logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Buďte připravení na kontrolu BOZP či požární ochrany

Kontroly správních orgánů probíhají téměř na denní bázi, a to ať předem ohlášené či nikoliv. Proto je vhodné mít oblast BOZP i požární ochrany řádně zajištěnou. Běžně se kontroluje široká oblast této problematiky, od provádění lékařských prohlídek, přes vyšetřování pracovních úrazů nebo kategorizace práce až po revize zařízení. Jednotlivým problematikám je věnována série článků na blogu společnosti BEPRA profi.

Lepší je být připraven, než-li překvapen

Zaměstnanci BEPRA profi se v praxi bohužel často setkávají s tím, že se mnohé záležitosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) řeší až ve chvíli, kdy se něco stane. Může jít o pracovní úraz, požár či nahlášení kontroly od správního orgánu. A právě téma kontrol BOZP a PO chce společnost BEPRA profi s. r. o. více přiblížit.

Ing. Ondřej Zimek
Ing. Ondřej Zimek

Mnozí zaměstnavatelé spoléhají na to, že všechny dokumenty „doženou“ ve chvíli nahlášení kontroly, avšak v tuto chvíli je na to zpravidla málo času a některé záležitosti zpětně ani není možné provést. Znamená to tedy obrovskou administrativní a procesní náročnost v limitujícím čase a také riziko pokuty za nedodržování zákonných podmínek pro BOZP a PO.

Ing. Ondřej Zimek, konzultant BOZP a PO v BEPRA profi také říká: „Vždy klienty upozorňuji, že kontroly bývají zpravidla hlášeny předem, ale není to pravidlem. Čas od času přijde kontrolní orgán na pracoviště bez ohlášení a v tuto chvíli můžete pracovat pouze s tím, co máte v danou chvíli zajištěno.

Nejčastější kontroly v praxi

Toto jsou kontroly, se kterými se BEPRA profi v praxi nejčastěji setkává:

 • Vstupní lékařské prohlídky,
  které musí zaměstnanci absolvovat před nástupem do zaměstnání. Je zřejmé, že v tomto případě nikdo zpětně prohlídku nepotvrdí a zaměstnavatel přeci potřebuje vědět, že zaměstnanec je pro danou pracovní pozici zdravotně způsobilý. V opačném případě by se jednalo o porušení zákona.
  Více o vstupních lékařských prohlídkách si můžete přečíst na blogu společnosti BEPRA profi.
 • Elektro revize spotřebičů
  Datum provedení revize se uvádí přímo do protokolu. Proto např. v případě pracovního úrazu je ihned zřejmé, zda zaměstnanec pracoval s pravidelně revidovaným zařízením nebo mohlo dojít k jeho závadě a v jejím důsledku také k úrazu.
 • Revize plynových kotlů a zdvihacích zařízení
  Situace je obdobná jako u elektro revizí. Data provedení revizí se uvádí na jednotlivých zařízeních a prokázání jejich správného a včasného provádějí je tedy velmi snadné.
 • Revize hasicích přístrojů
  Pokud dojde k požáru a bude zjištěno, že hasicí přístroje neprošly pravidelnou revizí, jak udává zákon, budete pravděpodobně kráceni na plnění vaší pojišťovnou. Znamenalo by to, že nebyly zajištěny správné prostředky požární ochrany.
  Na webových stránkách BEPRA profi najdete článek o životnosti hasicích přístrojů a jak se správně kontrolují.
 • Preventivní požární prohlídky
  V provozech se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím musí být prováděny preventivní požární prohlídky 2× až 4× ročně.
  Pokud si nejste jistí, co vše do těchto prohlídek patří a jak se zajišťují, přečtěte si článek věnovaný tomuto tématu. Najdete ho opět na blogu společnosti BEPRA profi.
 • Roční prověrky stavu BOZP
  I v rámci BOZP musíte provádět roční prověrky a navrhovat případná opatření pro nápravu. I k tomuto tématu je na blogu BEPRA Profi připraven článek.

Ing. Ondřej Zimek upozorňuje: „Nestačí jen proškolit zaměstnance a spoléhat na jejich znalosti a opatrnost. Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zahrnuje komplexní dokumentaci, záznamy a opatření na pracovišti, které jsou dány zákonem.

Na blogu BEPRA profi najdete vše o dokumentaci BOZP, ročních prověrkách i školeních zaměstnanců.

Tyto oblasti jsou pro kontrolní orgány velmi jednoduché, a proto není vhodné je zanedbávat. Pro zaměstnavatele je takřka nemožné, aby stihl všechny dokumenty tzv. „dotáhnout“ na poslední chvíli.

A jak říká i jednatel BEPRA profi, Ing. Jakub Malchar: „Vždy je lepší dělat věci preventivě, než až na urgence kontrolních orgánů, navíc s rizikem pokuty. A co víc, mít vše v pořádku a chránit tak zdraví svých zaměstnanců.“

Jak se připravit na kontrolu

Ideální je využít služeb svého technika BOZP či PO nebo osobu odborně způsobilou, kteří vám se zajišťování BOZP a PO pomáhají. Ti by měli mít přehled o stavu dané oblasti ve vaší společnosti.

BEPRA profi pro své klienty zajišťuje pomoc ve všech fázích kontroly. Tedy při přípravě na ni, v jejím průběhu (včetně možnosti osobní účasti na kontrole), a také po kontrole, pokud je potřeba nějakých náprav či zavedení/úprava opatření.

O tom, jak vypadá správná příprava na kontrolu, si můžete přečíst opět na jejich blogu.


BEPRA profi s.r.o.
logo BEPRA profi s.r.o.

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Dodáváme dokumentaci, školení a asistenci při kontrolách nebo hlášení pracovních úrazů, vč. možnosti právního poradenství v dané oblasti.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.