logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Vadí vám doma hluk z ulice? Pak vsaďte na kvalitní okna!

Mezi nejdůležitější vlastnosti oken, na které se ovšem často zapomíná, patří schopnost izolovat hluk. Pokud máte dům obklopený tichou zahradou, široko daleko žádnou silnici či nádraží, problémy s hlučností řešit nemusíte. Ovšem pokud žijete v husté městské zástavbě, zbystřete!

Podobně jako u ostatních důležitých vlastností oken, i zde existuje norma – konkrétně ČSN EN ISO 717-1. Pokud byste se chtěli s normou seznámit, její poslední verze vstoupila v platnost teprve v srpnu 2021 a pracuje se na jejím převzetí. Je tedy zatím k dispozici pouze v angličtině.

Stejně jako u jiných stavebních prvků, i zde se klasifikují rozdílně pokud jde o samostatný výrobek nebo zabudovaný prvek tvořící součást obálky budovy (ČSN 73 0532). V prvním případě je sledovaným ukazatelem hodnota vážené stavební neprůzvučnosti – R´w, která je měřena v decibelech. Pro samostatná okna jde o váženou neprůzvučnost – Rw [dB]. Podle hodnoty vážené neprůzvučnosti Rw se výrobky v kategorii otvorových výplní řadí do tříd a platí, že čím vyšší třída, tím menší prostupnost hluku do interiéru:

Třída zvukové izolace oken (TZI)Vážená neprůzvučnost oken Rw
0≤ 24 dB
125–29 dB
230–34 dB
335–39 dB
440–44 dB
545–49 dB
6≥ 50 dB

Pro představu, domácí prostředí má hladinu hluku 30–40 dB. Například mluvené slovo má hodnotu cca 35 dB, chladnička cca 40 dB, osobní auto ve městě 70–80 dB a pro klidný spánek by měla být hodnota pod 30 dB.

Problematika hluku je v případě oken jednou z nejkomplikovanějších na posouzení a zvolení vhodného řešení. V praxi musíte dodržet několik souvisejících a navazujících norem, kdy při montáži okna nemůžete pracovat pouze s vlastnostmi samotného okna, ale i stěn, a navíc brát v potaz hloubku okna i zdroj hluku. Například pokud bydlíte u tramvajové trasy, musíte zohlednit i schopnost absorbovat otřesy a vibrace. Hluk z dopravy je většinou tvořen zvukem na nižších frekvencích a ani trojskla nemusí znamenat dokonalé řešení, takže se musí přistoupit k zasklení vrstvenými skly. Tím pádem vznikají vyšší požadavky na mechanické vlastnosti okna, které musí nést větší hmotnost. Proto vždy doporučujeme používat plastové profily třídy A, u kterých má zákazník jistotu, že i v případě výměny běžných skel za speciální, bude mít technologickou rezervu,“ nastiňuje složitost akustiky Milan Klepsa, v ČR a SR hlavní zástupce společnosti VEKA, která je předním světovým výrobcem plastových profilů oken a dveří třídy A.

Vsaďte na akustická či vrstvená skla

Zvukovou izolaci je ideální řešit pomocí akustických skel s rozdílnou tloušťku tabulí a rozšířeným meziskelním rámečkem. Další variantou jsou vrstvená skla, kdy jsou skleněné tabule již z výroby „slepeny“ akustickými foliemi. Tyto fólie lze samozřejmě na stávající okna i nalepit, ale nejde o tolik účinné řešení jako v případě vrstvených skel. Většinou totiž získáte útlum pouze v jednotkách dB.

Zjednodušeně lze charakterizovat okna podle zasklení takto – trojskla se stejnou tloušťkou spadají do třídy TZI2, trojskla s akustickým sklem do TZI3 a vrstvená do TZI4,“ vysvětluje Klepsa.

Pozor na kvalitní instalaci

Vliv na hluk má ovšem i montáž okna. Větší hloubka profilu se doporučuje proto, že zvýšením hmotnosti lépe eliminuje některé oblasti akustického tlaku. Lepší schopnost tlumit mají okna s dorazem, tedy se zalomeným tvarem rámu. Pozornost věnujte i spárám, které je vhodné utěsnit speciální akustickou montážní pěnou.

Zvážíme-li, že každému řešení hlukové izolace by mělo předcházet měření okolního hluku, je jistější se obrátit na firmu, která má v dané lokalitě zkušenosti. Nebo se alespoň zeptejte sousedů na jejich okna a zkušenosti. Při volbě správné kombinace rámu a skel lze totiž velice snadno udělat chybu,“ uzavírá Milan Klepsa.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.