logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Plánujeme zimní zahradu

Než se pustíte do samotné stavby zimní zahrady, vyhraďte si dostatek času na její plánování. Tím předejdete mnoha problémům, které by mohly využitelnost této oblíbené stavební konstrukce později omezit.

Zimní zahrada by měla být navržena tak, aby plynule doplňovala konstrukci domu. Ať už chcete přistavět zimní zahradu k vašemu stávajícímu domu nebo ji plánujete včlenit do novostavby, vždy je lepší kontaktovat zkušeného odborníka. Ten vám poradí, jaké technické a klimatické podmínky byste měli brát při navrhování v úvahu.

V první fázi projektu je důležité promyslet rozměry zimní zahrady a její typ. K domu může být přistavěna nebo se stát jeho plnou součástí. I nevyužité půdní prostory lze proměnit v prosluněné zelené místo stvořené k odpočinku.

Přístavba včleněné zimní zahrady významným způsobem ovlivňuje klima v domě. Nový prosklený prostor přinese nejen více světla a slunečního tepla, ale také více vlhkosti, která prospívá rostlinám, ale už ne tolik stěnám domu. Přebytečné vlhkosti vzduchu lze předejít použitím příslušných materiálů, pravidelným větráním a instalací podlahového vytápění či konvektorů podél okenních ploch,“ upozorňuje Petr Sýs, technický a produktový manažer společnosti Inoutic.

Nejvhodnějším materiálem pro konstrukci zimních zahrad jsou plastové profily. Kvůli stabilitě bývají vyztuženy ocelí nebo hliníkem. Jsou téměř bezúdržbové a finančně dostupné. Přirozeně vypadají i dřevěné profily, ale jejich údržba je velice náročná. Dřevo bude z obou stran namáháno vlhkostí a pravidelně ošetřovat rámy ve výšce stropu zimní zahrady nemusí být sport pro každého. Hliníkové konstrukce sice bez problémů vlhkosti odolávají, ale jejich výroba je energeticky a finančně velmi náročná.

Zimní zahrada Inoutic
Zimní zahrada Inoutic
Zimní zahrada Inoutic

Nejvhodnějším materiálem pro konstrukci zimních zahrad jsou plastové profily. Jsou téměř bezúdržbové a finančně dostupné.

Tvar – čím jednodušší tím lepší

Tvar zimní zahrady by měl harmonicky doplňovat stavbu domu. Když vsadíte na jednoduchý vzhled s přiměřeným množstvím výklenků, ušetříte si finanční náklady a starosti s realizací složité konstrukce, jež by mohla způsobit problémy s prouděním vzduchu a tím vznikem nežádoucí nadměrné vlhkosti.

Umístění – rozhodně NE na sever

Jestliže můžete přistavět zahradu k libovolné části domu, můžete si také zvolit její orientaci podle světových stran. Ideální jsou východní, západní, jihovýchodní a jihozápadní strany, protože umožňují denní přísun slunečního světla v mírném úhlu, který klimatu a rostlinám nejvíce prospívá. Stavět zimní zahradu na sever by nedávalo smysl,“ doplňuje k umístění zimních zahrad Petr Sýs.

Využití – skleník nebo obývák?

Nejčastěji volenou formou bývá zimní zahrada propojená s domem. Tento obyvatelný prostor je integrován do domu a mezi prostory dochází k prolínání tepelné energie. Pokud si také v zimě chcete dopřát výhled do zahrady z tepla domova, je potřeba prostor zahrady dodatečně vytápět. Nebo ji můžete oddělit posuvnými dveřmi, čímž se vytvoří tepelněizolační vrstva pro dům a oddělený prostor pro přezimování rostlin.

Stavební povolení

V současné době je určujícím faktorem pro přístavbu obytné zimní zahrady velikost zastavěné plochy. Ta rozhoduje o tom, jestli budete potřebovat stavební povolení nebo ohlášení. V každém případě navštivte stavební úřad ve svém městě (podmínky pro výstavbu jsou město od města odlišné) s vypracovaným statickým posudkem kvůli zatížení střešní konstrukce a zeptejte se na další postup.

Od nového roku vejde v platnost novela stavebního zákona, která přinese řadu zjednodušení. U staveb pro bydlení bez ohledu na jejich výměru bude možné využít zjednodušených postupů, tedy pouze územní souhlas a ohlášení stavby ve společném řízení. Výhodou je, že úřady vyřizují souhlas s ohlášením v podstatně kratší lhůtě než u stavebního povolení.

