logo TZB-info

TZB studio

Reklama

Dálková správa domu a rozúčtování nákladů na teplo a vodu

Jaké výhody přináší SMART systém dálkového odečtu dat z přístrojů registrujících dodávku tepelné energie (indikátorů nákladů atp.), kalorimetrů měřících spotřebu tepla a vodoměrů? Na tuto otázku odpovídá přednáška Jaroslava Plška ve webináři Dálková správa domu.

Reklama

Webinář organizovala redakce TZB-info ve spolupráci s firmami TEP Jablonec a ISTA Česká republika.

Zásadní změna již nastala. Od 1. ledna 2022 platí povinnost nově instalovat jen taková stanovená měřidla (fakturační) a přístroje registrující dodávku tepelné energie, které umožňují dálkový odečet, a tak nařízené častější informování spotřebitelé o spotřebě tepla a teplé vody.

V následujících 5 letech je nutné i stávající měřidla a přístroje vyměnit nebo dovybavit na dálkový odečet. Vzhledem k lhůtám povinného ověřování přesnosti stanovených měřidel, kalorimetrů, vodoměrů, je lhůta 5 let přiměřená a stejně tak to platí i pro přístroje registrující dodávku tepelné energie, pokud odpovědná osoba nenechá tuto povinnost až na poslední chvíli, ale výměny nebo úpravy budou probíhat průběžně.

Dálkový odečet dat otevírá nové možnosti. Společnost ISTA ČR na jeho základě nabízí tzv. SMART Systém, který nezahrnuje jen měření spotřeb, jejich odečty, rozúčtování nákladů při plnění aktuálních požadavků na jeho četnost a podrobnost, ale i prvky energetického managementu. Neboť dokáže průběžně odhalovat neobvyklé výkyvy ve spotřebách nejen typicky tepla ze soustav zásobování tepelnou energií, ale například i u plynu v kotelnách, ale třeba i ve spotřebě vody v důsledku jejího úniku ať již netěsnou armaturou nebo prasklinou v potrubí.

Pro hodnověrnost a fakturační účely je nutná nejen stanovená přesnost, ale i spolehlivý přenos dat. SMART SYSTÉM ISTA se celosvětově (22 zemí) s 28 milióny instalovaných přístrojů může pochlubit úspěšností přenosů dat z 99,5 %. Na zbývajícím půl procentu se však nepodílí jen objektivní technické příčiny, ale i subjektivní jako neoprávněné manipulace, chybně zadaná adresa přístrojů aj.

SMART SYSTÉM ISTA přinesl výhodu nejen firmě ISTA, ale i správcům objektů, kteří mohou získat přístup až do historie denních odečtů, provádět třídění dat podle vlastních kritérií, data exportovat atd. A podobně, například vlastníci bytových jednotek, mohou získat přístup do svého účtu.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.