logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Tecomat Foxtrot kompletně řídí novou budovu společnosti Teco

Přestěhovali jsme se! Nové Teco jsme postavili na svém, za své a bez dotací na zelené louce v kolínské Průmyslové zóně Šťáralka v roce 2017, a to kompletně za osm měsíců. Po dvou letech projektování jsme vybrali zlínskou stavební firmu Navláčil a stroje se do země zakously předposledního února.

Kolaudace proběhla začátkem listopadu, přestěhování celé firmy se podařilo během tří týdnů s přerušením výroby na jeden týden. Tolik asi k časovému rámci stavby a následným logistickým operacím, jejichž cílem bylo vykročit do dalšího čtvrtstoletí firmy Teco a. s., v nové budově vybavené novými technologiemi.


 

Architektura a konstrukční řešení

Ryze účelovou dvoupatrovou budovu rozdělila Ing. arch. Irena Schusterová do čtyř částí – výrobu a sklady umístila do přízemí napravo a školicí centrum, prodej, nákup a jídelnu s výdejnou nalevo, vývoj a administrativní část jsou situovány do prvního patra.

Nová budova společnosti Teco v Kolíně, pohled od jihu; zdroj: Teco a. s.
Nová budova společnosti Teco v Kolíně, pohled od jihu; zdroj: Teco a. s.
Vstupní prostor propojující bezbariérově všechny čtyři provozní části budovy; zdroj: Teco a. s.
Vstupní prostor propojující bezbariérově všechny čtyři provozní části budovy; zdroj: Teco a. s.

Tyto čtyři provozní části, které se dají oddělit a samostatně uzavřít, spojila prostorným komunikačním centrem, jehož fasáda tvoří vizuální dominantu celého objektu. Inspirována dvojrozměrným logem firmy s charakteristickým motivem periodického signálu mu dodala třetí rozměr a nechala ho vizuálně prostoupit celou šíří budovy ze severní na jižní fasádu.

Komunikačním centrem budovy, které je prosklené a prosvětlené ze všech stran, vede schodiště i zvedací plošina do patra, kde na ně navazují dvě venkovní terasy skryté za logem na fasádě
Komunikačním centrem budovy, které je prosklené a prosvětlené ze všech stran, vede schodiště i zvedací plošina do patra, kde na ně navazují dvě venkovní terasy skryté za logem na fasádě
 

Půdorysný tvar hlavní hmoty stavby je obdélník o rozměrech 21 × 60 m s orientací delší strany východ-západ, nad kterým se zdvíhá hmota dvou nestejně velkých podlaží budovy. Objekt je zastřešen plochými střechami. Jednoduchý hmotový koncept dvoupodlažní části narušuje ve třetině délky budovy již zmíněná hmota s pilovitým prolomením citujícím logo firmy s proskleným schodišťovým blokem, na nějž navazují částečně kryté střešní terasy. Je tak zvýrazněn hlavní vstup do budovy. Prolomení hmoty navazuje na pásová okna s venkovními žaluziemi, která lemují celý obvod budovy a zajišťují přirozené prosvětlení a větrání všech pracovišť v objektu.

Budova je plně bezbariérová, první a druhé podlaží spojuje kromě schodiště také elektrická plošina.

Hlavní vstup do objektu navazuje na příjezdovou komunikaci, která dále pokračuje kolem celého areálu s 50 parkovacími stáními a k zadním vchodům navazujícím na příjem materiálu, na expedici zboží a navážení obědů do jídelny. V objektu jsou použity železobetonové nosné konstrukce a výplňové konstrukce z lehkých izolačních materiálů. Opláštění je zavěšené z panelů PUR. Vnitřní líc a příčky jsou sádrokartonové, okna plastová s trojsklem, vnitřní a vstupní dveře jsou prosklené, hliníkové. Stavba na sebe neupozorňuje výrazným barevným řešením. Je navržena v odstínech stříbřitě šedé a je zajímavá jednoduchými a čistým liniemi celé hmoty. Tyto linie prostupují i do interiéru, kde se již barevnost loga firmy objevuje, a to v modrém pruhu na podlaze vstupní haly a podhledu schodiště. Interiér oživují různobarevná řešení podlah v kancelářích.

Vznikl tak velmi kompaktní, vizuálně čistý objekt, pevně zakotvený do Polabí. A to doslovně. Stojí na 56 železobetonových pilotách a je napojen na dvanáct 125 m hlubokých vrtů, kterými cirkuluje voda. Objekt je tak se zemí spjat nejen staticky, ale i energeticky.

Energetický koncept

Topné a chladicí okruhy před zaizolováním; do místnosti energocentra se podařilo dále umístit dvě tepelná čerpadla, dvě velké akumulační nádrže, kompresor na stlačený vzduch, centrální rekuperační jednotku a dvě široká pole rozvaděče řídicího systému a silnoproudých okruhů; zdroj: Teco a. s.
Topné a chladicí okruhy před zaizolováním; do místnosti energocentra se podařilo dále umístit dvě tepelná čerpadla, dvě velké akumulační nádrže, kompresor na stlačený vzduch, centrální rekuperační jednotku a dvě široká pole rozvaděče řídicího systému a silnoproudých okruhů; zdroj: Teco a. s.

