logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jak správně zateplit dům

Zateplení domu je základním opatřením ke snížení spotřeby energie tepelnými ztrátami domu v zimním období. Zateplením domu se zvyšuje tepelný odpor stěn, střechy a dalších tzv. obalových konstrukcí. Je to vedle výměny oken základní předpoklad k výraznému, citelnému snížení účtu za vytápění domu.

Reklama

Kvalitní zateplení má výrazný a dlouhodobý účinek, jde však o velkou investici, kterou bychom neměli z hlediska přípravy a kvality podcenit. Určitě Vám nedoporučujeme, abyste se do zateplení pouštěli sami. Zateplení je dotováno, a k tomu je stejně třeba mít zpracovaný projekt a realizaci musí zajistit zkušená firma. Zateplování je konstrukčně složitý stavební proces, kde se dá udělat spousta chyb.

Jak začít se zateplením

Pojďme ale od začátku. Pokud o zateplení uvažujete, je nejlepší obrátit se na energetického specialistu. S velkou pravděpodobností máte už na svůj dům zpracovaný průkaz energetické náročnosti (PENB, laicky často nazýváno jako energetický štítek). Nejjednodušší cesta je obrátit se na specialistu, který Vám jej zpracovával.

Pokud budete hledat nové specialisty, obraťte se na seznam energetických specialistů při MPO nebo na Asociaci energetických auditorů – energetických specialistů. V neposlední řadě můžete specialistu hledat na stránkách dotačního programu Nová zelená úsporám. Většina projekčních kanceláří má ve svém týmu rovněž energetické specialisty.

Energetický specialista musí nejdříve prověřit, jaký máte stav domu ze stavebního a energetického hlediska. Navrhne optimální opatření pro úspory energie, protože o ty jde, abyste úspory opravdu dosáhli a abyste pokud možno získali dotaci na realizaci opatření.

Od specialisty získáte informaci, jaké konstrukce je třeba zateplit, a hlavně jakou tloušťkou tepelné izolace. Projektant pak zpracuje prováděcí dokumentaci, podle které stavební firma zateplení zrealizuje. Projektová dokumentace jednoznačně určuje např. jakým způsobem má být upraven povrch před zateplením, předepisuje přesnou materiálovou skladbu zateplení, druh a počet kotev tepelné izolace, určuje řešení detailů, jako např. napojení na navazující konstrukce – střechu, terénní úpravy, okna a další. Projekt určuje, jak nově upravit hromosvod po fasádě, odpad ze střechy apod. V neposlední řadě je součástí projektu výkaz výměr, tedy kolik kterého materiálu bude na realizaci zateplení potřeba. Výkaz výměr slouží mimo jiné realizačním firmám k nacenění.

Z čeho se skládá zateplení stěn

Tepelnětechnické parametry zajišťuje vrstva tepelné izolace, která může být v zateplovacích systémech tvořena z většiny tuhých tepelných izolací na trhu. Nejčastěji to je pěnový polystyren, desky nebo lamely z minerálních vláken, případně materiály na bázi polyuretanu a polyisokyanurátu.

Tepelná izolace se lepí a kotví k připravenému pevnému a soudržnému podkladu. Způsob lepení a kotvení je stanoven v technologickém předpisu výrobce zateplovacího systému, případně v projektu.

Na tepelnou izolaci se natahuje tzv. základní vrstva, složená ze stěrkové hmoty, do které se hladítkem vtlačuje skleněná siťovina. Na tu se obvykle natahuje další vrstva stěrkové hmoty.

Na dokončenou základní vrstvu se obvykle provádí probarvená omítka se zatíranou nebo rýhovanou strukturou. Na trhu existuje několik typů tenkovrstvých omítek pro zateplovací systémy. Jsou to omítky akrylátové, silikonové, silikátové a minerální. První tři typy se dodávají ve formě již připravených past v nádobách.

