logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Komplexní střešní systém KM Beta: kvalitní tašky, správný návrh, spolehlivé doplňky

Největší český výrobce stavebních materiálů, společnost KM Beta a.s., nabízí ucelený program výrobků pro dokonalou a funkční střechu. Vedle třech typů tašek v různých barevných variantách a povrchové úpravě dodává i téměř padesát typů betonových doplňků pro všechny způsoby využití.

Reklama


Pevnost a spolehlivost

Betonová střešní krytina KM BETA se vyrábí pomocí moderní technologie z přírodních materiálů a její výraznou vlastností je její vysoká pevnost (unese více než 2000 N), díky které je možné vyrábět tašky větších rozměrů a snížit tak jejich počet na m2. Krytina je odolná nejen vůči povětrnostním vlivům, ale odolává také chemickým vlivům vnějšího prostředí, díky čemuž nevyžaduje téměř žádnou údržbu a má samočistící schopnost. Střešní tašky KM BETA jsou vyráběny z prvotřídních surovin, zejména velmi jemného křemičitého písku, který vytváří hladký bezvrásčitý povrch, jenž eliminuje zanášení a růst mechů. Na prodloužení životnosti střešní krytiny se podílí i další důležité vlastnosti jako je mrazuvzdornost a nízká nasákavost. Životnost krytiny se odhaduje na 100 let, proto na ní KM Beta poskytuje záruku až 30 let. Krytina je použitelná pro spády střechy od 12° až do 90° ve všech klimatických oblastech ČR.

Tři typy tašek pro každý dům

KM Beta nabízí dva základní typy krytin KMB BETAKMB HODONKA a novou plochou tašku určenou zejména pro moderní architekturu s názvem KMB ROTA.

KMB Rota je plochá taška se sníženou vodní drážkou dvojitou. Dvojitá podélná drážka zabraňuje zafukování sněhu a deště v příčném směru. Patní žebrování z rubové strany krytiny brání zafukování sněhu a deště v podélném směru. Základní tašky se kladou na vazbu. Plynulé posouvání překrývané části umožňuje použít krytinu i při rekonstrukcích střech jednoduchým přizpůsobením stávajícímu krovu.

KMB BETA
KMB BETA
KMB ROTA
KMB ROTA
KMB HODONKA
KMB HODONKA

Střešní sklon(ň)ování

Bezpečný sklon střechy je nejmenší hranice sklonu střechy, která se v praxi považuje za bezpečnou proti průniku stékající srážkové vody krytinou. U betonové střešní krytiny KMB Beta a KMB Hodonka je bezpečný sklon krytiny BSK 22° a KMB Roty 30°. Sklon krytin je v důsledku techniky pokrývání vždy o něco menší, než je sklon vlastní střešní konstrukce. V případě zvýšených požadavků na krytinu, resp. střechu je nezbytné doplňkové opatření pomocí doplňkové hydroizolační vrstvy. Zvýšené požadavky vyplývají ze sklonu střechy, konstrukce, užívání, klimatických poměrů, příp. místních podmínek a ustanovení. Podle počtu zvýšených požadavků na střechu se zvyšuje třída těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev. Ta je definována materiálem doplňkové hydroizolace, průběhem u kontralatí a těsností spojů. Provedení řeší Pravidla pro navrhování a provádění střech a ČSN 73 1901 Navrhování střech. Základní ustanovení. I bez zvýšených požadavků a s dodržením bezpečného sklonu střechy mohou být zavěšené pásy fólie vhodnou ochranou proti nárazovému dešti, zavátému sněhu a prachu. Firma KM Beta dodává několik typů hydroizolačních fólií, pro všechny druhy střešních plášťů.

Jednoduchá pokládka

Pokládka betonových střešních tašek patří k nejjednodušším a nejrychlejším v porovnání s jinými typy krytin (u tašky KMB ROTA se jedná o pouhých 8 ks na m2 střechy). Pokud je nosná konstrukce bez závad, mohou být tašky KM BETA bez problémů pokládány i na stávající laťování, čímž lze ušetřit nejen práci, ale i peníze.

Funkční větrání střech

Při navrhování dvouplášťových a tříplášťových střech za použití betonové střešní krytiny je nutné vytvořit větranou vzduchovou mezeru mezi krytinou a hydroizolační fólií o ploše nejméně 200 cm2, připadající na 1 m délky okapní hrany střechy, o výšce vzduchové vrstvy nejméně 20 mm. Přesahuje-li vzdálenost přiváděcích a odváděcích větracích otvorů 10 m, zpravidla se zvětšuje plocha větrané vzduchové vrstvy o 10 % základní plochy na každý další 1 m přesahující vzdálenost 10 m.

