logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Dům projektu FIRSTLIFE v Solar Decathlon Europe je otevřen pro veřejnost

Český soutěžní objekt FIRSTLIFE je funkční ukázkou možného řešení nástaveb na budovách. Přijeďte se podívat na výsledky několikaleté práce 16 soutěžních týmů z různých zemí a s různými vizemi v soutěži Solar Decathlon Europe ve Wuppertalu.

Reklama

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Český tým FIRSTLIFE odevzdal stavbu v daném termínu

"Jménem celého týmu si Vám dovoluji oznámit, že jsme úspěšně zvládli další etapu celé víceleté akce. Po dvou týdnech mimořádně intenzivní práce v Německém Wuppertalu jsme v pátek 3.6.2022 ve 13:00 v daném termínu úspěšně předali pořadatelům hotový funkční soutěžní objekt. Tím byla splněna podmínka pro plnou účast v dalších kolech soutěže. V dalších dnech byly dokončené domy podrobeny měření vzduchotěsnosti a proveden dynamický vytápěcí test, ke kterému studentské týmy předloží svůj paralelní simulační výpočet," říká Ing. Kateřina Sojková, Ph.D., Project manager projektu FIRSTLIFE.

A připomíná, že soutěžní objekt je funkční ukázkou možného řešení nástaveb na budovách studentských kolejí s tím, že jako příklad byly použity koleje Na Větrníku v Praze 6. Tým pracuje pod vedením pedagogů z Fakulty stavební za technické podpory Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB ČVUT).
Podrobnější informace o projektu FIRSTLIFE a o celé soutěži Solar decathlon Europe včetně programu na výstavišti.

Ohlédnout se můžete i za slavnostním zahájením výstavy, kde byla i krátká představení jednotlivých projektů. Ceremoniál proběhl v pátek 10.6. 2022.

Výstava doplněná o odborné akce potrvá s několika přestávkami do 26.6.2022

  • Výstavní areál je pro veřejnost přístupný ve dnech 10.6.-12.6., 16.6.-19.6. a 22.6.-26.6. V uvedených dnech probíhají komentované prohlídky soutěžních objektů.
  • Od 13.6. běží jednotlivé soutěžní disciplíny s postupným vyhlašováním výsledků.
  • Celkové pořadí bude slavnostně vyhlášeno 24.6.
  • Akce skončí v neděli 26.6. vyhlášením ceny veřejnosti.
  • Od první minuty otevření výstavy pro veřejnost naši studenti provádějí návštěvníky domem FIRSTLIFE. Zájem o prohlídky je skutečně velký.

Očekává se kolem 100 000 návštěvníků

Polovina domů bude po ukončení výstavy rozebrána a odvezena do zemí původu a pravděpodobně znovu postavena v areálu zúčastněné univerzity. Druhá polovina, ke které patří i český projekt, zůstává natrvalo na místě a stává se tak součástí tzv. LivingLab. Bergische Universität Wuppertal v týmu vedeném prof. Karstenem Vossem zde bude koordinovat společné výzkumné projekty. To je významné i pro naši další mezinárodní spolupráci.

Soutěži a výstavě je věnována značná pozornost, pořadatelé vycházející ze zkušenosti z předchozích ročníků očekávají celkem okolo sta tisíc návštěvníků; během prvního víkendu kampus navštívilo téměř 30 tisíc lidí. Naši studenti poskytli rozhovor pro televizi WDR, 4.6. byla ve Westdeutsche Zeitung akci věnována samostatná příloha s představením jednotlivých projektů a programem pro veřejnost. Z terasy našeho domu jsou vysílány rozhovory s klíčovými osobami z týmu pořadatelů. K výstavě byla vydána pěkná přehledová publikace. Další mediální výstupy jsou v přípravě.

„Při této příležitosti bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za vaši podporu, bez které bychom nemohli náš projekt realizovat,“ říká směrem k partnerům prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. z Fakulty stavební ČVUT v Praze a partnery, zájemce o udržitelné stavění, zájemce o vize ve stavebnictví a širokou veřejnost zve do Wuppertalu.
„Pokud to trochu půjde, udělejte si čas a přijeďte. Rádi vás domem provedeme. Využijte možnosti si prohlédnout výsledky několikaleté práce 16 soutěžních týmů v nejvýznamnější mezinárodní studentské soutěži na téma udržitelné výstavby. Tato soutěž jako jediná propojuje návrh budovy se skutečnou realizaci funkční ukázky. Díky prezentaci někdy i velmi odlišných řešení nabízí prostor pro odborné diskuse a je atraktivní i pro veřejnost.“

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.