logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Tmelit sádrokarton je možné i bez broušení, a to v kvalitě Q3 i Q4

Tmelení je jistě neodmyslitelnou součástí suché výstavby a jeho provedení má velký vliv na výsledný dojem z hotové příčky či jiné konstrukce. Pro kvalitu povrchu sádrokartonových konstrukcí jsou zavedeny čtyři stupně tmelení Q1 až Q4. S použitím tmelu Rifino Top lze dosáhnout stupně Q3 a Q4 i bez celoplošného broušení.

Povrchová kvalita sádrokartonových konstrukcí

V praxi se používají rozdílná, často subjektivní kritéria, která se kromě rovinnosti zaměřují především na optické vlastnosti, jako je např. viditelnost formátů desek či zřetelnost spár. Při návrhu konkrétního provedení povrchové úpravy sádrokartonových konstrukcí je nutné vycházet na jedné straně z možností a povahy těchto konstrukcí, na druhé straně z konkrétních podmínek na stavbě a požadavků zákazníka, resp. uživatele stavby. Jedná se o způsob osvětlení povrchů („ploché světlo“), druh finální povrchové úpravy a podobně.


V základu rozlišujeme čtyři stupně kvality dokončeného povrchu sádrokartonových konstrukcí, od Q1 do Q4. Základní stupeň Q1 se doporučuje používat pouze tam, kde nám nezáleží na výsledné estetice stěny nebo na plochy, které jsou následně zakryty obklady, např. v koupelnách. Nejčastěji užívaná kvalita tmelení sádrokartonu je Q2. Jedná se o standardní tmelení, které je určeno pro povrchy s obvyklými nároky. Cílem je srovnání spárovaných ploch s povrchem desek bez stupňovitých přechodů. Tato kvalita je vhodná pro stěny, na které se aplikují tapety se střední či hrubou strukturou, nelesklé nátěry nanášené válečkem nebo dodatečné střednězrnné vrchní stěrky.

Pokud jsou však na kvalitu povrchu kladeny nároky vyšší, je vhodné přistoupit ke stupni Q3 či Q4. Ty si již poradí se speciálními světelnými poměry, jako je např. ploché světlo nebo umělé osvětlení. Při použití vhodných tmelů lze dosáhnout kvality Q3 nebo Q4 i bez celoplošného broušení. U kvality Q4 se na rozdíl od speciálního tmelení Q3 celá plocha sdk konstrukce pokryje souvislou vrstvou sádrového tmelu či stěrky v max. tloušťce 3 mm. Povrchová úprava s nejvyššími nároky podle této klasifikace minimalizuje možnost viditelných liniových nerovností povrchu desek a spár. Tato kvalita však musí být dohodnuta ještě před provedením díla a je třeba zajistit podobné nasvícení, které bude při užívání prostoru. Tím se eliminují i ty nejmenší drobné nerovnosti.


Podmínkou pro dosažení kvality Q2–Q4 je dodržování doby tuhnutí a vysychání mezi jednotlivými pracovními kroky. Ohledně technického řešení konstrukcí suché výstavby a tmelení se můžete obracet i na technickou podporu Rigips na tel. 226 292 224 nebo e-mailu ctp@rigips.cz.

Jaké tmely se kdy hodí?

Na trhu najdete dva základní typy tmelů – sypké a pastové. Ty lze následně dělit na tmely určené pro základní tmelení (tmelení spár) a na tmely pro finální tmelení sádrokartonu, které zvládnou i celoplošné tmelení (Q3 a Q4).

Ze sypkých tmelů je vhodné zmínit sádrový tmel Rifino Top s hladkou strukturou a vysokou pevností. Hodí se pro kompletní tmelení spár s použitím výztužné pásky, při aplikaci pásky Habito® Flex a lišty L-Trim nebo při renovaci sádrových omítek. V kombinaci se speciální špachtlí lze dosáhnout za pomocí tohoto tmelu stupně kvality povrchu Q3, Q4 i bez broušení. Vystačíte si tak s jedním tmelem na základní i finální tmelení a zbytečně nevdechujete sádrový prach z broušení. Při tmelení v kvalitě Q2 se jeho spotřeba pohybuje 300 g/m2 plochy a při celoplošném tmelení Q3 jen 100 g/m2.

Pastové tmely mají tu výhodu, že jsou již připraveny v dané konzistenci k přímé spotřebě. Jedním z takových univerzální pastových tmelů je ProMix Mega, který využijete pro základní i finální tmelení spár sádrokartonových desek, omítek či betonu. Finální tmelení usnadní tmel ProMix Finish, který se jednoduše nanáší i brousí. Oba dva se hodí především pro tmelení v standardní kvalitě Q2.

Tmelení sádrokartonu bez broušení

Jak již bylo řečeno, se správnými tmely není třeba celoplošně brousit povrch provedený v kvalitě Q3 a Q4. V obou případech se nejprve provede klasické základní tmelení sdk konstrukce. Vždy si ohlídáme, aby podélné spáry byly vytmeleny do roviny a příčné spáry přetmeleny dostatečně ze široka. Přebytečný tmel po zaschnutí strhneme, aby nám v dalších krocích nepřekážel. V případě kvality Q3 si tmel Rifino Top rozmícháme v řidší konzistenci a celoplošné tmelení provádíme za pomocí hladké špachtle pro celoplošné tmelení. Tmel nanášíme dlouhými tahy a poté tzv. „na tupo“ stáhneme tmel do nuly.


U nejvyšší kvality povrchu Q4 si po provedení základního tmelení připravíme opět sádrový tmel Rifino Top nebo použijeme sádrovou stěrku Rimano Glet XL v takové konzistenci, aby nám nestékaly ze špachtle. Poté přichází na řadu opět celoplošné tmelení. Nejdříve naneseme na celou plochu vrstvu tmelu a následně ji stáhneme pomocí speciální zubové špachtle, čímž se sjednotí vrstva naneseného tmelu. Pomocí hladké špachtle tmel vyhladíme. Vedeme ji co nejvíce naplocho ze šikma, abychom si neubírali již nanesený materiál. Po mírném zavadnutí strhneme drobné kontury např. pomocí fasádní špachtle a přetmelíme „do nuly“. V případě tmelení stěrkou Rimano Glet XL si dáme pozor na to, aby napojení jednotlivých vrstev probíhalo tzv. „z mokrého do mokrého“.

Jak správně tmelit sádrokartonové konstrukce bez broušení? Podívejte se na video:


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.