logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Rekonstrukce hotelu Thermal – díl II

Nové technologie v hospodaření s vodou v hotelu Thermal

Rekonstrukce hotelu Thermal, foto TZB-info
Rekonstrukce hotelu Thermal, foto TZB-info

V bazénu bude nově pouze vřídelní voda, po ochlazení, a přebytečné teplo je dále využito. V rámci rekonstrukce TZB jsou zohledňovány současné požadavky norem a dalších předpisů pro hotelový provoz.

  • 1. díl: shrnutí rekonstrukce hotelu Thermal
    Vícenásobná rekuperace tepla v odpadních vodách, modernizace větrání, vytápění a chlazení, individuální regulace vnitřního prostředí a další zajímavosti objektivem kamery TZB-info.

Redakce TZB-info se zaměřila na technické detaily rekonstrukce

Do hotelu, který patří státu, se 40 let téměř neinvestovalo, tomu odpovídal technický stav budovy. Rozsáhlá modernizace mezinárodního hotelu Thermal v Karlových Varech v minulých letech k sobě již připoutala pozornost médií, zvláště pak diskusemi o tom, zda při ní bude či nebude zachována jeho podoba z doby výstavby.
Nechceme se vracet do 70. let, chceme jít směrem, který vyhovuje našim potřebám. Čtyřicet tisíc hostů přijede za léčením, festival nás neuživí. To, co se děje, je modernizace, ne destrukce. Významná část rekonstrukce se týká technických zařízení, do toho architekti nezasahují.“ tvrdí ředitel hotelu Thermal Vladimír Novák a připomíná, že například z původních pokojů zůstali před nyní probíhající velkou rekonstrukcí zachovány jen vstupní dveře.

Portál TZB-info se na opravy a modernizaci areálu hotelu dívá z hlediska stavebních konstrukcí a technických zařízení budov. Především se zaměřuje na energetické úspory, které vzniknou uplatněním nových technologií a které umožní nejen efektivní provoz hotelu, ale také financování dalších kroků, například revitalizaci okolí hotelu. V rámci rekonstrukce TZB je také třeba zohlednit současné požadavky norem a předpisů pro hotelový provoz.

Modernizace mezinárodního hotelu Thermal v Karlových Varech zahrnuje zásadní změny

V prvé řadě je to přechod na 100% koncentraci vřídelní vody v bazénu oproti minulosti, kdy byla dopouštěna i studená voda pitná. Přiváděná vřídelní voda s teplotou okolo 57 °C je ve výměnících ochlazována na přípustnou teplotu jak pro balneo provozy hotelu, tak pro bazén. Přebytečné teplo z výměníků je využíváno pro přípravu teplé vody například pro sprchy a pro další části hotelu.
Bazén je změněn na průtočný a z vody před jejím vypuštěním do kanalizace je dále odnímáno teplo pomocí tepelných čerpadel, takže do kanalizace vytéká s teplotou jen několika stupňů.

Na reportáži pracoval Ing. Josef Hodboď, vedoucí redaktor vytápění a Ing. Petr Bohuslávek, vedoucí redaktor stavby. Kamera Milan Zadělák.

Jste stavební nebo TZB projektant a hledáte nové výzvy?
Projekt snížení energetické náročnosti a rekonstrukce zařízení TZB hotelu Thermal navrhovala projekční kancelář Energy Benefit Centre a.s.
Její projekční a odborné týmy působí v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Ostravě a firma má před sebou mnoho dalších zajímavých výzev na významných projektech rekonstrukcí i novostaveb po celé České republice. Společnost otevřela nové pracovní pozice pro absolventy i profesionály, kteří se chtějí podílet na podobných projektech.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.