logo TZB-info

Bezdrátový systém individuální regulace vytápění pro rozsáhlé budovy

Hlavním atributem automatizace je ekonomika provozu a úspora energií. Největších úspor lze dosáhnout vhodnou individuální regulací vytápění jednotlivých místností v závislosti na časovém plánu a dalších podmínkách.

Pro stávající budovy s klasickými radiátory je ideálním řešení bezdrátový systém IQRC, jenž umožňuje snadnou, rychlou a cenově dostupnou instalaci i na klasické radiátory bez nutnosti stavebních úprav. Vzhledem k individuální regulaci vytápění jednotlivých místností dokáže systém IQRC ušetřit desítky procent na topných nákladech. Návratnost investice je tak velmi rychlá v horizontu 4–5 let.


Stručný popis systému

Bezdrátový systém individuální regulace vytápění IQRC dokáže ovládat více než 1 000 koncových zařízení (bezdrátové termostatické hlavice, regulátory, teplotní čidla, spínací jednotky, elektrické radiátory apod.). Nachází tak uplatnění i při regulaci vytápění rozlehlých objektů, jako jsou administrativní budovy, nemocnice, hotely, školy, historické budovy a průmyslové haly.


Zónová regulace umožňuje uplatňovat individuální přístup při nastavování teplotních režimů v jednotlivých místnostech a efektivně dávkovat tepelnou energii do jednotlivých částí budovy. Vzdálené monitorování místností poskytuje správcům objektů neocenitelné a vždy aktuální informace o hospodaření s teplem. Odpadá i problematika financování, neboť HDL Automation s.r.o. nabízí možnost financování této investice z dosažených úspor formou leasingu.

Jádrem systému je centrální jednotka. Zajišťuje spolehlivou bezdrátovou distribuci nastavených režimů do jednotlivých zón regulovaného objektu. Pracuje na základě obousměrné komunikace a zpětně sbírá všechny informace o aktuálním stavu.

Dalším řídicím prvkem je regulační jednotka, která měří teplotu v místnosti a řídí termostatické hlavice. Je vybavena LC Displejem s informacemi o aktuálním nastavení. Centrálně nastavenou teplotu lze na regulační jednotce manuálně změnit dle potřeby v přednastaveném rozmezí.


Výkonným prvkem je programovatelná termostatická hlavice. Hlavice jako celý systém je bezdrátová, napájená bateriemi. Reguluje teplotu v místnosti tak, že proporcionálně otevírá a zavírá termostatický ventil na radiátoru podle definovaného programu z centrální řídící jednotky nebo regulační jednotky.

Systém lze rozšířit o jednotku spínač kotle a ovládat tak kromě hlavic i činnost kotle nebo o snímač teploty pro měření prostorové teploty v příslušné zóně. Snímač je vhodný použít v kombinaci s termostatickou hlavicí nebo regulační jednotkou.

Celý systém musí být doplněn routerem pro zabezpečení pokrytí signálem v místnostech, kde není přímé bezdrátové spojení mezi jednotlivými prvky systému IQRC. Díky tomu lze systém aplikovat právě v rozlehlých budovách.

Analýza úspor na konkrétní realizaci – Obchodní akademie v Seredi

Tento objekt je specifický v tom, že je poměrně rozlehlý a skládá se z několika budov. V celém areálu je 10 samostatných budov, které jsou navzájem propojeny. Požadavek byl na individuální regulaci 66 místností, kde se nachází celkem 139 radiátorů. Převážně se jedná o učebny, laboratoře a kabinety.

Stav systému vytápění před instalací IQRC 

Původní topný systém byl částečně regulován termostatickými hlavicemi. Jedinou regulací byla ekvitermní regulace, která řídila teplotu topné vody. V celém areálu jsou pouze 2 topné větve, které byly ovládány z kotelny, a to obě současně. Docházelo tak k situacím, že kvůli vytápění sportovní haly, např během víkendu byly zbytečně vytápěny prázdné třídy.


Stav systému vytápění po instalací IQRC 

Díky systému IQRC je nyní možné učebny, kabinety a ostatní prostory regulovat nezávisle. Místnosti mají svůj vlastní časově teplotní režim podle rozvrhu hodin a obsazenosti učeben. Škola získala dokonalý přehled a kontrolu nad topným systémem. Ve škole už nejsou prostory, které by byly přetápěné nebo vytápěné zbytečně mimo vyučování. Teplo se dostane dále do systému a využije se rovnoměrně v celém objektu. Správce systému má stálý přehled nejen o nastavených a skutečných teplotách v každé jednotlivé místnosti, ale navíc má přístup k historickému přehledu teplot. V jednom grafu vidí informaci o nastavené a skutečné teplotě a zároveň informaci o procentuálním otevření ventilu. Na základě těchto údajů lze vyhodnotit, jak rychle se daná místnost vytopí a jak rychle se ochlazuje. Z těchto údajů lze zpětně vyhodnocovat efektivitu vytápění a následně hledat stále nové možnosti úspor.