Energetický koncept je dalším relativně unikátním specifikem budovy. Projekt maximalizoval efektivní nakládání s energiemi. Teco je nejen investorem, ale i provozovatelem budovy, takže přirozeným zájmem bylo najít skutečné optimum v investičních a následných provozních nákladech. Například do kalkulace vyšších nákladů na zemní vrty byly zahrnuty i snížené náklady na archeologický průzkum, které by byly vyšší v případě mělkých zemních kolektorů. Kromě samozřejmého zateplení pláště budovy bylo zvoleno nízkoteplotní podlahové vytápění a stropní chlazení. Tedy koncept, který umožnil vyhnout se jakékoli klimatizační jednotce v budově.

V zimě přichází z hloubkových vrtů voda 10 °C „teplá“. Přes deskový výměník předává teplo do topného okruhu, kde je dvojicí tepelných čerpadel od firmy PZP teplota zvýšena do akumulační nádrže asi o 13 °C na výsledných 23 °C. Odtud je pak rozváděna přes regulační ventily do jednotlivých místností podle aktuální žádané teploty. Podle potřeby čerpadla přepínají na vyšší teplotu a dohřejí akumulační nádrž pro užitkovou vodu asi na 50 °C.

V létě rovněž přichází z vrtů voda o teplotě 10 °C, tentokrát je však „studená“. Přes regulační ventil je vedena do stropního chlazení jednotlivých místností nebo do fancoil jednotek, kde nejsou stropní podhledy. Tím, že studená voda zchladí vnitřní prostory, se sama ohřeje a odchází do 125 m hlubokých vrtů se ochladit. Při té příležitosti teplotně „zregeneruje“ vrty tak, aby v následující zimě bylo zase z čeho brát základní teplo. Pro další úspory je nasazeno řízení větrání v celé budově s centrální rekuperační jednotkou firmy Atrea. Ta vrací zpátky do vyvětraného prostoru v zimě teplo, a v létě naopak chlad. Systém umožňuje v zimě pro ohřev využít i odpadní teplo ze serverů a z technologie pájení SMD součástek. Měření a regulaci takto navržené topné a chladicí soustavy má kompletně na starosti Tecomat Foxtrot z vlastní produkce Teco a. s.

Hospodaření s dešťovou vodou

Pod budovou se nachází šest nádrží na dešťovou vodu s celkovým objemem 100 m3. Voda odtud koná celoroční užitečnou práci při splachování toalet a v létě je vedena řízeně do zavlažovacího systému zahradní úpravy kolem budovy. Z vodovodního řadu se nakupuje pouze nezbytná voda do kohoutků a do sprch.

Elektřina a elektroinstalace

Kompletní řídicí systém Tecomat Foxtrot včetně části silových okruhů a online měření spotřeby v hlavním rozvaděči v energocentru; zdroj: Teco a. s.
Kompletní řídicí systém Tecomat Foxtrot včetně části silových okruhů a online měření spotřeby v hlavním rozvaděči v energocentru; zdroj: Teco a. s.

Nová budova Teco využívá výhradně elektřinu – k topení ani chlazení nepoužívá žádný spalovací proces! Veškerá elektřina přichází přes 150kW trafostanici. Účastní se hlavně vytápění, chlazení a ventilace formou pohonu tepelných a oběhových čerpadel a ventilátorů. Podílí se i na klasice. Na osvětlení, kde jsou použity výhradně LED světelné zdroje. A to i na sloupech veřejného osvětlení v areálu. Samozřejmě pohání výpočetní techniku a nově pořízené výrobní technologie osazování a pájení elektronických součástek, mechanického opracování a laserového popisu plastových dílů. Instalace fotovoltaických panelů a bateriového úložiště se do první etapy realizace nenominovala, je s ní ale počítáno v etapě další. Elektroinstalace je kompletně svěřena Tecomatu Foxtrot. Veškerý slaboproud a silnoproud jsou tu propojeny datově mezi sebou. Zásuvky, vypínače, žaluzie a termostaty jsou připojeny na více než dvacítku větví instalační sběrnice CIB.

Ovládací reléové moduly jsou spolu s jističi a chrániči v podružných rozvaděčích v každé ze čtyř částí budovy. Tecomat Foxtrot má v budově zároveň napojení na přístupový systém a zabezpečovací ústřednu. Ta je připojena na pult centrální ochrany. Nechybí tu ani kamerový systém ochrany vnějšího prostoru. Budova je naprogramována dle počátečního projektu a připravena do budoucna na jakékoli změny v chování a provozu podle nejrůznějších kombinací logických podmínek a měřených dat, například spotřeb energií.

