logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Jak splnit legislativní požadavky na požární ochranu: Krátký průvodce

Každý podnikatelský subjekt je povinen zajistit požární ochranu pro svůj provoz. Přísnější podmínky pak platí pro provozy se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. Níže se dozvíte, co je potřeba zajišťovat a také jak často. Podrobněji popisujeme i preventivní požární prohlídky, které průběžně kontrolují dodržování požární ochrany v praxi.

Zajištění požární ochrany při provozování podnikatelské činnosti

Pokud provozujete jakoukoliv podnikatelskou činnost v objektu či prostorech, jste ze zákona povinni minimálně 1× ročně zajistit sérii úkonů k ověření bezpečnosti prostor/zařízení z hlediska požární ochrany (PO).

Pokud ještě nevíte, co všeobecně znamená požární ochrana, doporučujeme si přečíst článek od společnosti BEPRA profi s.r.o., který najdete na jejím blogu.

Kdo zajišťuje požární ochranu

Požární ochranu musí vždy zajišťovat technik požární ochrany nebo odborně způsobilá osoba (OZO) v oblasti požární ochrany. To je obrovský rozdíl oproti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které si malí zaměstnavatelé mohou provést sami, pokud k tomu mají potřebné znalosti.

Pokud se jedná o provoz se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, pak i tvorba rozšířené dokumentace pro tento typ provozů a potřebná školení spadají do kompetencí technika PO nebo OZO.

Preventivní požární prohlídky

Pomocí preventivních požárních prohlídek (PPP) se kontroluje dodržování předpisů PO. Jde v podstatě o kontrolu aktuálního stavu nastavení PO a využívání opatření v praxi. Dále také zjišťování případných změn v provozu a následná aktualizace dokumentace PO i potřebných opatření, školení apod.

Co vše musí obsahovat dokumentace požární ochrany, si můžete přečíst na blogu společnosti BEPRA profi s.r.o.

Co obsahuje preventivní požární prohlídka

V rámci PPP se kontroluje:

 • dodržování opatření na pracovišti: např. označení pracovišť značkami, průchodnost únikových cest, přístupnost k hlavním uzávěrům médií (voda, plyn, elektro), volný přístup a správné umístění hasicích přístrojů a hydrantů, přístupnost k manuálnímu ovládání požárně tlačítkových hlásičům požáru apod.
 • správnost a aktuálnost dokumentace: zejména ve vztahu k provozovaným činnostem, např. množství hořlavých látek, nové svařovací soupravy a jejich případný vliv na stupeň požárního nebezpečí apod.
 • dodržování podmínek požární ochrany
  • záznamy o kontrolách (provozuschopnost a revize věcných prostředků PO – např. hasicí přístroje, a požárních bezpečnostních zařízení – např. hydranty, elektrická požární signalizace, požární ucpávky, požární dveře, hlásiče požáru, nouzové osvětlení, požární klapky atd.)
  • revize (elektro, plyn – např. elektrická zařízení, zásuvky, spotřebiče, hromosvody
  • kontrola spalinových cest
  • kontrola platnosti svářečských průkazů
  • kontrola, zda je stavba užívána ke svým účelům (kolaudace, požárně bezpečnostní řešení)
 • plnění opatření stanovených dle minulé prověrky
 • záznamy o školení zaměstnanců – řadoví zaměstnanci by měli být školeni 1× za 2 roky, vedoucí pak 1× za 3 roky. Více o školení v oblasti PO si můžete přečíst opět v samostatném článku na blogu BEPRA profi s.r.o.
 • odborná příprava preventistů požární ochrany a preventivních požárních hlídek – v případě provozu se zvýšeným PN musí technik PO určit, zda je potřeba zřídit preventivní požární hlídky či preventisty PO, a případně zajistit jejich odbornou přípravu, která se provádí 1× ročně. Zde si můžete o odborné přípravě přečíst více.

Četnost provádění preventivních požárních prohlídek

Četnost PPP se liší dle stupně požárního nebezpečí, do kterého konkrétní provoz spadá. Je nutné je provádět v provozu:

 • bez zvýšeného PN 1× ročně
 • se zvýšeným PN 1× za 6 měsíců
 • s vysokým PN 1× za 3 měsíce

O tom, jak začlenit provoz do správného stupně PN si můžete přečíst v samostatném článku na blogu BEPRA profi s. r. o.

Ing. Jakub Malchar

Jednatel společnosti BEPRA profi s.r.o., Ing. Jakub Malchar, zmiňuje příklad z praxe: „V rámci kontroly dodržování požární ochrany na pracovišti jsme se setkali se zaměstnancem, který řezal ocelové trubky, přičemž jiskry létaly přímo na elektrorozvaděč využívaný pro celou budovu. Šlo tedy o nepřípustné porušení pravidel požární ochrany a nařídili jsme tedy umístění ocelová zástěny mezi stroj a rozvaděč, což zamezí vzniku požáru. A když bych měl jít ještě dál, zaměstnanec navíc nepoužíval ani povinné osobní ochranné pracovní prostředky, čímž došlo také k porušení předpisů BOZP. Opravdu tedy tyto předpisy nepodceňujte. Chráníte tak zdraví svých zaměstnanců i váš majetek.BEPRA profi s.r.o.
logo BEPRA profi s.r.o.

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Dodáváme dokumentaci, školení a asistenci při kontrolách nebo hlášení pracovních úrazů, vč. možnosti právního poradenství v dané oblasti.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.