logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Výměnu oken lze provést i v zimě, ale dobře si ji naplánujte!

Před námi je nejchladnější část roku a pokud máte doma stará okna, tak zbystřete! Starými okny totiž může unikat až polovina tepla, což vás může při současném skokovém nárůstu cen energií vyjít pěkně draho. Pokud zjistíte, že vaše okna dostatečně netěsní, musíte se připravit na jejich výměnu. Jak ji ale dobře provést nebo mít jistotu, že okenářská firma odvedla kvalitní práci? Podívejte se níže, co celý proces obnáší. A pozor, výměnu oken lze provádět i v zimě!

Alfou a omegou řady životních rozhodnutí je správné plánování a výměna oken není výjimkou. Úspora několika dní jen proto, aby se „už něco dělo“, není dobrý nápad. U oken zvažte požadavky na tepelnou i zvukovou izolaci v podobě součinitele tepelné prostupnosti Uw a váženou neprůzvučnost – Rw. Pokud se do výměny nepouštíte sami, vyžádejte si několik nabídek a ujistěte se, že jejich součástí je i komplexní provedení. Tedy včetně například přípravných prací, parapetů nebo konečného začištění ostění.

Odstranění starého okna

U starších budov budete muset pravděpodobně okno vybourat. Je tedy nutné následně připravit okenní prostor, který musí být pravoúhlý, rovný, čistý, podklad dostatečně pevný a co nejméně vlhký.

Po vybourání je potřeba opravit díry po vypadlém zdivu a vyrovnat ostění pro utěsnění připojovací spáry. Pro připojovací spáru by se mělo počítat s mezerou 10–25 mm, kterou zaplní izolace a poskytuje prostor pro rozpínání okna. Důležité je rovněž dobře zvolit umístění okna vůči tloušťce zdi vzhledem k tepelné izolaci celého objektu,“ radí Milan Klepsa, v ČR a SR hlavní zástupce společnosti VEKA, která je předním světovým výrobcem plastových profilů oken a dveří třídy A.

Při vyměřování okna je potřeba brát v potaz také tloušťku tepelné izolace a obecně počítat s dalšími profily pro upevnění parapetů nebo rolet.

Před osazením

Okna před osazením musíte připravit předvrtáním otvorů pro jejich ukotvení, což ponechte na výrobci. Zkontrolujte spoje a geometrii rámu změřením úhlopříček a vnějších rozměrů. Na obvod rámu se poté nalepí vhodná vnitřní parotěsná fólie. Po vložení do stavebního otvoru se okno (s rozšiřovacím profilem) musí vyrovnat.

Usazení okna

Po vyrovnání okna následuje jeho upevnění do zdi. Jedním z postupů je použití kotvících šroubů (turbošrouby), které se vrtají skrz rám do ostění. Okno lze připevnit také tzv. pásovými kotvami.

U některých profilových systémů můžete vrtat šroub mimo komoru s kovovou výztuhou, a omezit tak nebezpečí vniknutí vody k výztuze a její korozi. Velkou pozornost věnujte i utahování šroubů, abyste rám přílišnou silou nedeformovali nebo neprohnuli. Šrouby musí zajistit také teplotní dilataci rámu – třeba tmavé profily se rozpínají zhruba o 1 mm více než ty bílé,“ prozrazuje Milan Klepsa.

Připojovací spára

Po ukotvení okna je nutné zajistit tepelnou izolaci pomocí montážní těsnicí pěny. Po aplikaci a odstranění přebytků pěny se nalepí parotěsné a paropropustné pásky nebo komprimovaná páska, které chrání izolační pěnu před rychlou ztrátou jejích vlastností. Provedení ostění k profilu by také mělo být provedeno APU lištami pro bezpečný přechod mezi omítkou a profilem. Nakonec osadíme vnitřní a vnější parapet. No a nyní zbývá pouze odstranit ochranné pásky z rámu a křídel, ale to až po vymalování.

Kdy výměnu provést?

Výměnu oken lze v současné době provádět celoročně. Dříve stavby na podzim běžně usínaly zimním spánkem, což nebylo ani tak dáno leností instalačních firem, jako spíš technologickými problémy s nízkou teplotou a nepříznivým počasím. Podobně jako v řadě dalších odvětví se ale vývoj nezastavil, a tak je nyní možné stavební práce – s přihlédnutím k určitým omezením – provádět i na podzim a v zimě.

Plastová okna lze instalovat i při teplotách do −10 °C, přičemž jedno okno je zpravidla vyměněné za 2 hodiny. Tepelné ztráty objektu jsou tak přijatelné. Montéři jsou rovněž vybaveni průmyslovými vysavači, a i v zájmu vlastní práce se v místě okenního otvoru snaží prašnost redukovat na minimum. Velkou výhodou je, že během zimních měsíců jsou na montáž oken výrazně kratší čekací lhůty.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.