logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Termokotvy Schöck Isolink® pro betonové stěny s vloženou izolací

Termokotvy Schöck Isolink® jsou energeticky úsporným řešením pro spojení jednotlivých vrstev sendvičových a poloprefabrikovaných stěn s tepelně-izolační mezivrstvou. Jsou vhodné jak pro prefabrikáty, tak i pro použití u monolitických konstrukcí.

Tyto prvky ze sklolaminátové výztuže se vyznačují velmi nízkými hodnotami součinitele tepelné vodivosti. Termokotvy Schöck Isolink® zvyšují tepelně-izolační schopnosti a v kategorii fasádní kotvy mají certifikaci jako prvek vhodný pro pasivní domy.

Díky vysoké hodnotě modulu pružnosti 60.000 N/mm2 a vysoké pevnosti v tahu chrání stěnu před vznikem trhlin a poškozením.

Projektanti a prefy tak mají k dispozici stavební materiál budoucnosti. Jaké jsou jejich hlavní výhody?

Úspora času

Kotvy Schöck Isolink® lze jednoduše zašroubovat do předvrtaných otvorů v tepelně-izolační vrstvě. V případě instalce na stavbě, se kotvy do vyvrtaných otvorů vlepují. V prefách a na stavbách zajišťují minimální pracnost a maximální efektivitu.
Úspora materiálu

Kotvy Schöck Isolink® slouží zároveň jako distanční i kotevní prvek. Společnost Schöck nabízí sofistikovaná řešení pro různé stěnové konstrukce, která ve srovnání s jinými systémy vystačí s menším počtem kotev na m2.


Úspora skladovacích nákladů

Krátké dodací lhůty všech délkových variant a nízké minimální odběry výrazně snižují náklady na skladování.

Větší pružnost při realizaci

S kotvami Schöck Isolink® je možné vytvořit velkoplošné panely (až 6×12 m) o tloušťce stěn až 500 mm. Na stavbách lze Schöck Isolink® použít pro kotvení pohledových betonových fasád.


návrhový SW Schöck Isolink® pro vícevrstvé betonové stěnové panely
Tento návrhový program je určen k dimenzování spojení betonových vrstev u dvojitých (poloprefabrikovaných) a sendvičových stěn pomocí termokotev Schöck Isolink®. Dle zadaných podkladů pro dimenzování a okrajových parametrů provede tento software automaticky dimenzování a rozmístění termokotev.

Schöck-Wittek s.r.o.
logo Schöck-Wittek s.r.o.

Ať již se jedná o novostavby nebo o sanace: Společnost Schöck nabízí progresivní stavební řešení a systémy, které splňují nejrůznější požadavky z hlediska stavebně-fyzikálního, statického i konstrukčního.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.