logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Rozšíření systému HDL Buspro v Divadle DISK

Sál divadla DISK sloužící k výuce studentů i k divadelním představením
Sál divadla DISK sloužící k výuce studentů i k divadelním představením

Divadlo DISK1, které spadá pod Divadelní akademii múzických umění v Praze, se při zefektivnění ovládání osvětlení divadelního sálu muselo vydat cestou sběrnicového systému.

To bylo poprvé realizováno při rekonstrukci v roce 2017 během letních prázdnin, kdy není divadlo v provozu. (Pozn. red.: Reportáž si můžete prohlédnout zde.) Myšlenka sběrnicového systému se zrodila už v této době a v podstatě jako „pokusný králík“ a na doporučení byl zvolen systém HDL Buspro. Podstatnou myšlenkou a základem pro výběr tohoto systému byla nejen jeho programovatelná flexibilita, ale i některé kladené požadavky na ovládání, jednoduchost a stavebnicové prvky. A hlavně možnost rozšíření systému v pozdější době.

K rozšíření došlo až během letošního léta (l. p. 2020) v pauze mezi koronavirovými vlnami. Vyvstala totiž potřeba mít pod kontrolou nejen přilehlé prostory k divadelnímu sálu. V souladu s dlouhodobým plánem vyměnit starý analogový systém plný tlačítek a vypínačů, s jeho neduhy typu nemožnost přepnutí nebo použití jinak, než jak je to dáno, a i objevující se poruchovosti, byl připraven projekt k propojení ke stávající sběrnici HDL Buspro s novými funkcemi.

Kam se divák nedostane – provaziště divadla
Kam se divák nedostane – provaziště divadla

Divadelní sál má několik druhů osvětlení. Nejdůležitějším z nich je tzv. pracovní osvětlení. To slouží v době mimo divadelní představení pro zkoušky a přípravy nebo bourání představení. Druhé je tzv. sálové osvětlení. Používá se při příchodu diváků do sálu, pochopitelně svítí do hlediště a jedním z důležitých požadavků na toto osvětlení je jeho stmívatelnost. Třetím druhem je osvětlení nouzové, a případně také protipanické. A protože divadelní sál DISKu je koncipován jako „blackbox“2, což znamená, že nemá pevně rozděleno jeviště a hlediště, jsou jednotlivá osvětlení v rámci své funkce rozdělena i na podčásti. Kombinací těchto částí je možné ovládat osvětlení po určitých sekci v závislosti na použití sálu.

Všechna tato svítidla před rokem 2017 byla halogenová. Ta byla kompletně nahrazena LED svítidly. To vedlo k samozřejmě k výrazným úsporám za spotřebovanou energii, zlepšení kvality osvětlení a snížení nároků na údržbu systému (např. už jen samotná výměna světelných zdrojů atp.). Systém HDL Buspro je v případě divadla určen hlavně pro ovládání zmíněných druhů osvětlení. Také umožňuje tyto režimy modifikovat anebo případně upravit ovládání dle požadavků připravované inscenace. Žádané změny v nastavení systému se provedou z počítače připojeného k ethernetovému rozhraní HDL Buspro, takže se projeví ihned. Ke změnám není tedy potřeba cokoli přepojovat nebo nějak složitě přepínat, ale vše proběhne přeprogramováním hardwarových prvků po jediné datové sběrnici. K vybudování našeho systému byly ze stavebnice Buspro vybrány jako stavební prvky zejména jednotky inteligentních relé pro spínání daných osvětlení a rozhraní DMX3 pro externí stmívače sálového osvětlení.

Ovládání osvětlení divadelního sálu s osmitlačítkovými panely je přístupné ze všech čtyř možných vstupů do sálu, jednoho vstupu na technické lávky a samozřejmě ze světelné a zvukové režie divadla. Tyto ovládací panely se chovají na každém místě trochu jinak. Například u vstupu na technické lávky lze rozsvítit pouze jejich osvětlení, ve světelné režii lze také při divadelním představení pomocí jednoho tlačítka ostatní panely zablokovat proti nechtěnému stisknutí.

