logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

20 let veletrhu Střechy Praha

Na jubilejním 20. ročníku veletrhu Střechy Praha se budou prezentovat největší výrobci a dodavatelé střešních materiálů, střešních oken, nosných konstrukcí, izolací, fasádních systémů, solárních systémů, nářadí i strojů. Veletrh proběhne 8. – 10. 2. 2018 v PVA EXPO PRAHA Letňany spolu s veletrhy ŘEMESLO PRAHA, SOLAR PRAHA a projektem PURPO PRAHA.

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

Připraven je rozsáhlý program přednášek, seminářů a konferencí pro odbornou i širokou veřejnost. Proběhne řada soutěží a atraktivních ukázek řemesel. Návštěvníci mohou využít služby bezplatných poradenských center.

Fórum Dřevěné konstrukce střech

Již po čtvrté připravuje v rámci veletrhu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků odborné fórum. Zaměřeno bude na poruchy a vady dřevěných konstrukcí střech, a to v oblasti konstrukčně statické, tepelně technické se zaměřením na oblast kondenzace vodní páry, a dále na chyby při provádění staveb. Fórum proběhne druhý veletržní den (v pátek 9. 2. 2018) a témata přednášek jsou k již nyní k dispozici:

  • Technický dozor stavby a stavbyvedoucí při provádění v kontextu novely stavebního zákona
  • Poruchy střech z pohledu soudního znalce, havárie střechy v České Třebové
  • Rekonstrukce kostelní věžičky v Dobříši s využitím CNC technologie
  • Představení knihy „Novodobé střechy“
  • Životnost a spolehlivost dřevěných střech a dřevostaveb ve vztahu k vlhkosti dřeva
  • Vady a poruchy konstrukcí střech ve vazbě na krytiny
  • Praktické zkušenosti TDS při provádění kontrol střech

Tématem 19. ročníku konference Izolace jsou Provozní střechy a další problematika plochých střech, včetně poruch, ke dnešnímu stavu poznání.

Pro vlastníky a správce budov, ale i projektanty je určen soubor přednášek na téma „Vnitřní prostředí v budovách – vliv stavu konstrukcí a údržby budov na jeho kvalitu“. Posluchači se dozvědí, jak provoz a údržba budov ovlivňují zdravotní nezávadnost vnitřního prostředí, co je důsledkem defektů obálky budovy a chyb při zateplování, jak zajistit vyvážené mikroklimatické podmínky, jak řešit nadměrnou vlhkost v interiéru, výskyt plísní a radonu, jak je důležitá pravidelná údržba a revize spalinových cest. Zazní přednášky užitečné pro všechny podnikatele a OSVČ týkající se například EET nebo nového evropského nařízení o nakládání s osobními údaji (GDPR). Velkým tématem bude střešní fotovoltaika a praktická řešení pro energetickou soběstačnost domácností.

Den s Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Velmi užitečné přednášky pro širokou veřejnost připravil na sobotu 10. 2. 2018 Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Přednášky se budou týkat údržby šikmých i plochých střech, ochrany a sanace půdních trámů a krovů, nejčastějších chyb ve střešním plášti, výběru realizační firmy a zazní také zajímavá přednáška na téma klempířské práce na rekonstrukci Národního muzea v Praze.
PORADENSTVÍ

Návštěvníkům budou k dispozici bezplatná poradenská centra. Odborníci ve Stavebním poradenském centru ČKAIT poradí ve všech oblastech výstavby. Možnosti využití alternativních zdrojů energie budou doménou poradenství na stánku České fotovoltaické asociace či v Centru pro obnovitelné zdroje energie. Problematiku fasád mohou návštěvníci konzultovat v Centru fasád. Užitečné rady poskytnou a kvalitní realizační firmu doporučí odborníci na stánku Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Další poradenská centra budou k dispozici v rámci souběžných veletrhů For Pasiv a Cesty dřeva.

SOUTĚŽE, KULTURNÍ PROGRAM

Proběhne 17. ročník soutěže Zlatá taška o nejlepší exponáty veletrhu. Zároveň budou pokračovat soutěže Cena Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR a Memoriál Jiřího Krmáška, Střechařský inzerát 2017 a PF 2018. Zájemci mohou zhlédnout ukázky řemesel a sami si řemeslnou výrobu včetně novinek z oblasti nářadí vyzkoušet. Na stánku firmy Tondach bude pro návštěvníky připravena keramická dílnička a lidé si zde budou moci zkusit i hru na taškofón či keramickou kytaru. Nebude chybět řada soutěží o pěkné ceny na stáncích i hlavní soutěž o střechu na rodinný dům.

Děkujeme všem za přízeň, děkujeme, že jste s námi a že společně oslavíme kulaté narozeniny svátku všech střechařů!


Střechy Praha s.r.o.
logo Střechy Praha s.r.o.

Pořadatel souboru veletrhů - Střechy Praha (materiály a služby pro stavbu a renovaci střech), Solar Praha (obnovitelné zdroje a úspory energií), Řemeslo Praha (řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků) a Festivalu dřeva a nářadí.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.