logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Přihlaste se na konferenci Požární bezpečnost staveb 2022

Přijďte si poslechnout přednášky o Průmyslovém paláci a Státní opeře od autorů jejich rekonstrukcí. Celý blok je věnován bezpečnosti baterií a fotovoltaiky v budovách. Zazní témata fasád a dřevostaveb řešená na úrovní normalizace a mnoho dalšího. Konference Požární bezpečnost staveb se koná 21. září v Praze.

Reklama


Konference Požární bezpečnost staveb pod hlavičkou portálu TZB-info se přestěhovala z letňanského výstaviště. Sedmý ročník se koná 21. září ve Velkém sále Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí 1.

Diskutovat na konferenci budeme bezpečnost bateriových úložišť a fotovoltaiky v budovách a také parkování elektromobilů v podzemních garážích. Z hlediska požární bezpečnosti se jedná o jedno z nejaktuálnějších témat. Pozvání přijali plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., náměstek GŘ HZS ČR pro IZS a operační řízení, doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD., z Fakulty stavební, ČVUT v Praze, a Ing. Pavel Hrzina, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické, ČVUT v Praze.

Svou účast potvrdili významní architekti, autoři rekonstrukcí ikonických pražských památek. Na konferenci opět vystoupí architekt Jakub Masák (Masák & Partner – architektonický atelier) tentokrát s přednáškou o Státní opeře, která se po kompletní rekonstrukci otevřela na začátku roku 2020. Architekt Vladimír Thiele (SGL Projekt) bude prezentovat právě probíhající dostavbu a rekonstrukci Průmyslového paláce, jehož levé křídlo vyhořelo v roce 2008.

Státní opera, foto: redakce
Průmyslový palác, foto: redakce

Státní opera a Průmyslový palác, foto: redakce

Kompletní program naleznete zde

8:30–9:00 Registrace
9:00–9:10 Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., Bc. František Kregl, prezident PKPO, Ing. Petr Bohuslávek
Zahájení
BLOK 1
9:10–11:10
Ing. arch. Jakub Masák, Masák & Partner – architektonický atelier
Rekonstrukce budovy Státní opery v Praze, požárně bezpečnostní řešení

Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze
ETICS, dřevěné konstrukce, skládané fasády a lehké střešní pláště aktuálně s ohledem na PBS

Ing. Pavel Heinrich, HELUZ cihlářský průmysl
Stanovení požární odolnosti zdiva z cihel se zakomponováním polymerních materiálů

Panelová diskuse, odpovědi na dotazy, za účasti partnerů konference Heluz a Isover
11:10–11:40
Přestávka - V závěru přestávky zazní záznam rozhovoru o elektronické aplikaci jednotných dokladů ke stavbě s Ing. Martinem Pospíšilem, Ph.D.

BLOK 2
11:40–13:40
plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., Náměstek GŘ HZS ČR pro IZS a operační řízení
Zásahy hasičů při mimořádných událostech na zařízeních s akumulátorovými úložišti a FVZ

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D., Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
Analýza rizik FV systémů, bateriových úložišť a elektromobilů

doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD., Fakulta stavební, ČVUT v Praze
Požární bezpečnost FV systémů, bateriových úložišť a elektromobilů

Panelová diskuse, odpovědi na dotazy
13:40–14:00
Přestávka - V závěru přestávky bude možné zhlédnout exkluzivní krátký dokument o historii Průmyslového paláce s historikem architektury Zdeňkem Lukešem.

BLOK 3
14:00–15:20
doc. Ing. Martin Saska, Ph.D., Fakulta elektrotechnická, ČVUT
Autonomní létající robotický dron pro hašení bytů ve výškových budovách vrháním hasicích kapslí

Ing. arch. Vladimír Thiele, SGL Projekt
Rekonstrukce Průmyslového paláce a obnova jeho vyhořelého křídla, požárně bezpečnostní řešení

Panelová diskuse, odpovědi na dotazy
Přečtěte si také Obnova Libušína slovy architekta Jakuba Masáka Z minulých ročníků

Pro obor požární bezpečnosti staveb jsou zásadními tématy fasádní systémy (kontaktní, větrané, skládané), možnosti širšího využití dřeva ve stavebnictví, lehké střešní pláště na trapézovém plechu. UCEEB ČVUT v Praze začíná pracovat na víceletém projektu pro podporu technické normalizace v ČR.  Přednáška Ing. Marka Pokorného, Ph.D., koncepčně představí záměry jednotlivých témat.

Doc. Ing. Martin Saska, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické, ČVUT v Praze představí autonomní létající robotický dron pro hašení bytů ve výškových budovách vrháním hasicích kapslí. Dr. Saska působí jako vědecký pracovník na katedře Kybernetiky FEL ČVUT, kde založil a vede skupinu Multi-robotické systémy.

Příspěvek Ing. Pavla Heinricha ze společnosti HELUZ cihlářský průmysl bude zaměřený na postup stanovení požární odolnosti zdiva z cihel, ve kterém jsou zakomponovány polymerní materiály v podobě moderních zdicích malt. Téma bude doplněno i o požární odolnost zdiva z cihel vyplněných expandovaným polystyrenem. Autor vysvětlí přístup určení požární odolnosti dle ČSN EN 1996-1-2 a ČSN 73 0810.

Přednášející i pořadatelé se na Vás opět těší. Na konferenci Požární bezpečnost staveb 2022 se můžete přihlásit zde.

Přečtěte si také Zkušenosti v požární bezpečnosti by se měly odrazit v úpravách požárních předpisů Z minulých ročníků

Záštita


Hlavní partneři

Partneři:
Přečtěte si také Požární větrání CHÚC a zákon o požární ochraně na konferenci Požární bezpečnost staveb 2020 Z minulých ročníků
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.