logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Na co si dát pozor při montáži suché podlahy?

Suché podlahy Rigidur a RigiStabil jsou při dodržování montážních zásad a při používání systémových prvků Rigips spolehlivé, funkční a bezpečné. Přesto se v praxi setkáváme s montážními chybami, které jsou způsobeny především technologickou nekázní či neznalostí a používáním nesprávných a nesystémových prvků.

Správné řešení detailů

Úprava v prostoru dveří

Úprava v prostoru dveří

V prostoru dveří se podlaha Rigidur nebo RigiStabil provádí obvykle bez přerušení. Pokud však je v prostoru dveří podlaha Rigidur nebo RigiStabil přerušena, podloží se podlahové dílce „plovoucí“ dřevěnou deskou vhodné tloušťky a šířky (max. 70 mm). Dřevěná podložka je uložena na pružné vrstvě (např. Mirelon 2 mm) a připojena šrouby či sponkami k podlahovým dílcům jen na jedné straně spáry (viz detail).

Úprava u dilatační spáry objektu

Úprava u dilatační spáry objektu

Pokud jsou v objektu provedeny dilatační spáry, je nutné provést dilataci umožňující příslušné posuvy i v konstrukci podlahy. Pod spáru se vloží podložka z dřevěné desky vhodné tloušťky a šířky (max. 70 mm) uložená na pružné vrstvě (např. Mirelon 2 mm). Podložka je připojena šrouby či sponkami (sponky s pryskyřicí) k podlahovým dílcům jen na jedné straně dilatační spáry (viz detail).

Napojení na masivní podlahu

Napojení na masivní podlahu

U napojení na masivní podlahu se okraj podlahy Rigidur nebo RigiStabil podloží dřevěnou deskou vhodné tloušťky a šířky (max. 70 mm). Podložka je uložena na pružné vrstvě (např. Mirelon 2 mm). Podlahové dílce se s podložkou spojí pomocí šroubů či sponek (sponky s pryskyřicí).

Napojení plovoucí podlahy Rigidur nebo RigiStabil k příčce

Napojení plovoucí podlahy Rigidur nebo RigiStabil k příčce

Pro zabránění přenosu zvuku mezi podlahou a okolními konstrukcemi a pro umožnění dilatace je nutné po celém obvodu místnosti provést volné napojení pomocí pásu z minerální plsti, hobry nebo pěnové hmoty tloušťky 5 mm.

Kompletní návod na montáž suché podlahy najdete na webových stránkách Rigips nebo na Youtube kanále.

Nejčastější chyby při montáži

 1. Nepoužití okrajového pásku
  Podlahové desky musejí být od obvodových stěn odděleny okrajovým páskem z důvodu zamezení přenosu kročejového hluku z podlahy do stěn.
 2. Použití nesystémového vyrovnávacího podsypu a podsypu systémového ve větších než předepsaných tloušťkách
  Předpokladem dobré stability podkladu suché podlahy Rigips je použití systémového podsypu (Suchý vyrovnávací podsyp Rigips), který má optimalizovanou zrnitost pro minimální dodatečné dotvarování podkladu při zatížení. Doporučená tloušťka Suchého vyrovnávacího podsypu Rigips je 10–60 mm. Ve větších tloušťkách dochází ke stlačení (sesednutí) podsypu, čímž se podklad podlahy stává nestabilní.


 3. Vynechání roznášecí vrstvy mezi suchým podsypem a izolantem
  Z důvodu zamezení vtlačení zrn suchého vyrovnávacího podsypu Rigips do izolantu je nutno tyto vrstvy od sebe oddělit separační deskou Rigidur minimální tloušťky 10 mm nebo deskou RigiStabil 12,5 mm.


 4. Nepoužití geotextilie
  Abychom zamezili porušení hydroizolace zrny podsypu, doporučujeme mezi podsyp a hydroizolaci použít geotextilii. Geotextilii je nutno použít i u dřevěného záklopu stropu, kde zabrání vysypání podsypu pod záklop.
 5. Neodříznuta polodrážka podlahového dílce přiléhajícího ke stěně
  Přesazení (polodrážka) podlahového dílce přiléhajícího ke stěně se musí vždy odříznout, neboť dutina pod polodrážkou může způsobit deformace podlahy po zatížení (např. nábytkem na nožičkách).
 6. Špatné vedení kabeláže pod podlahou
  V případě vedení většího množství elektroinstalací v podsypu je nutno kabely umístit do uzavřeného kastlíku. Mezi nejvyšším bodem instalace a podlahou Rigidur nebo RigiStabil musí zůstat minimálně 10 mm podsypu.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.