Na grafu 1 je možné vidět průběh skutečné teploty (modrá), nastavenou teplotu (černá) a zobrazení v poměru procentního otevření termostatického ventilu (hnědá) (0–10 °C znamená 0–100 % otevření).

Na grafu 2 je možné vidět průběh teplot ve vstupní hale, kde je možné vyčíst, že v období od 21. 12. 2014 do 10. 1. 2015 bylo pravděpodobně chladnější období, nebo do systému neproudila teplá voda, neboť i přesto, že hlavice byly otevřeny na 100 %, nebylo možné místnost vytopit na nastavených 15 °C.

Graf 1
Graf 1
Graf 2
Graf 2
Graf 3
Graf 3

Z křivek grafu 3, kde je zobrazena teplota topné vody na výstupu z kotelny, se zjistí, že v tomto období do systému opravdu neproudila teplá voda z důvodu útlumu kvůli vánočním prázdninám.

Investice a vyhodnocení návratnosti

Celková investice do instalace systému činila 750 000 Kč. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s instalací jako je nákup a instalace termostatických ventilů, s tím spojené úpravy topného systému, úpravy elektroinstalace a instalace systému IQRC spojené se zaškolením personálu. Výše investice je nesrovnatelně nižší než při zateplování nebo výměně oken.

Na základě dat z tabulek je vidět, že spotřeba energie na vytápění velmi výrazně poklesla a rovněž se snížily pravidelné platby mimo topnou sezónu. Určitý podíl na úsporách má průměrná teplota, která byla vyšší v roce 2014, ale její podíl není určitě významnější než několik procent. Například říjen 2014 byl chladnější, a přesto byly úspory výrazné. Po srovnání obou let celkově se dostanou velmi zajímavá čísla. Obchodní akademie dosáhla úspory téměř 30 %, což představuje 584 272 Kč. Je patrné, že návratnost celkové investice do systému IQRC byla již v průběhu druhé topné sezóny.

  Spotřeba GJ Spotřeba kWh Měsíční platby CZK Prům. venkovní teplota °C
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Leden 709 599 197 047 166 361 454 714 378 066 -1 +2,3
Únor 556 350 154 336 97 097 372 632 247 520 +1,1 +3,85
Březen 389 214 108 116 59 417 283 790 176 514 +2,5 +9,1
Duben 180 25 49 903 7 028 171 860 77 792 +6,8 +11,9
Květen 0 0 0 0 75 998 64 558 x x
Červen 0 0 0 0 75 998 64 558 x x
Červenec 0 0 0 0 75 998 64 558 x x
Srpen 0 0 0 0 75 998 64 558 x x
Září 0 0 0 0 75 998 64 558 x x
Říjen 126 62 34 961 17 340 143 182 97 240 +11,66 +6,38
Listopad 403 278 111 967 77 290 291 200 210 210 +6,31 +7,6
Prosinec 353 387 97 981 107 580 264 316 267 280 +2,14 +2,92

Tab. 1 Porovnání spotřeb po měsících

Porovnání 2013 a 2014
Rok Spotřeba GJ Spotřeba kWh Cena v CZK
2013 2 715,45 75 4311,121 2 361 683
2014 1 915,60 532 112,78 1 777 412
pokles 799,85 222 198,34 584 272
pokles v % 29,46 % 29,46 % 24,74 %

Tab. 2 Celkové dosažené úspory na vytápění

V dnešní době je obrovský tlak na energetickou efektivitu a obzvláště energetickou efektivitu veřejných budov. Velký objem investic je využíván na zateplování či výměnu oken, ale málokdy se myslí i na efektivní využívání energie. I moderní a zateplená budova, která vytápí neobsazené prostory, je přece neefektivní. Ideální využívání energií na vytápění dosáhneme, pouze pokud se vytápí místa, kde je to potřeba a v době, kdy je to potřeba, což znamená: správná teplota na správném místě ve správném čase.

Obchodní akademie v Seredi se může pochlubit tím, že vytápí velmi efektivně i když její budovy nepatří k těm nejmodernějším a jsou staré řádově v desítkách let. Je to díky příkladnému přístupu vedení školy k efektivnímu vytápění a snaze šetřit náklady, neboť i nainstalovaný systém regulace IQRC je jen nástrojem, který pomáhá dosáhnout úspor, jak bude využíván je však na správci systému. Poděkování za realizaci tohoto projektu patří vedení školy a Trnavského kraje, který tento projekt financoval.

www.iqrc.info, www.hdl-automation.cz


HDL Automation s.r.o.
logo HDL Automation s.r.o.

HDL Automation s.r.o. zastupuje na českém a slovenském trhu globální značku HDL. Dodává škálu produktů od jednotlivých modulů až po kompletní automatizační systémy budov. Během své 30leté historie realizovala společnost HDL mnoho inovativních řešení ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.