Systém HDL Buspro v DISKu v roce 2020 byl rozšířen o další moduly nejen reléových jednotek, ale také stmívačem pro LED světelné zdroje. Ten je určen pro osvětlení foyer a přilehlého prostoru před diváckými toaletami. Jak bylo již výše zmíněno, nutnost nahrazení starého analogového ovládání si vyžádalo ovládat i další prvky starého systému. Například různé sekce nouzového osvětlení, zapínání a vypínání světelných tabulí „Ticho, probíhá představení“, a také spouštění stmívacích jednotek pro scénické osvětlení. Pomocí externích relé je signál z HDL Buspro převeden k sepnutí dalších přístrojů stávajícího systému. Tlačítkový panel umístěný v režii sálu tak dokáže pomocí jednoho z tlačítek nastartovat rozvaděče scénického osvětlení a zapnout blokace.

Pohled do rozvaděče divadla: několik prvků sběrnicového systému Buspro nahradilo téměř celé pole bývalého rozvaděče
Pohled do rozvaděče divadla: několik prvků sběrnicového systému Buspro nahradilo téměř celé pole bývalého rozvaděče

Z technického hlediska provedené realizace byla hlavní ideová myšlenka ze začátku celé akce, kdy bylo přepokládáno možné zahrnutí některých funkcí do ovládání HDL. Jednou z výzev pro toto rozšíření, aby bylo možné například zachovat ovládání osvětlení z divácké šatny (pro foyer), bylo využití staré analogové kabeláže pro nutné umístění HDL tlačítkových panelů nahrazujících starý systém. Potřeba 4 vodičů sběrnicového systému byla splněna pomocí již natažených starých komunikačních kabelů SYKFY. To znamená, že toto rozšíření se obešlo bez jakýchkoliv zásahů do zdí budovy a změnily se tak pouze viditelné ovládací panely. Nyní je tedy lze vyplnit jakýkoliv požadavek na změnu odkudkoli, a to pouze příslušnými příkazy pro nastavení celého systému.

Ethernetové propojení do bezdrátové sítě v budoucnu umožní i dálkové ovládání osvětlení a dalších potřebných prvků pomocí tabletu s aplikací HDL-ON z kteréhokoliv místa, kam dosáhne signál přístupového bodu WI-FI. To tedy umožní přenést toto ovládání kamkoli do sálu (na tzv. live post), což dříve s analogovým ovládáním nebylo možné. A až bude třeba systém opět o něco rozšířit, zařadí se potřebné prvky ke stávající sběrnici HDL Buspro a provedou se příslušná nastavení. Jedním z takových plánů je například detekce přítomnosti na sále. Studenti dost často zapomenou po zkoušení za sebou zhasnout, ovšem to už je na vyprávění do jiného časopisu.


1 DISK je zkratkou „Divadelní studio konzervatoře“ z dob, kdy ještě DAMU neměla statut vysoké školy, ovšem už na této konzervatoři vzniklo divadlo a název již zůstal.

2 Blackbox neboli černý prostor kvádrového tvaru je typem divadelní budovy, kde je možné hrát i jinými způsoby než v klasických kukátkových divadlech, např. krom kukátka, také aréna, hraní na šířku sálu – tedy nejen na hloubku, molo, nebo i prázdný prostor (→ to bývá v některých divadlech potíž).

3 DMX512 je nejrozšířenější komunikační protokol ve scénickém osvětlení


HDL Automation s.r.o.
logo HDL Automation s.r.o.

HDL Automation s.r.o. zastupuje na českém a slovenském trhu globální značku HDL. Dodává škálu produktů od jednotlivých modulů až po kompletní automatizační systémy budov. Během své 30leté historie realizovala společnost HDL mnoho inovativních řešení ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.