logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jak obnovovat podlahy s povrchem na minerální bázi?

Poslechněte si podcast o technologii renovace minerálních podlah Obtego. Jaké skupiny přípravků a na jaké účely se používají? Jak technologie pracuje a čím se liší od obyčejných nátěrů? Za jakých provozních podmínek lze technologii provádět a na co si dát pozor. V rozhovoru odpovídá Radek Jakl, technický specialista společnosti Redimax, výhradního dodavatele materiálů Obtego na českém a slovenském trhu.

Reklama

Poslechněte si podcast:
Více zajímavých podcastů na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Technologie Obtego je vhodná na všechny cementové povrchy. V občanské a bytové výstavbě se nejčastěji používá pro stěrky a samonivelační potěry, teraso apod. V průmyslové výstavbě se technologie nejčastěji aplikuje na betonové podlahy.

Technologie Obtego zahrnuje čtyři skupiny materiálů:

  • Opravné materiály a plniče na póry, spáry a výtluky
  • Vytvrzovače a zpevňovače – materiály na bázi vodních skel
  • Profesionální impregnace
  • Prostředky na údržbu a mytí

Opravné materiály jsou na bázi metakrylátů. Jde o skupinu dvousložkových materiálů, velice rychle tuhnoucí směsi. Tuhnutí probíhá v řádu několika minut. Vyspravená trhlina tímto materiálem je za hodinu brousitelná.

Vodní skla mají základ křemičitan draselný a křemičitan lithný. V momentě aplikace se materiál vsákne do podlahy a tam chemicky reaguje s volným vápníkem – hydratuje. Zvyšuje se tak pevnost podlahy, povrchy nesprašují a snižuje se nasákavost.

Impregnace jsou materiály se základem silanu a siloxanu, modifikovaných polymerů nebo jejich kombinací.

Čisticí prostředky jsou lehké zásady. Jsou to buď samostatné čisticí prostředky, nebo obsahují příměs impregnace, která se do povrchu podlahy čištěním průběžně doplňuje.

Obnova poškozené průmyslové podlahy se stopami od pneumatik

V rozhovoru Radek Jakl vysvětluje postup konkrétní realizace obnovy průmyslové podlahy. Nejrozšířenějším jevem na této podlaze byly všudypřítomné stopy od vysokozdvižných vozíků. Problematické pak bylo uvolňování horní cementové vrstvy při i jen krátkodobém stání vozíku a ulpívání této vrstvy na pneumatikách. Povrch se tím kromě jiného stával velmi nasákavým a jednoduše v něm ulpívala špína.

Stopy od pneumatik se odstraňovaly tzv. diamantovým padem. Podle hrubosti padu jde buď o hloubkové čištění nebo o lehkou renovaci. V případě, kdy jsou stopy od pneumatik odolné, lze si pomoci chemií – zde se používalo Obtego C-10. Pokud jsou stopy hluboko v povrchové vrstvě, je třeba je obrousit. Broušení obecně je spojeno s jevem, který může být pro některé investory nežádoucí. Tím je viditelné kamenivo v minerální vrstvě, a to i po následném napuštění vodním sklem a impregnací.

Na podlaze, o které byla řeč v rozhovoru, byly kamínky vidět ještě před začátkem renovace. Na jednom z nejhorších míst se tedy provedl vzorek, a ten se předem odsouhlasil mezi dodavatelem a investorem.

Pokud nemají být kamínky vidět, je třeba použít nikoliv transparentní impregnaci, ale např. Obtego R-40, což je obdobný materiál, ale opatřený pigmentem. Jedná se také o silikát prováděný ve dvou vrstvách. U extrémně namáhaných podlah se před takovouto aplikací doporučuje konzultace. Na druhou stranu je snadné takovou podlahu uvést do původního stavu.

Mezi hlavní přednosti technologie Obtego patří možnost provádění renovace podlah za provozu. Nejde o těkavé látky a nikoho neohrožují. Materiály Obtego mohou po svém vyzrání podle slov Radka Jakla přijít do kontaktu s potravinami.

Technologii není třeba provádět v celé ploše kontinuálně. Práci lze libovolně přerušovat. Této přednosti se využilo např. u jedné z dalších realizací: překladišti zavazadel na terminálu 2 pražského letiště. Tam se odstraňoval epoxid v ploše cca 11 tis. m2. I když se pracovalo v několika etapách, po dokončení není napojení etap patrné.

Více se můžete dozvědět v podcastu.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.