logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Stavební chemie


Mohlo by vás zajímat


Zateplovací systém Baumit open
10.3.2023Baumit, spol. s r.o.
Odpovědné podnikání z pohledu celkové udržitelnosti je pro život současné i budoucí generace zcela nevyhnutelné. Společnost Baumit dlouhodobě vnímá udržitelnost jako rovnováhu hned v několika parametrech.
Foto ©Región Kysuce - regionkysuce.sk
20.2.2023Ing. Lukáš Húlek, Ing. Michal Bačuvčík, PhD., Ing. Ivan Janotka, DrSc., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Ing. Jakub Gašpárek, doc. Ing. Peter Paulík, PhD., Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity Bratislava
Recenzovaný Vrstva 2–4 mm ochrannej krycej omietky (OKO) sa preukázala ako účinná protikarbonatizačná bariéra na 100 ročnom betóne pevnostnej triedy cca 20–25 MPa na deviatich mostoch na Slovensku. Betón pod OKO, ktorá je charakterizovaná nízkou priepustnosťou, skarbonatizoval do hĺbky pod 2 mm. Predložený článok sa zaoberá výskumom aspektov nízkej hĺbky karbonatizácie betónu s dôrazom na objasnenie funkcionality OKO ako aj inovatívnej alternatívy OKO zhotovenej z dnes dostupných stavebných materiálov.
30.1.2023Ing. Milan Meruňka, VUT FAST Brno, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., Ing. Martin Ťažký, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců
Recenzovaný Tento článek se zabývá možnou kombinací vysokoteplotního úletového popílku s popílkem fluidním. Cílem této práce je ověřit vliv kombinace těchto dvou vedlejších energetických produktů nejen na fyzikálně-mechanické parametry betonu, ale zejména na jeho objemové změny. Získané výsledky ukazují, že přídavkem fluidního popílku do betonové směsi je dosaženo vyšších fyzikálně-mechanických parametrů betonové směsi. A to i přes vyšší obsah záměsové vody. Přídavkem fluidního popílku do betonu nastal nepatrný nárůst objemových změn betonu. I přesto lze toto zjištění považovat za velmi cenný přínos pro technickou praxi.
Výrobky Baumit řady Speed nacházejí využití také ve veřejných prostorech, kde je kladen velký důraz na rychlou realizaci nebo renovaci. Příkladem může být hala letištního terminálu.
13.12.2022Baumit, spol. s r.o.
V širokém produktovém spektru společnosti Baumit hrají významnou roli výrobky s označením Speed. Právě toto označení se logicky vztahuje ke zrychleným procesům při jejich zpracování, jejich předností je však mnohem více.
21.9.2022prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.,, VUT FAST v Brně, Ústav chemie
Recenzovaný Uvedený přehled chemických procesů, které probíhají při reakcích agresivních látek se složkami hydratovaného cementového tmelu a kameniva, naznačuje, jak velkou roli hraje prostředí při korozi betonu. Uvedené informace vysvětlují třídění korozního působení agresivních látek v normě ČSN EN 206 a měly by sloužit k lepšímu pochopení nutnosti zohlednit složení směsí pro výrobu betonu, ukládaného do popisovaných korozních prostředí.
tmel
29.8.2022Ing. Adam Boháček, Ing. Michal Brandtner, VUT FAST Brno, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
Recenzovaný Článek se zabývá problematikou tmelení materiálů na bázi cementu a tahovými vlastnostmi tmelené spáry. Jako podkladní materiál byla zvolena cementová deska Aquapanel, která byla ošetřována primerem. Poté byly aplikovány dva tmely, a to jeden zástupce akrylových a jeden zástupce polyuretanových tmelů. Po vytvrzení byla vzniklá zkušební tělesa podrobena zkoušce podle platné evropské normy ČSN EN ISO 8340, která definuje parametry zkušebního tělesa i následné zkušební postupy. Hodnocení zkoušky, které probíhalo vizuálně a měřením posuvným měřítkem, ukázalo, že ke tmelení Aquapanelu lze doporučit pouze polyuretanový tmel. Tento tmel po vystavení zkoušce, na rozdíl od tmelu akrylového, nevykazoval žádné vady, je tedy možné ho uvést jako vhodný ke tmelení cementové desky Aquapanel.
28.8.2022Tesla FiberoX s. r. o.
