logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Co se změnilo v oblasti pracovně-lékařských prohlídek v roce 2023

V roce 2023 došlo k legislativním změnám v oblasti pracovně-lékařských prohlídek. Cílem bylo zjednodušení byrokratického systému, avšak změny vnesly do praxe určité spekulace a nejasnosti. Pro kategorii práce 1 a 2 byla zrušena povinnost periodických lékařských prohlídek, stejně jako povinnost mimořádných prohlídek pro ženy po mateřské či rodičovské dovolené. Změny se dotkly také obsahu lékařských posudků o zdravotní způsobilosti.

Každý zaměstnavatel má povinnost ověřovat zdravotní stav svých zaměstnanců, kteří u něj pracují na hlavní pracovní poměr a v některých případech také tzv. „na dohodu“.

Jako zaměstnavatel nesmíte připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, na které není zdravotně způsobilý. A právě to mají ověřovat pracovně-lékařské prohlídky.

Pracovně-lékařské prohlídky v roce 2023

V roce 2023 došlo k několika legislativním změnám týkajících se lékařských prohlídek a společnost BEPRA profi proto připravila jejich přehled pro vaši snadnou orientaci. Změny popisuje samostatně pro dotčené typy prohlídek.

Vstupní lékařské prohlídky

V oblasti vstupních prohlídek nedošlo k žádným změnám, ale BEPRA profi alespoň vypichuje zásadní informace.

Vstupní lékařská prohlídka musí být provedena u všech zaměstnanců, bez ohledu na kategorizaci práce, a to před vznikem pracovního poměru.

To je velmi důležitá informace, na kterou upozorňuje také jednatel společnosti BEPRA profi s. r. o., Ing. Jakub Malchar: „Často se v praxi setkáváme se situací, kdy jde nový zaměstnanec na vstupní prohlídku až po nástupu do zaměstnání. Tím pádem ale zaměstnavatel nemůže vědět, jestli je zaměstnanec na danou pozici zdravotně způsobilý a dle zákona v danou chvíli nemůže svou práci vykonávat.“

Proto vždy zajišťujte vstupní lékařskou prohlídku před nástupem do zaměstnání. V případě kontroly od správních orgánů se tak vyhnete jisté pokutě.

Detailnější informace o vstupních lékařských prohlídkách najdete na blogu BEPRA profi.

Periodické lékařské prohlídky

U periodických lékařských prohlídek je to složitější. V této oblasti došlo v roce 2023 k legislativním změnám, které měly snížit byrokratickou a finanční zátěž podnikatelů. Zjednodušením však vznikly spíše otázky ohledně platnosti legislativy a reálného dopadu na zaměstnavatele.

Nová legislativa měla za cíl uvolnit systém periodických lékařských prohlídek (v podstatě jejich povinnost zrušit) u prací, které jsou zařazené v kategorii 1 a 2. Jedná se zejména o práce s minimálním rizikem pracovního úrazu či nemoci z povolání (kancelářské práce, obchodní zástupci apod.).

Ing. Jakub Malchar, jednatel společnosti BEPRA profi s. r. o., však dodává: „Pravdou bohužel zůstává, že zákoník práce udává povinnost nepřidělit zaměstnance na práci, pro kterou není zdravotně způsobilý. Vyhláška, která upustila od periodických prohlídek u kategorie 1 a 2, tak není úplně v souladu s nově schváleným zákonem.“

Ing. Jakub Malchar
Ing. Jakub Malchar

Pokud zaměstnáváte administrativní pracovníky (kategorie práce 1), můžete periodické prohlídky vypustit. Rizikovost takové práce je takřka nulová. Pokud ale zaměstnáváte např. obchodního zástupce (kategorie práce 1), který navíc řídí služební vozidlo, je vhodné v periodických prohlídkách pokračovat.

Ing. Jakub Malchar doplňuje: „Aktuálně je tedy riziko, že práce mohou vykonávat zdravotně nezpůsobilí lidé, což je v rozporu s bezpečností a ochranou zdraví zaměstnance, která by měla být vždy na prvním místě. Proto doporučujeme řídit se původními pravidly, díky kterým lépe ochráníte jak zdraví zaměstnanců, tak sami sebe v případě řešení důsledků pracovních úrazů či jiných situací z hlediska BOZP. Našim klientům doporučujeme pokračovat v původním systému a periodické prohlídky provádět dále.

Na blogu BEPRA profi si můžete přečíst více informací o změnách periodických lékařských prohlídek, i s ohledem na jednotlivé kategorie práce.

Mimořádná lékařská prohlídka

Nejzásadnější změnou od 1. 1. 2023 je zrušení povinnosti provést mimořádnou lékařskou prohlídku pro zaměstnankyně, které se vrací do práce po mateřské nebo rodičovské dovolené.

Zde uvádíme příklady, kdy je potřeba provést mimořádnou lékařskou prohlídku zaměstnance:

  • nové pracovní zařízení/změna pracovních podmínek, a tím pravděpodobné přeřazení do vyšší kategorie práce (např. vyšší hlučnost stroje)
  • po předchozí lékařské prohlídce byla zjištěna změna zdravotního stavu (a doba do další periodické kontroly by byla dlouhá)
  • zaměstnanec přerušil výkon práce na dobu delší než 8 týdnů z důvodu nemoci (neplatí pro kategorii práce 1 bez profesního rizika). Po ukončení přerušení výkonu práce pro nemoc delší než 8 týdnů je nutné mimořádnou prohlídku provést do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce.

O tom, kdy je nutná mimořádná lékařská prohlídka, se píše podrobně opět na blogu společnosti BEPRA profi.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Ke změně od 1. 1. 2023 došlo také v obsahu formuláře pro lékařský posudek. Nově musí obsahovat i tyto údaje:

  • konkrétní pracovní činnosti, např. sváření, administrativní činnost, obrábění kovů
  • režim pracovní doby práce, např. jednosměnný (ranní/odpolední/noční), dvousměnný, třísměnný, nepřetržitý
  • identifikační údaje posuzujícího lékaře a jeho podpis
  • profesní rizika

Kompletní informace o změnách lékařského posudku naleznete na webových stránkách www.bepra.cz.

Závěr

Problematika lékařských prohlídek není tak složitá, jak se na první pohled může zdát. Legislativní změny vnesly malinko nejasností, které se ale dají vyřešit. Nejlepší je komunikovat přímo s bezpečnostním technikem, který by měl vyhodnotit riziko nejen pro zaměstnance, ale také pro zaměstnavatele,“ dodává Ing. Jakub Malchar, jednatel BEPRA profi s. r. o.


BEPRA profi s.r.o.
logo BEPRA profi s.r.o.

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Dodáváme dokumentaci, školení a asistenci při kontrolách nebo hlášení pracovních úrazů, vč. možnosti právního poradenství v dané oblasti.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.