Odváděcí větrací otvory ve hřebeni či na nároží se volí o ploše nejméně 1/1000 plochy střechy, nejméně však 100 cm2 (při uvažování plochy střechy přimykající se ke hřebeni či k nároží z obou stran). Pro odvětrání firma KM BETA a.s. vyrábí tašku větrací, která je modifikací základní tašky s vytvořeným otvorem chráněným betonovou stříškou a mřížkou.

Betonové(!) doplňky

Střešní systém KM BETA je, jak bylo řečeno, velmi komplexní. Kromě krytiny zahrnuje více než 50 dalších betonových doplňkových výrobků, kterými lze řešit technické detaily i těch nejnáročnějších konstrukcí.

Betonové doplňky mají stejnou životnost jako základní krytina, časem nedegradují tak, jako plastové. Tvarem, barvou i provedením jejich design odpovídá zvolenému typu krytiny. Vedle hřebenáčů, ozdobných prvků, hřebenových ucpávek a dalšího sortimentu, uživatel ocení i speciální, prostupové tašky. KM Beta nabízí tašky odvodňovací, kolektorové, odvětrací a zmíněné větrací, nášlapné tašky, protisněhové tašky, tašky pro odkouření turbokotle či anténní tašky. Jako první dodala na trh KM Beta i betonové tašky anténních a kabelových prostupů.

Betonová anténní taška zabezpečuje prostup trubky přes střešní plášť (anténa, satelit bezdrátový internet a jiné zařizovací předměty). Základní taška s kloubem je celobetonový prvek a krycí kloubová část je z hliníku s barevnou povrchovou úpravou.

Technické parametry

 KMB BetaKMB Hodonka
rozměry (mm)420 x 331420 x 336
hmotnost (kg/ks)5,7
materiálbeton - hliník
prostupové průměry (mm)23, 28, 35, 44, 50, 62
pro střešní sklon (°)22 - 45

Pro ty, kteří hledají možnosti úspory energie a využívají sluneční kolektory, KM Beta nabízí tašku kolektorovou. Slouží jako držák slunečního kolektoru na střeše bez prostupu střešním pláštěm. Kolektor se připevňuje k tašce pomocí střešní konzoly s objímkou, kterou prochází nosná trubka. Kolektor se na ni v horní části zavěsí montážními háčky a volně se uloží na trubku v dolní části.


Technické parametry

Taška kolektorováKMB BetaKMB Hodonka
rozměry l x b (mm)420 x 331420 x 336
hmotnost (kg/ks)4,6
potřeba4 ks/1 kolektor
rozteč šroubů75 mm; Ø 8 mm dl. 27 mm
pro střešní sklon (°)22 - 50

Společnost KM Beta a.s. jako jediná na trhu nabízí tašku kabelových a hadicových prostupů. Taška kabelových prostupů slouží jako bezpečný a spolehlivý prvek k propojení elektrických a datových kabelů zařizovacích předmětů přes střešní plášť. Důležité je, že nedochází k poruše střešního pláště – kabely a hadice jsou vedeny skrz ve výrobě připravené otvory, které nenarušují těsnost krytiny.


Technické parametry

 KMB Beta
rozměry (mm)420 x 331
materiálbeton
Počet připojení na 1 tašku3
Vnější průměry pro připojení (mm)7; 8; 9,5
použití pro střešní sklon (°)12 - 90

Taška hadicových prostupů je určena pro bezpečné a spolehlivé vedení izolovaného potrubí solárních kolektorů přes střešní plášť. Tašku je možné umístit v libovolném místě poblíž kolektoru pouhou výměnou za tašku základní.


Technické parametry

 KMB Beta
rozměry (mm)420 x 331
materiálbeton
Vnější průměry pro připojení (mm)50 - 75
použití pro střešní sklon (°)12 - 90

Univerzální využití

Vlastnosti střešní krytiny KM BETA i konkrétní tvary typů KMB BETA, KMB HODONKA i KMB ROTA předurčují tento materiál pro širokou škálu realizací od moderní architektury přes klasické rodinné domky, bytové domy a veřejné stavby až ke stylovým srubům, chatám, chalupám a případně i historickým objektům. Krytina KM BETA všech typů je vhodná jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce střech.

Podrobnosti o jednotlivých prvcích ze střešního systému KM BETA najdete na www.kmbeta.cz.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.