Ing. arch. Irena Schusterová,
Ing. Jaromír Klaban, Teco a. s.

A co k akci může dodat sama elektroinstalační firma?

Na to jsme se zeptali Radka Červeného z firmy ELEKTRIKABRNO s.r.o., která elektroinstalaci přímo prováděla.

„Na začátku loňského roku jsem byl osloven poptávkou do výběrového řízení na elektroinstalaci a montáž řídicího systému Foxtrot do nového výrobního závodu firmy Teco a. s. Protože jsme integrátor systému Foxtrot a za roky jsme si vybudovali i osobní vztahy s jeho výrobcem, poptávka na instalace přímo pro něj mě potěšila.

Nakonec jsme byli vybráni jen na dodávku části řídicího systému a MaR.

Fakt, že stavba byla rozplánována na pouhých osm měsíců a že samozřejmě docházelo k různým skluzům, už tolik netěšil, způsoboval při realizaci komplikace, několikrát i patové situace, ale díky společnému zájmu a i těm osobním vazbám podařilo průběžně nakonec vše řešit a vyřešit ke spokojenosti všech. Celkové řešení řízení objektu projekčně zpracovala firma Tecont a i když byl projekt zpracován trošku jiným rukopisem, než jsme zvyklí, celkový návrh a detailnost prováděcí dokumentace se mě líbila. Projektant dle očekávání do řešení zahrnul veškeré technologie v budově a jejich ovládání s klidem svěřil nadřazenému systému Foxtrot. Nechci vyjmenovávat, co všechno zde Foxtrot řídí, ale zaujala mě i jedna maličkost. Ve výrobě vzniká v technologii pájení odpadní teplo, které by se bez užitku odešlo do kanalizace. Zde i tento detail byl projekčně dotažen do konce a toto odpadní teplo se využívá k dohřevu teplé užitkové vody v energocentru. U zmíněného energocentra v nové provozní budově Teca bych se na chvíli zastavil. Jedná se prakticky o jedinou místnost, vyčleněnou pro umístění strojních částí všech technologií v budově.


V původním projektu mělo energocentrum plánované menší rozměry, které se v průběhu stavby zvětšily, aby se veškerá technologie do této místnosti vůbec vešla. Nakonec se ukázalo, že i zvětšené prostory jsou pro technologii stále hodně stísněné, ale již nebylo zbytí a umístění každého prvku do této místnosti se již muselo důsledně promýšlet a koordinovat u všech profesí. I tak nebylo lehké se změtí potrubí, armatur a vzduchotechnických kanálů projít s kabelovým žlabem tak, aby připojované technologie byly v rozumné vzdálenosti a aby vše ještě navíc lahodilo oku. Stísněnost energocentra nás navíc zaskočila těsně před kolaudací, kde se do již tak malého prostoru nahrnula spousta profesí najednou, každý se svoji prioritou dokončení zrovna té své části, což občas způsobilo komické situace. Během realizace ještě vyplynula nutnost vyrobit rozvaděče s řízením kombinované se silovou instalací. Dodavatel silové elektroinstalace však neměl tolik zkušeností s vyzbrojováním takových rozvaděčů, a tak se hledal způsob, jak to vyřešit. Nabídli jsme nestandardní řešení, kdy jsme vyzbrojili část s řídicím systémem a silovou část pak dozbrojil dodavatel elektra. Povedlo se to díky vysoké úrovni koordinace všech zúčastněných stran. Sice bylo ze začátku těžké vysvětlit, proč si chceme rozvaděče odvézt na výrobu do Brna a proč nechceme vozit celé dílenské vybavení pro výrobu rozvaděčů včetně zařízení pro strojní popis svorek a vodičů do Kolína, ale nakonec vše dobře dopadlo. Závěrem hodnotím celou akci z pohledu firmy ELEKTRIKABRNO s.r.o. jako vydařenou a nesmírně si vážím osobního přístupu všech zúčastněných lidí na této akci, kdy koordinaci technologických profesí si vzal investor, tedy Teco, na starost sám. Stavba měla spoustu specifik a průsečíků, které bylo třeba řešit operativně během výstavby, ale díky nadstandardnímu přístupu všech lidí a firem hodnotím tuto stavbu s odstupem času jako velmi povedenou.

Závěrem zbývá konstatovat, že nová budova společnosti Teco a. s. je zároveň referenční instalací systému Tecomat Foxtrot, kam jsou zváni všichni zájemci z řad investorů, developerů, architektů, projektantů a univerzit i středních škol na prohlídku s ukázkou funkce skutečné smart průmyslové budovy za plného provozu.


Teco a.s.
logo Teco a.s.

Vývoj a výroba řídicích systémů nejen pro inteligentní řízení domů a budov. Systémy Tecomat Foxtrot jsou chytrým standardem umožňujícím ovládat veškeré současné technologie přes nejrůznější komunikační zařízení od vypínače po dotykové panely.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.