logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení pro zařízení péče o děti do 3 let

MMR vyhlásilo další výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu. Výzvy jsou určeny pro zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání.

Reklama

„Chceme podpořit stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení. Tím pomůžeme uspokojit poptávku po předškolním vzdělání a umožníme lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trhu práce,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Jedná se o výzvu č. 14 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a výzvu č. 15 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality“.

Podporovány budou:

  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně inženýrských sítí,
  • stavební úpravy stávající infrastruktury,
  • nákup budov,
  • pořízení
  • vybavení budov a učeben,
  • pořízení kompenzačních pomůcek.

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity těchto zařízení: mateřské školy podle zákona zapsané do školského rejstříku, dětské skupiny, služby péče o děti, spolky zajišťující péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby). Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 60 mil. Kč u obou výzev, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je u obou výzev 750 000 Kč.

  • Pro 14. výzvu na výstavbu, rekonstrukci, pořízení vybavení pro mateřské školky je celkově připraveno 1 146 583 728 Kč, z toho podíl Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 974 596 169 Kč a národní spolufinancování je 171 987 559 Kč.
  • Pro 15. výzvu na výstavbu, rekonstrukci, pořízení vybavení pro mateřské školky (pro sociálně vyloučené lokality) je celkově připraveno 1 719 875 593 Kč, z toho podíl Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 1 461 894 254 Kč a národní spolufinancování je 257 981 339 Kč.

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 14. prosince 2015 do 22. dubna 2016.

Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na dokument Mapa sociálně vyloučených lokalit, který může sloužit jako návod pro výběr, do které z výzev (14. výzva Infrastruktura pro předškolní vzdělávání nebo 15. výzva Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality) projekt žadatele o dotaci patří.

Příklady firemních řešení:

Zkušenosti Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. s výstavbou mateřských školek

Vedení měst a obcí, která školky financují nebo spolufinancují, musí při výběru dodavatele projekčních a stavebních prací na rozšíření kapacit školky vyřešit letitý problém každého správce veřejného rozpočtu – jak se vyhnout nástrahám podezřele nízkých cen v rámci výběrového řízení. Řadu zkušeností s chováním malých stavebních firem, které nejsou ve většině případů prvovýrobci, danou stavbu nebo nosný systém tedy jen překupují a nabízí tak starostům měst a obcí cenově podbízivé řešení, vycházející z nepoměrně nižšího kvalitativního standardu a to počínaje stavebními materiály a konče dodávkami celých stavebních celků, má i Ing. Michal Březnický, vedoucí oddělení halových staveb a staveb občanské vybavenosti společnosti Haas Fertigbau se sídlem v Chanovicích u Horažďovic. Ta patří mezi nejvýznamnější výrobce certifikovaných dřevostaveb u nás a staví kromě mateřských školek, družin apod. také rodinné i bytové domy, halové stavby pro průmysl a obchod a střešní konstrukce.

„Starostové a zastupitelé obcí a měst to mají při hodnocení nabídek na novostavby školek složité. Ideální je, aby před tím, než začnou výběrová řízení připravovat, různými cestami prověřili na základě referencí možné dodavatele pro svůj stavební záměr. Informační média jako internet mohou napovědět, nicméně jako jednoznačně nejvhodnější se osvědčily návštěvy již realizovaných staveb. Právě přímý kontakt s každodenním uživatelem našich staveb může poskytnout objektivní hodnocení,“ komentuje situaci Ing. Michal Březnický.

Na rozdíl od agresivní politiky řady malých firem patří u Haas Fertigbau mezi základní kréda společnosti kvalita, rychlost, záruky a certifikace. Spolu se solidností, zázemím a téměř stoletou tradicí tak představují pro obce a města spolehlivého partnera, který předává vždy objekt podložený certifikáty jak na výrobní proces, tak i na vstupní materiály. Evropský certifikát shody CE, certifikace podle Dokumentu národní kvality Asociace dodavatelů montovaných domů, certifikáty Technického a zkušebního ústavu Praha a dalších tuzemských a evropských institucí jsou zárukou kvality pro všechny, kteří dřevostavbu od Haas Fertigbau financují a následně ji užívají. Příkladem úspěšné spolupráce s vedením obcí jsou například mateřské školky realizované v rozsahu dodávky na klíč pro 2 x 24 dětí v Babicích u Říčan, loni dokončená školka v jihomoravské obci Prace pro 28 dětí, nízkoenergetická školka ve středočeské Chýni pro 2 x 25 dětí, dodávka hrubé stavby International Montessori School of Prague nebo právě nyní realizovaná školka pro 50 dětí v Mukařově.


