logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jak navrhovat vícepodlažní dřevostavby nebo garáže pro elektromobily?

Odpovědi přinesla konference Požární bezpečnost staveb 2023

Navrhování výškových dřevostaveb se začíná prosazovat i v České republice. Ve fázi přípravy nebo realizace je několik bytových domů. S poptávkou sílí i odborná debata o podobě předpisů pro navrhování. U vyšších budov na bázi dřeva se v případě nosné konstrukce často jedná o kombinaci s železobetonem a s nehořlavými materiály. Druhý fenomén, který je pro stavebnictví i hasiče aktuální, je elektromobilita. Jak se hasí elektromobil v podzemních garážích? A jaké jsou představy o zajištění bezpečnosti evakuace a zásahu v hromadných garážích? Odpovědi přinesla konference Požární bezpečnost staveb 2023, kterou pořádal portál TZB-info.

Reklama

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

V úvodu konference posluchači vyslechli přednášky doc. Jiřího Pokorného, děkana Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB TU v Ostravě, a doc. Petra Kuklíka, UCEEB a ČVUT v Praze, pojednávající o navrhování vícepodlažních dřevostaveb. „Existuje alternativa v ČR, kdy právní předpisy připouští aplikovat odlišný přístup, a v tom případě lze použít požárněinženýrské řešení. To může v řadě případů usnadnit navrhování staveb, ale je potřeba také říci, že v některých případech požárněinženýská řešení naopak přináší náročnější požadavky na stavby. Každý zpracovatel má možnost postupovat podle standardu, případně využít požárněinženýrských postupů,“ řekl pro TZB-info Jiří Pokorný.

Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík

Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík

Petr Kuklík objasňuje využití dřeva ve vícepodlažních budovách: „Běžně se vícepodlažní dřevostavby navrhují jako kombinace konstrukčních systémů, nejčastěji se železobetonem, který zajistí stavbě dostatečnou tuhost a železobetonové konstrukce lze s výhodou vyžít například pro tvorbu komunikačních jader a schodišť, které jsou často chráněnými únikovými cestami. Další možností, jak zajistit tuhost stavby, je využití dřevobetonových stropů. O dřevostavbě pak mluvíme obecně pokud má budova alespoň 50 % nosné konstrukce ze dřeva.

Přečtěte si také Požár elektromobilu: analýza prvního reálného zásahu hasičů v hromadných garážích v ČR Přečíst článek

Mezi hasiči vzbudila největší zájem přednáška brig. gen. Ing. Luďka Prudila, ředitele hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, s příspěvkem o průběhu zásahu hasičského záchranného sboru při hašení elektromobilu v podzemních garážích v centru Prahy. Mimořádně náročný zásah, se kterým zasahující jednotky doposud neměly zkušenosti, dopadl dobře i díky včasnému odhalení požáru a rychlému příjezdu jednotek na místo.

Jiří Pokorný, VŠB TU Ostrava, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Jiří Pokorný, VŠB TU Ostrava
Jiří Pokorný, VŠB TU Ostrava, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Jiří Pokorný, VŠB TU Ostrava
Pavel Tomek, Skanska, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Pavel Tomek, Skanska

Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Pavel Tomek, Skanska, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Pavel Tomek, Skanska
Petr Kuklík UCEEB a ČVUT v Praze, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Petr Kuklík UCEEB a ČVUT v Praze
Petr Kuklík UCEEB a ČVUT v Praze, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Petr Kuklík UCEEB a ČVUT v Praze

Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík

Generálním partnerem konference byla společnost Rigips. „Z výrobků společnosti Rigips vyzdvihuji královský sádrokarton Rigistabil s jehož pomocí jsou schopné stavby s konstrukcí ze dřeva splnit i náročné požární požadavky,“ říká Robert Hošek, technik společnosti Rigips.

Konference pořádanou redakcí TZB-info v září roku 2023 v na výstavišti v Letňanech se zúčastnilo na dvě stovky posluchačů z řad projektantů, architektů i hasičů. Vybrané přednášky z konference budeme postupně uveřejňovat na TZB-info a estav.tv.

Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík

Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Robert Prix, Archaplan, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Robert Prix, Archaplan
Robert Hošek, Rigips, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Robert Hošek, Rigips
Luděk Prudil, HZS hl. m. Prahy, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Luděk Prudil, HZS hl. m. Prahy
Josef Král, Bilfinger Tebodin, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Josef Král, Bilfinger Tebodin

Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík

Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Stanislav Toman, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Stanislav Toman
Stanislav Toman, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Stanislav Toman
Jakub Šejna, ČVUT v Praze, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Jakub Šejna, ČVUT v Praze
Jakub Šejna, ČVUT v Praze, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Jakub Šejna, ČVUT v Praze

Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Luděk Prudil, HZS hl. m. Prahy, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Luděk Prudil, HZS hl. m. Prahy
Daniel Spáčil a Radek Kislinger, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Daniel Spáčil a Radek Kislinger
Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík

Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto Libor Makrlík

ZÁŠTITA

HLAVNÍ PARTNEŘI

NA KONFERENCI SE DÁLE PREZENTUJÍ FIRMY: AVAPS, JAMES HARDIE EUROPE, DronySIT města Plzně


POŘADATEL

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.