logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Společnost BEPRA profi vydala sérii článků, které mají pomoci zaměstnavatelům zvládnout pracovní úrazy

Z hlediska zaměstnavatele řešícího BOZP (bezpečnost práce na pracovišti) je pracovní úraz jedním z nejvýraznějších rizik. Za špatnou prevenci, nezvládnutí procesů řešení pracovního úrazu, nebo jeho špatné nahlášení hrozí firmám a podnikatelům vysoké sankce, odškodné či spory se zaměstnancem.

Právě proto se společnost BEPRA profi s.r.o. právě na tuto část BOZP soustředí a pro své klienty i širokou veřejnost na svém blogu připravila sérii článků, které je pracovním úrazem z pohledu zaměstnavatele provedou, připraví je na řešení různých situací a upozorní na rizika.

Ve shrnujícím článku: „Jak postupovat v případě pracovního úrazu konkrétně v 5 krocích“ tak rozděluje postup při pracovním úrazu do 5 fází:

 1. První pomoc a zajištění místa úrazu
  Ve zkratce jde o to, aby se již nikomu nic nestalo a místo úrazu se dostatečně zajistilo pro další vyšetřování příčin.
 2. Vyšetřování úrazu
  V této fázi je zaměstnavatel povinen nejen vyšetřit příčiny úrazu, ale také zjistit, jestli byly učiněny všechny preventivní kroky pro předejití úrazu. Zde se také určuje, jestli se skutečně jedná o pracovní úraz. Správné identifikaci pracovního úrazu se věnuje samostatný článek na blogu BEPRA profi.
 3. Vyhotovení záznamu o úrazu
  Pokud se jedná opravdu o pracovní úraz, jeho správné nahlášení na úřady se všemi náležitostmi je naprosto zásadní, proto se i tomuto tématu věnuje na blogu speciální článek.
 4. Nápravná opatření
  Odpovědné úřady a případné kontroly budou po zaměstnavateli vyžadovat informaci, jak stejné situaci, která vedla k pracovnímu úrazu, do budoucna zamezí.
 5. Kontrola a komunikace s pojišťovnou
  Pokud se stejný či podobný pracovní úraz v jedné firmě opakuje, je téměř jisté, že přijde kotrola z inspektorátu práce. I na tu je třeba se připravit a mít vše, co by mohlo být vyžadováno. I článek věnovaný kontrolám po pracovním úrazu lze nalézt na zmiňovaném blogu.

Na webových stránkách BEPRA profi si také, a mimo jiné, můžete přečíst  o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu či nemajetkovou újmu zaměstnance nebo aktuality, jak se nastavení měnilo v roce 2023.

Kolektiv autorů těchto článků doufá, že napomohou v lepším zvládání pracovních úrazů na pracovišti, a ještě lépe i k prevenci.


BEPRA profi s.r.o.
logo BEPRA profi s.r.o.

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Dodáváme dokumentaci, školení a asistenci při kontrolách nebo hlášení pracovních úrazů, vč. možnosti právního poradenství v dané oblasti.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.