logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

BEPRA profi s.r.o.

www.bepra.cz
logo BEPRA profi s.r.o.
24.1.2024
BEPRA profi s.r.o.

Každý podnikatelský subjekt je povinen zajistit požární ochranu pro svůj provoz. Přísnější podmínky pak platí pro provozy se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. Níže se dozvíte, co je potřeba zajišťovat a také jak často. Podrobněji popisujeme i preventivní požární prohlídky, které průběžně kontrolují dodržování požární ochrany v praxi.

19.12.2023
BEPRA profi s.r.o.

Všechny podnikatelské provozy musí zajišťovat systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a nezávisle na typu provozu musí opravdu každý provádět roční prověrku BOZP. Ta zahrnuje sérii kroků, díky kterým proběhne kontrola celého provozu, od dokumentace po uplatňování opatření v praxi. Závěrem pak je celkový dohled nad správností vedení BOZP v dané firmě.

28.11.2023
BEPRA profi s.r.o.

Provozování fotovoltaické elektrárny není jen o úspoře peněz za dodávky energie, ale nese s sebou i větší povinnosti pro jejího provozovatele. Jelikož jde většinou o provoz se zvýšeným požárním nebezpečím, platí v rámci zajištění požární ochrany přísnější podmínky.

21.11.2023
BEPRA profi s.r.o.

Kontroly správních orgánů probíhají téměř na denní bázi, a to ať předem ohlášené či nikoliv. Proto je vhodné mít oblast BOZP i požární ochrany řádně zajištěnou. Běžně se kontroluje široká oblast této problematiky, od provádění lékařských prohlídek, přes vyšetřování pracovních úrazů nebo kategorizace práce až po revize zařízení. Jednotlivým problematikám je věnována série článků na blogu společnosti BEPRA profi.

15.11.2023
BEPRA profi s.r.o.

V roce 2023 došlo k legislativním změnám v oblasti pracovně-lékařských prohlídek. Cílem bylo zjednodušení byrokratického systému, avšak změny vnesly do praxe určité spekulace a nejasnosti. Pro kategorii práce 1 a 2 byla zrušena povinnost periodických lékařských prohlídek, stejně jako povinnost mimořádných prohlídek pro ženy po mateřské či rodičovské dovolené. Změny se dotkly také obsahu lékařských posudků o zdravotní způsobilosti.

10.10.2023
BEPRA profi s.r.o.

V říjnu vejde v platnost dlouho očekávaná novela zákoníku práce, která měla přinést mimo jiné pravidla pro práci na homeoffice, a to i upřesnění pravidel BOZP. Jaké změny se do zákoníku práce dostaly?

11.7.2023
BEPRA profi s.r.o.

Na konci června 2023 proběhlo třetí čtení novely zákoníku práce v poslanecké sněmovně. Nyní jde návrh do senátu, kde bude projednáván senátory. Níže najdete body týkající se BOZP při práci na dálku.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.