Inovativní kompozitní tyče jako výztuž pro betonové konstrukce jsou ve stavebnictví stále používanější. Jsou odolné vůči korozi, jsou pevnější a lehčí než ocel a nemění své vlastnosti ani při změně teplot, a proto je tento nový materiál velmi slibný do budoucna. Jsou také řešením při současných omezených dodávkách stavební oceli.
5.8.2022Schöck-Wittek s.r.o.
V oblasti termického přerušení u balkónů, fasád, sloupů a stěn nabízí Schöck produkty, které jsou ústavem Passivhaus Institut v německém Darmstadtu klasifikovány jako „Certifikované komponenty pasivního domu“.
20.6.2022redakce
Poslechněte si podcast o technologii renovace minerálních podlah Obtego. Jaké skupiny přípravků a na jaké účely se používají? Jak technologie pracuje a čím se liší od obyčejných nátěrů? Za jakých provozních podmínek lze technologii provádět a na co si dát pozor. V rozhovoru odpovídá Radek Jakl, technický specialista společnosti Redimax, výhradního dodavatele materiálů Obtego na českém a slovenském trhu.
15.4.2022Baumit, spol. s r.o.
Dosud se vyzdvihovaly vlastnosti suchých betonových směsí z pohledu využití tohoto materiálu. Baumit nyní přidává výhody v oblasti ekologie, efektivity a také zdraví. O tom všem je totiž suchá betonová směs Baumit ALL IN Beton B 20, novinka roku 2022.
13.4.2022redakce
Podlaha ve skladovací hale dosloužila velmi brzy. Již po dvou letech byla nevzhledná, problematický byl také úklid. Co se stalo? Jak opravit velmi poškozenou podlahu výrobní haly, která musí vydržet takřka vše? Co zvolit, aby oprava proběhla co nejrychleji a nezdržovala výrobu? Zajeli jsme se podívat na opravu podlahy materiálem OBTEGO do výrobní haly v Trmicích.
Foto: image bank Canva
6.4.2022FN-NANO s.r.o.
Je obecně známo, že povrch světlých barev se tolik nezahřívá, nevýhodou takových barev na fasádách domů však bývá jejich viditelné znečištění. Novinkou je fasádní nátěr, který fasádu nejen dlouhodobě ochrání a udrží čistou, ale jeho povrch navíc odráží tepelné i solární záření.
Foto: image bank Canva
24.3.2022FN-NANO s.r.o.
Snem každého majitele domu je, aby jeho dům byl čistý, nemusel jej umývat, a dům přesto vypadal stále jako nový. Jak ale takového ideálního stavu dosáhnout? Nejčastější volbou je použití tmavé fasádní barvy, na níž prostě není špína vidět. Je to ale správné řešení?
31.1.2022Vlastimil Růžička, redakce
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) upozorňuje, že růst cen zásadně ovlivňuje situaci zadavatelů (stavebníků) i dodavatelů (stavebních firem). Nepříznivým dopadům krize chce včas předcházet; aktuálně doporučuje uplatnit některá ustanovení zákona o veřejných zakázkách, chce jednat o inflační doložce či dodatku.
2.12.2021HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
Jak si ulehčit navrhování stavebních otvorů v Revitu? Odborníci ze společnosti Arkance Systems vám exkluzivně představí nový plugin HELUZ v rámci online webináře v pátek 10. prosince od 10 hodin.
Protipožární ochrana uhlíkových lamel nástřikem Knauf Vermiplaster. Požadovaná odolnost 45 min, tl. nástřiku 40 mm. V takové tloušťce je protipožární omítka vyztužena ocelovým pletivem.
15.9.2021Knauf Praha s.r.o.
Požární bezpečnost patří mezi zásadní témata všech typů staveb, a to jak z pohledu aktivní, tak pasivní požární ochrany. Přesto jsou ale statistická čísla Hasičského sboru České republiky neúprosná a varující.
6.7.2021Knauf Praha s.r.o.
Materiály ve stavebnictví se neustále vyvíjejí a vylepšují, což platí rovněž o lepidlech určených k obkládání. Zatímco cena dlažby se dnes může pohybovat v rozmezí 1 000 až 1 500 Kč/m2, cena lepidla je přitom stále minimální, vzhledem k celkové investici. Šetřit na tomto materiálu se proto vůbec nevyplácí a na prvním místě by měla být vždy kvalita.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.