Jak vypadá zateplovací systém

Pracovní postup a nejčastější chyby při zateplení domu

A jak na zateplení střechy

Zateplení stávající střechy je ještě složitější proces. Energetický specialista může doporučit i zateplení střechy, pokud jste střechu nikdy neopravovali a tloušťka tepelné izolace v ní není dostatečná. V takovém případě totiž bývá střecha vůbec největším místem úniku energie a je třeba s tím něco dělat, aby ostatní úsporná opatření vůbec měla smysl. Střech je ale řada typů. Hlavní dělení je na plochéšikmé střechy, a i tyto typy se dále dělí.

Do zateplení střechy se sami nepouštějte už vůbec. Aby střecha byla zateplena kvalitně, tak jak to předepsal energetický specialista a následně projektant, aby do střechy neteklo a nekondenzovala v ní voda, a navíc aby střecha při prvním větru neuletěla, musíte mít určitě zpracovaný prováděcí projekt a práce musí dělat zkušená realizační firma.

U každého druhu střechy je vhodné se zateplením i opravit nebo obnovit hydroizolační funkci. Někdy stačí opravdu jen zateplit, a to když plochá střecha obsahuje vzduchovou mezeru, do které lze dodatečnou tepelnou izolaci dodat, například deskami izolace nebo tzv. foukanou izolací. I to však nechte na odborné firmě.

Proč se nepouštět do zateplení svépomocí

Dodatečné zateplení střechy a fasády je složitý stavební proces za velké peníze. Od výsledného díla se očekává životnost v desítkách let. Sami jako laici obtížně dodržíte beze zbytku technologii (příprava podkladu, kotvení desek, broušení izolace, natahování perlinky atd.) a navíc nemáte na dílo záruku. Stavební firma má zkušenosti a záruku na dílo poskytne často i vyšší, než zákonem garantované dva roky.

Zateplovací systém fasády se dle zákona bere jako jeden výrobek sestávající z mnoha součástí, jako je lepidlo, tepelná izolace a další vrstvy. Jako celek je každý zateplovací systém testován a certifikován. Nelze si koupit v jednom obchodě tepelnou izolaci a k tomu nějaké lepidlo, perlinku a kotvy. Na takovém zateplení pak nemáte garantované vůbec nic, ani záruku na materiál u obchodníka, kde jste ho koupili.

Na zateplení svépomocí z nejasně poskládaných stavebních materiálů nikdy nemůžete dostat dotaci.

Zateplení domu v 6 krocích

  • Nejprve se obraťte se na odborníka na energetiku, který Vám spočítá potenciál tepelných úspor a doporučí co a jak zateplit.
  • Najděte si projektanta, který Vám ve spolupráci s energetikem zateplení vyprojektuje i s ohledem na úspěšné získání dotace.
  • Nejlépe na doporučení známých a sousedů, případně odborníků si sežeňte realizační firmu, která zateplení provede. Firmy často vyřídí i papírování s úřady, zajistí případný úvěr a často dokáží vyjednat i dotaci od státu.
  • Oslovte více realizačních firem, abyste si mohli udělat výběrové řízení. Nabídkové ceny na stavební práce mají v dnešní době ohromný rozptyl. Kdybyste akceptovali první nabídku bez porovnání, mohli byste zbytečně utratit značnou částku navíc.
  • Pokud stavařině nerozumíte, sežeňte si odborníka na technický dozor stavby. Pozor nenechte si doporučovat konkrétního dozora stavební firmou.
  • Uzavřete smlouvu o dílo, kde bude daný rozsah prací nejlépe odkazem na projekt, termín realizace a položková cena. Se smlouvou ať Vám pomůže známý právník.

A jakou můžete získat dotaci na zateplení?

Podporovaná opatření Dotace pro rodinné domy Dotace pro bytové domy
Zateplení stěn, střechy, stropu apod. 600–1 000 Kč/m2 podle rozsahu opatření a dosažených výsledků 700–1 150 Kč/m2 podle rozsahu opatření a dosažených výsledků
Výměna oken 2 200–3 800 Kč/m2 podle rozsahu opatření a dosažených výsledků 2 200–3 800 Kč/m2 podle rozsahu opatření a dosažených výsledků
Konstrukce k zemině 800–1 300 Kč/m2 podle rozsahu opatření a dosažených výsledků 800–1 300 Kč/m2 podle rozsahu opatření a dosažených výsledků
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.