváme za sebou a tím ovlivníme budoucí existenci naši planety.

BETA
BETA
ROTA
ROTA
HODONKA
HODONKA

Čím je to zapříčiněno?

Je to dáno zejména způsobem výroby, respektive vstupními surovinami. U betonové krytiny je třeba upravit pouze cement na výrobu betonu, který tvoří přibližně jen 20 % hmotnosti výrobku. Zbývající suroviny už jsou šetrné vůči životnímu prostředí. Kamenivo se pouze těží a třídí, voda se čistí. Při výrobě se složky mísí a formují. Pevnost střešní krytiny BETA, ROTA nebo HODONKA zajišťuje beton, který časem vyzrává a tím dosahuje požadované pevnosti. Proti tomu u pálených tašek je základní surovinou cihlářská hlína. Tu je nutné vytěžit, pomlít, zformovat, vysušit a následně vypálit v pecích. Pro dosažení kvalitnější povrchové úpravy, výpal probíhá dokonce dvakrát, co navýší spotřebu energií.

Trendem následujících let jsou šetrné a zdravé domy, neboť každý z nás by si měl být vědom ekologické stopy, jakou po sobě na planetě zanechá. Rozhodnutí nebo krok který uděláme, může pozitivně nebo i negativně ovlivnit kvalitu života následujících generací. Je jenom na nás jaký svět po nás zůstane.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.