Zimní zahrada Inoutic
Zimní zahrada Inoutic
Zimní zahrada Inoutic

Od roku 2018 vejde v platnost novela stavebního zákona. U staveb pro bydlení bez ohledu na jejich výměru bude možné využít zjednodušených postupů, tedy pouze územní souhlas a ohlášení stavby ve společném řízení..

Konstrukce a výběr profilů

Pro optimální prostupnost sluneční energie je nejvhodnější skleněná plocha kolmá k zimním slunečním paprskům. Ty v našich zeměpisných podmínkách dopadají na zem pod úhlem přibližně 20°, v létě pak pod úhlem okolo 60°. Při takto zvoleném úhlu v zimě zahrada přijímá dostatek tepla a v létě se naopak část paprsků odrazí, tudíž nehrozí přehřátí prostoru.

U zimní zahrady vybírejte stejně kvalitní profily, jako byste je vybírali přímo do domu. PVC profily Inoutic Eforte mají součinitel tepelné prostupnosti rámem Uf = 0,95 W/m2.K, takže bez problémů splňují standardy pro pasivní domy.

Zdvižně posuvné dveře vyrobené ze stejných profilů umožní, že vám zimní zahrada půjde hladce otevírat a díky bezbariérovému prahu nehrozí při vstupu žádné zranění.

Vhodnou volbou profilů zabráníte případnému narušení systému konstrukce, kroucení a vyskakování oken z rámů.

Zasklení

K zasklení se obvykle používají dvojskla. Jednoduché sklo sice umožňuje nejvyšší světelnou propustnost, ale výrazně zhoršuje tepelnou pohodu. Pro celoročně využívanou zimní zahradu je toto řešení nevhodné. V takovém případě je dvojsklo, které nám zajistí dostatečnou tepelnou ochranu, nutností. Výběru skla je třeba věnovat vysokou pozornost, protože právě tento materiál vyplňuje největší plochu celé konstrukce.

Zimní zahrada jako obývák
Zimní zahrada jako obývák
Zimní zahrada s bazénem
Zimní zahrada s bazénem
Zimní zahrada umožní rozšířit obývací pokoj
Zimní zahrada umožní rozšířit obývací pokoj

Větrání

Pravidelná výměna vzduchu v zimní zahradě je důležitá, aby se zabránilo přehřívání a vzniku vysoké vlhkosti. „Doporučujeme zimní zahradu konstruovat tak, aby bylo možné otevřít 25 – 35 % zasklené plochy, např. formou výklopných oken a zdvižně posuvných dveří. Výklopné prvky doporučujeme umístit i v nejvyšším bodě konstrukce, aby byla ventilace v maximální míře efektivní. Praktickým pomocníkem jsou ventilační klapky u stropu nebo napojení na elektronicky ovládanou střešní konstrukci,“ uvádí Petr Sýs ze společnosti Inoutic.

Vytápění

K udržování optimálního klimatu přispívají rovněž vhodné topné systémy. Při jejich výběru záleží, kolik tepla ze slunce zimní zahrada přijímá a jakým způsobem je dům vytápěn. Proto by se při projektování nemělo zapomenout na zabudování podlahového vytápění či podlahových konvektorů.

Profil rámu
Profil rámu. PVC profily Inoutic Eforte mají součinitel tepelné prostupnosti rámem Uf = 0,95 W/m2.K

Stínění

Typ zastínění zimní zahrady se odvíjí od použitého druhu zasklení. Např. polykarbonát propouští méně světla, proto není stínicí technika vyžadována. Aby u zasklených prostorů nedocházelo v letních měsících k přehřívání, je vhodné už do návrhu zimní zahrady zahrnout venkovní žaluzie nebo markýzy, které zadržují až 80 % solární energie. Méně nápadnou variantou je zastínění žaluziemi a roletami z vnitřní strany, jež však umí zajistit pouze 30 až 60% zastínění.

Systém zimních zahrad od společnosti Inoutic řeší každý konstrukční detail, včetně např. napojení žlabu pro odvod dešťové vody. Pohledová šířka střešních nosníků je pouhých 60 mm. Tím je zajištěno maximální prosvětlení vnitřních prostorů zimní zahrady. Nosníky jsou přitom dodávány ve dvou variantách. Standardní provedení disponuje součinitelem prostupu tepla Uf = 1,2 W/m2.K. Varianta s přidanou izolační vložkou pak nabízí naprosto výjimečné tepelnětechnické vlastnosti, hodnotu Uf = 0,57 W/m2.K. Materiál střešní konstrukce si také můžete zvolit bez omezení ze všech standardně používaných variant, tj. skla, popřípadě komůrkového polykarbonátu (makrolonu), a to až do šířky 50 mm.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.