logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

ČR byla v minulých 7 letech největším příjemcem evropských dotací na hlavu

iDNES.cz a MF DNES požádala čtenáře, aby zaslali redakci své tipy, kde se podle nich utratily peníze zbytečně, a sestavila žebříček čtyř, které se v kritikách objevily nejčastěji. My naopak hledáme příklady staveb a rekonstrukcí, kde dotace pomohly.

Reklama

Řada dotací je skutečně k zamyšlení, ale je řada příkladů dotací, které pomohly. I kritizované dotace pro soukromé firmy, které vedly k rozšíření firmy a umožnily navýšení pracovních míst, nebo rekonstrukci zpustlých staveb na areály s novou funkcí, mají smysl. Mnohdy je třeba se nad kritikou i zamyslet. Kritika přeměny polní cesty na cyklostezku není mnohdy kritikou cyklostezky, která přiláká i mladé bruslaře, ale vlastně kritikou provedení, kdy záhy nekvalitně provedeným povrchem prorostou kořeny a cyklostezka nepoužitelná pro bruslaře se stává jen zbytečným zatížením životního prostředí. Pak je ale třeba kritizovat ty, kteří projekt ledabyle zadali, realizovali, kontrolovali a možná lajdácky převzali, ne dotaci jako takovou.

Z přehledu projektů, které považují čtenáři iDNES.cz za nejbizarnější.

 • Zbytečné cesty a silnice. Většina lidí se shodne, že dopravní infrastruktura je oblast, kam peníze směřují oprávněně. Vůbec nejčastěji se však mezi tipy na špatně vynaložené prostředky objevovaly příklady vyasfaltovaných polních a lesních cest, po kterých nikdo nejezdí nebo nikam nevedou. Stejně jsou kritizovány projekty špatně načasované, kdy se opravené komunikace následně zase rozkopou například kvůli opravě technické infrastrukury.
 • Vzdělávání v soukromých firmách. Za zcela nesmyslné považují čtenáři posílání miliard korun na vzdělávání zaměstnanců soukromých firem. V operačním programu Vzdělání pro konkurenceschopnost bylo v uplynulém dotačním období vyčleněno více než 43 miliard korun a jak před časem upozornil v MF DNES ekonom Petr Zahradník, je u podobných projektů jen velmi těžko ověřitelné, zda naplnily svůj účel, nebo zda se vůbec uskutečnily. Na stránkách Evropského sociální fondu lze najít seznam realizovaných projektů.
 • Podpora turistického ruchu. Často čtenáři upozorňovali také na muzea, kam nikdo nechodí, rozhledny, ze kterých není vidět, nebo nová turistická informační centra v těsné blízkosti již existujících informační kanceláří. Značnému počtu lidí vadí peníze směrované do soukromých projektů, jako jsou hotely či lázně, které mají podpořit turistický ruch. V řadě případů však panují o přínosu podobných projektů a účelnosti vynaložených miliard značné pochybnosti.
 • Agrární dotace. Agrárních dotací existuje celá řada a je potřeba mezi nimi rozlišovat. Nejčastěji čtenáři považují za nesmyslnou podporu pozemků ponechaných ladem. Cílem je, aby se na pozemcích nepoužívaly pesticidy a hnojiva, což má přispět ke zlepšení kvality půdy. Pro velké zemědělské podniku bude od prvního ledna 2015 dokonce povinné vyčlenit pět procent plochy na takzvané ozelenění. Kritizována je zejména podpora pěstování technických plodin. Vedle kukuřice, kde lidé upozorňují na odplavování ornice z kukuřičných lánů, vadí většině lidí i povinnost přimíchávání biosložky do paliv, která vede k rozmachu pěstování řepky. To však nelze úplně označit za dotaci.

Hledáme dobré příklady využití dotací.

Nepotřebujeme dotace obhajovat, ale když už je máme, rádi bychom na TZB-info přeci jen našli projekty, kde evropské dotace pomohly. I my tušíme, že budou možná oproti kritice v menšině, možná i u těch užitečných bude nějaké "ale". Nicméně, pokusme se najít dobré příklady, nebo alespoň pozitiva.

Dotace byly, jsou a budou – naučme se s nimi žít = smysluplně je čerpat.

"Dne 30. prosince 2014 uveřejnil iDnec.cz článek „Nejnesmyslnější projekty z bruselských peněz: asfaltky uprostřed polí“. Protože kritiky je na náš vkus příliš, přinášíme ukázku smysluplných projektů z oblasti infrastruktury, revitalizace sídlišť, pomoci zdravotně znevýhodněným a sociálně slabým, které by bez dotací nebyly," říká RNDr. Jiří Kopačka z Euroforum Group, a.s. a pokračuje: "Nutno zdůraznit, že všechny realizovalo Valašské Meziříčí. Gratulujeme.
Jsem z podobných článků většinou smutný, naštvaný, nebo oboje. Nic užitečného se z nich nedovím, pouze že někdo někde (údajně) vyhodil veřejné peníze oknem. Nebudu s autorem polemizovat, ani jeho článek podrobněji rozebírat. Jen se pokusím dát něco na druhou misku pomyslných „dotačních“ vah,"
říká dále Kopačka.