foto Haas Fertigbau

Haas Fertigbau a fermacell ukázali výhody školky na bázi dřevostavby

Nová mateřská škola v Babicích u Říčan je pro 2x24 dětí. Jednopodlažní, dvoutřídní budova je navržena jako dřevostavba a tvoří ji dva trakty – herní a pobytové místnosti školky a zázemí dětí a vychovatelek. Stavba využila hlavní výhody školky na bázi dřevostaveb - možnost postavit novou mateřskou školu rychle, kvalitně, cenově efektivně, na míru dle individuálních představ a přitom bez zatížení životního prostředí.Moderní modulová výstavba - účinný lék na nedostatek kapacit v mateřských školách

Dalším důkazem výhod staveb realizovaných jako kontejnerové sestavy je i nová školka v Jesenici u Prahy. Nová mateřská školka vyrostla díky modulům UNIKO. Nová školka je dvoupatrová a nabízí místo pro 56 dětí (na každém patře je jedna třída pro 28 dětí). V prvním nadzemním podlaží je kromě herny a lehárny dětí, přístupné přímo ze zahrady, také šatna, přípravna jídel, WC a sklad hraček, obě přístupné i ze zahrady. Ve druhém patře je kromě druhé herny a lehárny a WC a šatny pro děti i učitelky také technická místnost pro umístění zdroje tepla.


foto fermacell


foto Goldbeck

Školka, která se mění v čase

Konstrukce polyfunkční školky Goldbeck Skeletsystem je navržena tak, aby umožňovala polyfunkční využití, které lze měnit i v průběhu výstavby objektu. Stavba může sloužit také jako dům s pečovatelskou službou, kulturní či mateřské centrum, dům služeb, školské a ubytovací zařízení, dům dětí a mládeže apod.

Žádné z obvodových ani vnitřních stěn konstrukce nejsou nosné, proto je lze kdykoli odstranit a nahradit vyzdívku panoramatickým oknem nebo naopak. V případě, že se v budoucnu počítá s rozšířením objektu, vytvoří se na sloupech a průvlacích příprava na napojení dalších prvků. je tak otevřena možnost budoucí přestavby školky na školu nebo pečovatelský dům, dostavba apod.


Vytápění a chlazení v objektech jeslí a mateřských školek


foto Lindab

Lindab, výrobce a prodejce vzduchotechniky a systémů chlazení a vytápění, získal akvizicí v roce 2015 přední slovinskou společnost IMP Klima. Vzduchotechnika od Lindab IMP Klima se často využívá pro budovy s velkými nároky na vytápění, chlazení a požární ochranu, jimiž jsou vedle hotelů, sportovních komplexů či plaveckých stadionů také jesle a školky.
Vzduchotechnické jednotky IMP Klima lze vzhledem k jejich modulární konstrukci dokonale přizpůsobit individuálním potřebám předškolních zařízení. Umožňují průtok vzduchu o kapacitě 800 až 100 000 m3/hod., vyznačují se kvalitně navrženou a energeticky úspornou technologií a veškerý sortiment je certifikován v rámci programu Eurovent.
Technologicky vyspělé ventilační jednotky a preferní zařízení Lindab testuje ve výzkumném a vývojovém středisku IMP Klima s 15 laboratořemi ve slovinském Godoviči.


ACTIV´AIR – sádrokartonové desky pro redukci formaldehydu


foto Rigips

Formaldehyd se nachází například v dřevotřískovém nábytku či podlahách, v kobercích či záclonách, čisticích prostředcích a dětských hračkách. Dětské plíce vdechnou během stejné doby na kilogram své hmotnosti více škodlivin, je u nich větší zranitelnost vyvíjejících se dýchacích cest a plicních sklípků. Složka Activ´Air trvale odstraňuje až 70 % formaldehydu v ovzduší a je účinná po dobu minimálně 50 let. Pro rekonstrukce škol a školek je využití desek s Activ´Air velmi vhodné, protože děti jsou na kvalitu ovzduší nejcitlivější.
Červené protipožární sádrokartonové desky Rigips se složkou Activ´Air byly využity například při rekonstrukci interiéru školky v Bříze.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.