logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Stavění ze systému KMB Sendwix je ještě snazší díky originální sadě pomůcek

Unikátní vlastnosti systému KMB Sendwix jsou čtenářům dostatečně známy. Kromě špičkových akustických a tepelněizolačních parametrů je jednou z hlavních výhod i rychlá a přesná výstavba. Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny, suchých maltových směsí a vápenopískových cihel, se ji snaží ještě usnadnit pomocí originální sady pomůcek vhodných pro realizační firmy i svépomocné stavebníky.

Reklama


Hledáte-li vhodný konstrukční systém, pro stavbu vašeho nízkoenergetického či pasivního domu, který má mít vynikající tepelněizolační, akumulační, akustické i statické vlastnosti, pak ideální volbou je vícevrstvý systém z vápenopískového zdiva, který pod názvem KMB SENDWIX vyrábí největší český výrobce stavebních materiálů, společnost KM Beta a.s.

Rekapitulace


KMB SENDWIX je prvním uceleným a certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Zdicí prvek SENDWIX je zhotoven z vápna, vody a přírodního křemičitého písku z lokálních zdrpjů a je vytvrzen účinkem páry za vysokého tlaku (autokláv). Přednosti systému KMB SENDWIX spočívají v nadstandardních tepelně technických, akustických a statických hodnotách, které vyjadřují tyto parametry: tepelný odpor R = 6,87 m2K/W, součinitel prostupu tepla U = 0,14 W/m2K, index vzduchové průzvučnosti Rw = 54 dB, pevnost 40 MPa, požární odolnost - třída A – nehořlavé, radioaktivita I = 0,2, a pracnost - 0,52 Nh/m2. Dané hodnoty výjimečně splní i některé běžné stavební systémy, vždy však pouze v jednom, maximálně ve dvou parametrech. V celém souhrnu budete nejspíš podobné vlastnosti hledat marně, s výjimkou stavebního systému KMB SENDWIX.

Navíc dokonalé tepelně technické, akustické a statické parametry dosahuje KMB SENDWIX díky vysoké pevnosti zdicích prvků při výrazně menších tloušťkách stěn (pevnost cihel nabízí velmi štíhlé nosné stěny již od tloušťky 175 mm), čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy a rozšíření obytné plochy.

Pomůcky pro snadnou výstavbu

Zaslepovací víčka o průměru 40 mm

Aby stavba probíhala správně a bez zbytečných prodlev, je důležité dodržovat správný technologický postup stanovený výrobcem. Manipulaci i vlastní zdění pak ulehčují originální doplňky: jsou to zejména: dávkovač lepidla (i ve variantě s posuvným hradítkem), přesná lžíce, univerzální a zaslepovací víčka různých rozměrů, nerezové kotvy apod. Manipulaci s cihlami ulehčují háky, několik typů kleští a minijeřáb.

Zaslepovací víčka

K jednotlivým kvádrům SENDWIX 16DF, 14DF, 12DF, 8DF, 7DF a 4DF dodává výrobce zaslepovací víčka o průměru 40 mm a ke kvádrům SENDWIX 6DF víčka o průměru 98 mm. Víčka je možné použít pro uzavření průběžných otvorů pro elektroinstalace před betonáží např. věnce nebo překladů, aby betonová směs nezatekla do dutiny.

Manipulační prostředky

Pro manipulaci s bloky SENDWIX slouží při ručním zdění několik pomůcek a úprav. Blok 8DF-LD má již ve svém tvaru kapsy na uchopení bez potřeby dalších zařízení.

Manipulační hák – Je určen pro manipulaci lehčích bloků 8DF-LP, 7DF a 4DF jednou rukou, nebo lze použít dva háky pro manipulaci ve dvojici u těžších bloků 16DF, 14DF a12DF.

Malé kleště – Jsou určeny pro manipulaci bloků 8DF, 7DF a jednoho nebo dvou kusů bloku 4DF.

Velké kleště – Umožňují manipulaci ve dvou osobách i těžších bloků 16DF, 12DF nebo dva kusy 8DF.

Manipulační hák
Manipulační hák
Malé kleště
Malé kleště
Velké kleště
Velké kleště

Dávkovač lepidla s posuvným hradítkem

Dávkovač lepidla s posuvným hradítkem

Pro dosažení přesného zdění zdiva SENDWIX doporučujeme použít speciální dávkovač na lepidlo s posuvným hradítkem. Dávkovač je dodáván pro všechny tloušťky zdiva a umožňuje rovnoměrné nanesení lepidla na celou plochu vápenopískových bloků SENDWIX. Tloušťku vrstvy lepidla je možné regulovat posuvnou zubovou stěrkou, která je po opotřebování vyměnitelná.

Dávkovač je uzpůsobený jak pro nanášení lepidla na celou plochu bloků (stěrka má zuby po celé šířce), tak i s možností vynechání pruhu přes otvory na elektroinstalace (stěrka má uprostřed široký zub a na spodku dávkovače je umístěna rozdělovací lišta).

Další velkou výhodou dávkovače s posuvným hradítkem je také možnost jeho přenášení i s lepidlem, díky možnosti uzavření násypky.

Dávkovač lepidla s posuvným hradítkem
Dávkovač lepidla s posuvným hradítkem

Minijeřáb MK 300

Dalším zjednodušením je zdění pomocí minijeřábu MK 300, a to zvláště při zdění s velkým formátem SENDWIX 16DF-LD, 14DF-LD (LP), 12DF-LD.

Minijeřáb MK 300

Minijeřáb MK 300 je určen k mechanickému přenášení a usazování několika zdicích prvků SENDWIX 4DF, 8DF, 16DF, 7DF, 12DF, 14DF současně, a překladů přímo na staveništi. Minijeřáb má elektrický pohon rychlého a jemného zdvihu, ruční pojezd s brzdou kol a vřetenový zdvihací mechanismus na vzpřímení a složení stožáru a výložníku. Ovládání je možné zasunout do držáku u háku břemene, a tak přímo zdicí prvky osazovat do zdiva. Protizávaží 870 kg se při převozu a nakládce může odejmout.

Pomocí břemenových kleští H21 lze formáty 16DF, 8DF, 4DF, 7DF, 12DF a 14DF manipulovat přímo z palety a osazovat ve zdivu. Jedna pracovní skupina tvořená dvěma muži pracuje vždy s jedním minijeřábem. Jeden pracovník nanáší lepidlo pomocí přesné lžíce, pokládá kvádry a vyrovnává je. Díky systému pero – drážka na svislých plochách se dosáhne rovného povrchu zdi. Druhý muž obsluhuje minijeřáb a stará se o přísun materiálu. Důležitá je však dobře naplánovaná příprava práce.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.