logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Snižení spotřeby energie až o 20 procent pomocí oběhových čerpadel pro vytápěcí systémy

KSB SE & Co. KGaA z Frankenthalu vyvinula pro svá teplovodní oběhová čerpadla konstrukčních řad Calio a Calio S novou funkci pod názvem Dynamic Control. Tato funkce pomáhá snížit příkon ve srovnání s běžně regulovanými čerpacími agregáty až o 20 procent.

Moderní oběhová čerpadla mění své otáčky v závislosti na aktuální potřebě. Upravují svůj průtok a dopravní výšku podle algoritmu tak, že posunují pracovní bod podle naprogramované řídicí křivky.

čerpadlo Calio S
Nejnovější generace čerpadel Calio S má již integrovanou funkci Dynamic-Control, se kterou lze uspořit až 20 procent elektrické energie.
©KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal

Minimální charakteristická křivka zařízení popisuje ztráty v potrubí třením, když jsou všechny termostatické ventily plně otevřeny. Protože minimální charakteristická křivka zařízení většinou není známa, projektanti zvolí řídicí křivku pro konvenční systémy tak, že leží zřetelně nad minimální charakteristickou křivkou zařízení. Tak se spotřebuje více energie než je třeba a může to způsobit rušivý hluk na termostatických ventilech otopných těles.

Funkce Dynamic Control posunuje pracovní bod z aktuálně zvolené řídicí křivky směrem dolů, dokud se nedosáhne minimální charakteristická křivka zařízení. Pokud by tato byla podkročena, algoritmus to rozpozná a znovu nastaví čerpadlo na původní řídicí křivku a zajistí tak dostatečné zásobování. Rozpoznání minimální charakteristické křivky zařízení ze signálu průtoku je tak spolehlivé, že vylučuje nedostatečné zásobování. Garantuje tak požadované zásobování budovy teplem.

Protože implementace je založena čistě jen na softwaru, nevznikají žádné dodatečné náklady kvůli dalším senzorům nebo regulačním prvkům. Všechny nezbytné informace získává čerpadlo automaticky z interních signálů. Instalující technik již nemusí provádět žádná náročná nastavení, protože čerpadlo je schopno si samo určit charakteristickou křivku zařízení. Přínosem pro provozovatele jsou nižší náklady na energii a nižší hlučnost. Snížení spotřeby energie má také pozitivní vliv na uhlíkovou stopu.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.