logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy
Archiv článků

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

5.6.2006
Ing. Karel Plotěný, ASIO

Norma pro domovní čistírny (díl 3) je konečně po letech dohadování schválena. Po ukončení přechodného období tak bude k dispozici dokument, který by měl zásadně ovlivnit zejména postoj Autorizovaných osob při certifikaci čistíren. Norma mimo jiné obsahuje ustanovení, která jsme se pokusili vybrat pro vytvoření představy o tom, co je v ní možno hledat.

24.10.2005
Doc. Ing. Igor Bodík, PhD., Ing. Eva Gašpariková, Ing. Lucia Dančová, Katedra environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Pokračovanie článku k problematike používaní čistiacich prostriedkov v domácnosti napojené na ČOV uvádza konkrétne čistiace prostriedky a ich vplyv na funkciu ČOV. Výsledky uskutočnených experimentov poukazujú na značný vplyv čistiacich prostriedkov s obsahom chlórnanu sodného na schopnosť odstraňovania organického znečistenia, ako aj na rýchlosť spotreby kyslíka. Dávka väčšia ako 0,3 l dezinfekčného prostriedku spôsobuje takmer úplné zastavenie biologických aktivít čistiarenského kalu.

17.10.2005
Doc. Ing. Igor Bodík, PhD., Ing. Eva Gašpariková, Ing. Lucia Dančová, Katedra environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Jedným z dôležitých faktorov, ktorý podmieňuje úspešnosť prevádzky domovej ČOV, je aj používanie dezinfekčných prostriedkov v domácnosti napojenej na domovú ČOV. Výrobcovia domových ČOV výrazne neupozorňujú majiteľov ČOV na problematiku používania dezinfekčných prostriedkov v domácnosti. Predložený príspevok poukazuje na možné dôsledky používania dezinfekčných prostriedkov na prevádzku domovej ČOV.

10.10.2005
RNDr. Svatopluk Šeda, OHGS, s. r. o.

Vrty pro tepelná čerpadla systém země-voda jsou vodními díly a vyžadují tedy povolení ve smyslu § 15 vodního zákona. Nutnou součástí stavebního povolení vrtů systému země-voda je i povolení k nakládání s vodami. K vydání povolení k nakládání s vodami jsou nezbytné ještě dva podklady, a to vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa) a dále stanovisko místně příslušného správce povodí.

27.7.2004
RNDr. Martin Guth, G-servis Praha, s.r.o.

V tomto článku se pokusíme objasnit postup při zřizování zdroje podzemní vody pro zásobování pitnou vodou, právní aspekty realizace zdroje, technické (konstrukční) parametry jímacího objektu a podmínky související s jeho instalací.

27.5.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Jednou z podmínek pro využití Fondu soudržnosti je dosažení limitu 10 mil. EUR (cca 300 mil. Kč) na jeden projekt. To je v případě České republiky obtížné pro zabezpečení akcí v obcích s počtem 2 000 - 10 000 ekvivalentních obyvatel a bude třeba zajistit nezbytnou integraci (sdružování) akcí do souborných projektů.

27.7.2003
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

V posledních letech se vždy s nástupem letních teplot hovoří o vzniku sinic ve vodě a jejich účinku na lidský organismus. Je třeba si uvědomit, že negativní vliv sinic na lidské zdraví se odráží v opatřeních pro vodu k rekreaci - koupání i pro vodu k lidské spotřebě - pití. Tuto širokou problematiku jsme rozdělili do dvou částí. Dnešní první díl pojednává o vodě pro rekreaci a druhý o způsobech úpravy vody pro lidskou spotřebu vyjde příští neděli 3.8.2003.


zpět na aktuální články
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.