logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Veletrh Střechy Praha slaví 20 let!

Jubilejní 20. ročník veletrhu STŘECHY PRAHA proběhne 8. – 10. 2. 2018 v PVA EXPO PRAHA Letňany spolu s veletrhy ŘEMESLO PRAHA, SOLAR PRAHA a projektem PURPO PRAHA.

Návštěvníci uvidí největší přehlídku střešních materiálů, střešních oken a doplňků, konstrukcí, izolací, nářadí, strojů a dalšího vybavení pro řemeslníky a realizační firmy v rámci největšího oborového veletrhu ve střední Evropě,“ uvádí ředitelka veletrhu Jitka Šefránková. Nabídku doplní vystavovatelé z oblasti střešní fotovoltaiky a úspor energií, dřevostaveb a úsporného bydlení. K vidění bude velké množství čerstvých produktových novinek vystavujících firem.

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

Připraven je rozsáhlý program přednášek, seminářů a konferencí pro odbornou i širokou veřejnost. Proběhne řada soutěží a atraktivních ukázek řemesel. Návštěvníci mohou využít služby bezplatných poradenských center.

Novela stavebního zákona od 1. 1. 2018
Hned první veletržní den je zařazeno velmi žádané téma, které přiblíží změny ve stavebním zákoně platné od 1. ledna 2018, jako jsou změny v působnosti stavebních úřadů, změny při umisťování staveb, možnost realizace některých doplňkových staveb bez stavebního úřadu či změny při povolování a užívání staveb.

Fórum Dřevěné konstrukce střech
Již po čtvrté připravuje v rámci veletrhu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků odborné fórum. Zaměřeno bude na poruchy a vady dřevěných konstrukcí střech, a to v oblasti konstrukčně statické, tepelně technické se zaměřením na oblast kondenzace vodní páry, a dále na chyby při provádění staveb. Součástí přednášek bude i postavení technického dozoru při provádění staveb v kontextu novely stavebního zákona. Těšit se můžete například na přednášku doc. Ing. Milana Vaška CSc. na téma „Poruchy střech z pohledu soudního znalce“, kde bude mimo jiné rozebírat i nedávné havárie střech včetně zřícení střechy sportovní haly v České Třebové.
Konference Izolace 2018
Společnost A.W.A.L. s.r.o zabývající se stavební fyzikou a stavebními izolacemi připravila v rámci veletrhu již 19. ročník konference, tentokrát pod názvem Provozní střešní pláště a další problematika plochých střech, včetně poruch, ke dnešnímu stavu poznání. Součástí konference bude předání cen Memoriálu Antonína Fajkoše a předání cen řádu Zlatého hořáku.

Vnitřní prostředí v budovách
Pro vlastníky a správce budov, ale i projektanty je určen soubor přednášek na téma „Vnitřní prostředí v budovách – vliv stavu konstrukcí a údržby budov na jeho kvalitu“. Posluchači se dozvědí, jak provoz a údržba budov ovlivňují zdravotní nezávadnost vnitřního prostředí, jaké jsou důsledky defektů obálky budov, nefunkčních hydroizolací a dalších chyb při zateplování, jak zajistit vyvážené mikroklimatické podmínky, jak řešit nadměrnou vlhkost v interiéru, výskyt plísní a radonu, jak je důležitá pravidelná údržba a revize spalinových cest a jaké jsou povinnosti vlastníků.

Nové evropské nařízení o nakládání s osobními údaji - GDPR
Další z konferencí, kterou připravila AMSP ČR, se týká nařízení GDPR vstupující v platnost 25. 5. 2018. GDPR se týká všech podnikatelů, kteří v rámci své činnosti zpracovávají osobní údaje (zaměstnanců, obchodních partnerů, klientů, zákazníků apod.). Konference pomůže zorientovat se v problému, zanalyzovat povinnosti, zodpoví dotazy ohledně implementace GDPR ve firmě a jaké změny budou nutné v dokumentaci a ve smlouvách. Posluchači si v tištěné podobě odnesou praktické návody, tipy a doporučení.
Den s Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
Velmi užitečné přednášky pro širokou veřejnost připravil na sobotu 10. 2. 2018 Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Přednášky se budou týkat údržby šikmých i plochých střech, ochrany a sanace půdních trámů a krovů, nejčastějších chyb ve střešním plášti, výběru realizační firmy a zazní také zajímavá přednáška na téma klempířské práce na rekonstrukci Národního muzea v Praze.

SOLAR PRAHA

V České republice roste zájem o domácí fotovoltaiku. Lidé si chtějí vyrábět vlastní elektřinu, a tu využívat pro svou potřebu. Dalším důvodem rozvoje slunečních elektráren na střechách rodinných i bytových domů jsou dotace z programu Nová zelená úsporám. Střešní fotovoltaika a praktická řešení pro energetickou soběstačnost budou hlavními tématy souběžného veletrhu obnovitelných zdrojů a úspor energií SOLAR PRAHA a jeho doprovodného programu.

PORADENSTVÍ

Návštěvníkům budou k dispozici bezplatná poradenská centra. Odborníci ve Stavebním poradenském centru (Hala 2, stánek č. 234) poradí ve všech oblastech výstavby. Možnosti využití alternativních zdrojů energie budou doménou poradenství na stánku České fotovoltaické asociace (Hala 2, stánek č. 241) či v Centru pro obnovitelné zdroje a úspory energie (Hala 2, stánek č. 243). Problematiku fasád mohou návštěvníci konzultovat v Centru fasád (Hala 2, stánek č. 229). Užitečné rady poskytnou a kvalitní realizační firmu doporučí odborníci na stánku Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR (Hala 3, stánek č. 343). Další poradenská centra budou k dispozici v rámci souběžných veletrhů For Pasiv a Cesty dřeva.
SOUTĚŽE A DALŠÍ AKTIVITY

Proběhne 17. ročník soutěže Zlatá taška o nejlepší exponáty veletrhu, soutěže Cena Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR a Memoriál Jiřího Krmáška, Střechařský inzerát 2017 a PF 2018. Zájemci mohou zhlédnout ukázky řemesel a sami si řemeslnou výrobu včetně novinek z oblasti nářadí vyzkoušet. Sbírky historických střešních tašek budou doménou expozice Tegularium. Na stánku firmy Tondach bude pro návštěvníky připravena keramická dílnička a lidé si zde budou moci zkusit i hru na taškofón či keramickou kytaru. Nebude chybět řada soutěží o pěkné ceny na stáncích i hlavní soutěž o střechu na rodinný dům.

Děkujeme všem za přízeň, děkujeme, že jste s námi a že společně oslavíme kulaté narozeniny svátku všech střechařů!

Vstupenka se slevou 50 % (cena po slevě činí 50,-Kč) je k dispozici na www.strechy-praha.cz.


Střechy Praha s.r.o.
logo Střechy Praha s.r.o.

Pořadatel souboru veletrhů - Střechy Praha (materiály a služby pro stavbu a renovaci střech), Solar Praha (obnovitelné zdroje a úspory energií), Řemeslo Praha (řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků) a Festivalu dřeva a nářadí.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.