logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Správné řešení detailů u akustických sádrokartonových konstrukcí je klíčové

Už při samotném návrhu konstrukce, která má zajistit zvukovou izolaci, je třeba brát ohled na konkrétní podmínky na dané stavbě a volit konstrukční řešení, které odpovídá požadovaným hodnotám a normě. Právě správné či naopak chybné provedení může zásadně ovlivnit výslednou vzduchovou neprůzvučnost sádrokartonové konstrukce.

Stavební vzduchová neprůzvučnost R'w udává přenos zvuku přes zvukově izolační konstrukci, která je ovlivněna šířením zvuku vedlejšími cestami tzv. akustickými mosty. Například napojením na přiléhající konstrukce stěn, podlahou, stropem a netěsnostmi v konstrukci. Slabým místem mohou mezery v opláštění, chybné umístění minerální izolace i absence pružného napojení podkonstrukce. Tyto cesty je třeba si nejvíce ohlídat, jelikož mají přímý vliv na výsledné hodnoty a akustický komfort.

Významnou roli hraje i volba materiálu, pro dosažení těch nejlepších hodnot vzduchové neprůzvučnosti je vhodné použít Modré akustické desky s technologií Activ'Air®. Ty kromě dosažení akustického komfortu dokáží významně zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší. Technologie Activ'Air® pohlcuje až 70 % formaldehydu po dobu minimálně 50 let. Desky jsou k dispozici ve dvou variantách – s impregnací (MAI) a bez (MA).


Správné napojení konstrukcí

Jedním ze základních pravidel a součástí každého postupu je proto i důkladné podlepení obvodových profilů podkonstrukce pěnovým napojovacím těsněním. Tím snadno předejdete vytváření těchto akustických mostů.

U napojení konstrukcí je to podobné. V případě založení konstrukce přímo na stávající podlahu bez jakékoliv úpravy se hluk šíří finální vrstvou podlahy. Nelze tak zaručit plný výkon konstrukce z hlediska vzduchové neprůzvučnosti. „Pro snížení vlivu prostupu zvuku vedlejšími cestami je vhodné v místě napojení konstrukcí přerušit vrstvu plovoucí podlahy. U takto provedeného detailu napojení je třeba dbát na to, aby všechny vrstvy plovoucí podlahy byly od stěny odděleny dostatečně dimenzovaným obvodovým páskem z elastického materiálu,“ vysvětluje Milan Daněk, produktový manažer Rigips. Obdobně se doporučuje u napojení příčky/předstěny na sádrokartonovou boční stěnu přerušit průběžné desky opláštění boční stěny.


Aplikace minerální izolace a parozábrany

Důležité je také věnovat pozornost použití minerální izolace, ta musí být do dutiny konstrukce vložena celoplošně bez mezer a stlačení. Do konstrukcí, které mají zároveň funkci vnitřního zateplení, jako jsou např. předsazené stěny, je vhodné v celé ploše konstrukce aplikovat spojitě parozábranu, která je přichycena k podkonstrukci pomocí terčů z oboustranně lepicí pásky. Nutnost vložení parozábrany záleží na konkrétních podmínkách každé aplikace a doporučuje se navrhnout ji na základě tepelně technického výpočtu.

Otvory a jiná slabá místa konstrukcí

Součástí většiny akustických sádrokartonových konstrukcí jsou i otvory, jako dveře a okna, vždy je vhodné volit takové, které odpovídají opět požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost. Musíme však počítat s jejich negativním vlivem na výsledné hodnoty. Příkladem může být montáž akustické předstěny při rekonstrukci bytu, kde však necháváme původní netěsnící dveře, které významně sníží účinnost zvukové izolace. Zhoršení vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí lze očekávat i při zabudování dveřního pouzdra pro posuvné dveře.

Slabým místem mohou být také nevhodně zabudované elektrokrabice. „Montovat se nesmí na protilehlých lících vstřícně proti sobě, nýbrž musí být umístěny v jiných polích mezi svislé profily. Není-li možné je takto umístit, musí být elektrokrabice překryty vrstvou sádry (tmelu) o tloušťce min. 20 mm (viz obr. 1) nebo zakryty nejméně stejným počtem vrstev, jako je opláštění dané konstrukce (viz obr. 2),“ doplňuje Milan Daněk. Obecně je nutné minimalizovat počet prostupů a volit jejich vhodné provedení a dotěsnění akusticky izolačními materiály.


  1. Sádrokartonová deska
  2. Pruhy ze sádrokartonu
  3. Minerální izolace
  4. Sádrový tmel
  5. Elektrokrabice

Zásady u vícenásobného opláštění

Vícenásobné opláštění konstrukcí má také svá specifikace, z pohledu vzduchové neprůzvučnosti. U těchto konstrukcí nelze provádět následné opláštění dříve, než zaschne spárovací tmel na podkladním opláštění, aby nedošlo ke slepení k sobě přiléhajících povrchů desek různých vrstev opláštění navzájem. Spáry sádrokartonových desek v tomto případě tmelíme ve všech vrstvách opláštění.

S technickým řešením se obraťte na odborníky

V případě, že plánujete projekt nebo si nejste jisti řešením konstrukce, můžete kontaktovat specialisty technické podpory Rigips, telefonicky na 226 292 224 nebo jednoduše přes webový formulář. Poradí vám se správnou volbou materiálu, typu konstrukce, s řešením detailů i případnou cenovou kalkulací projektu. K dispozici jsou po celý pracovní týden, od 7.30 do 17.00.

Spolehnout se také můžete na technické materiály, které jsou ke stažení na webových stránkách Rigips. Najdete zde širokou škálu technické dokumentace se všemi detaily a požadavky, včetně vzduchové neprůzvučnosti. Veškerá montážní pravidla a zásady práce se sádrokartonem shrnuje Montážní příručka sádrokartonáře Rigips.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.