Projekty, které by bez dotací nebyly

"Dotace, ať si o nich myslíme, co chceme, byly, jsou a budou. Za smysluplné tedy považuji, naučit se s nimi žít a využívat je jako zdroj spolufinancování projektů. Zejména pak tam, kde by se bez nich projekty nerealizovaly vůbec. Nedávno jsem si pročetl např. webové stránky Valašského Meziříčí a ty mne inspirovaly k sepsání příkladu, kde dotace pomáhají," říká Kopačka k následujícímu přehledu.

"Podle mých informací a z reakcí většiny oslovených obyvatel města (v době, když ty akce byly realizovány i krátce potom) je možné zmínit, že dotace jsou ve Valašském Meziříčí skutečně v tom dobrém slova smyslu čerpány promyšleně a účelně", potvrdil redakci Dušan Póč, redaktor Valašského deníku vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. a dodal: "namátkou jen rekonstrukce zámku Kinských, kde koncem roku vzniklo Muzejní a galerijní centrum. Zájem o něj a program, který se tu koná je poměrně značný."

Jak šel ve Valašském Meziříčí čas v minulém dotačním období 2007 – 2014.

Město Valašské Meziříčí leží v půvabné krajině podhůří Beskyd na soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Je vlastně dvojměstím, které tvoří městečko Krásno nad Bečvou, vzniklé při brodu přes řeku, a město Meziříčí, postavené na "zeleném drnu", jak dokazuje pravidelný půdorys historického jádra. Dařilo se tu zejména soukenictví a obchodu. Jako sídlo prvních českých středních škol na severovýchodní Moravě, muzeí a řady spolků bylo nazýváno Valašskými Athénami. S rokem 1989 přišlo do města opět podnikání a s ním došlo i na opravy infrastruktury, užitných budov, památek a parků, na nichž se podepsala kvalita „péče“ socialistického státu.
Nicméně bez přísunu peněz z evropských fondů by radnice větší akce nebyla schopna financovat. Podívejme se nyní podrobněji, jaké projekty se městu podařilo díky čerpání peněz z těchto fondů realizovat: u každé akce je uveden celkový rozpočet a pak částka kterou byla spolufinancována z dotací. Jedná se o inspirativní příklad zejména proto, že nové (poslední) dotační období právě začíná. Je tedy nejvyšší čas se na čerpání dotací připravit, protože bez kvalitně připraveného projektu není šance na dotace dosáhnout.

Prodloužení vodovodu Hrachovec – Vichury
 • realizace: 2007 - 2008
 • náklady: 13,17 mil. Kč
 • dotace: 5,51 mil. Kč
Připojení Lhoty u Choryně na vodovod Juřinka
 • realizace: 2007 - 2008
 • náklady: 4,94 mil. Kč
 • dotace: 2,22 mil. Kč
Revitalizace zadního nádvoří zámku Žerotínů
 • realizace: 2006 - 2008
 • náklady: 23,78 mil. Kč
 • dotace: 15 mil. Kč
 • ocenění: Stavba roku 2008 Zlínského kraje
Rozšíření výuky v MŠ Krhová s bezbariérovým přístupem pro integraci zdravotně znevýhodněných dětí
 • realizace: 2009
 • náklady: 3,37 mil. Kč
 • dotace: 2,35 mil. Kč
Zateplení MŠ Vyhlídka, Valašské Meziříčí
 • realizace: 2009
 • náklady: 9,88 mil. Kč
 • dotace: 4,86 mil. Kč
Zateplení ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí
 • realizace: 2009 - 2010
 • náklady: 25,72 mil. Kč
 • dotace: 15,3 mil. Kč
Rekonstrukce areálu bývalého letního kina v zámeckém parku
 • realizace: 2009 - 2010
 • náklady: 20,38 mil. Kč
 • dotace: 10 mil. Kč
Cyklostezka Bečva - větev Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm
 • realizace: 2009 - 2010
 • náklady: 50 mil. Kč
 • dotace: 42 mil. Kč
Silnice II/150: Poličná - Valašské Meziříčí
 • realizace: 2009 - 2010
 • náklady: 16,7 mil. Kč
 • dotace: 10,4 mil. Kč
Cyklochodník Valašské Meziříčí, ul. Karafiátova - Hrachovec
 • realizace: 2012 - 2013
 • náklady: 8 mil. Kč
 • dotace: 2,4 mil. Kč
Bezpečné přechody na silnicích I. třídy ve Valašském Meziříčí
 • realizace: 2012
 • náklady: 2,02 mil. Kč
 • dotace: 537 tis. Kč
 • investice ŘSD: 1,25 mil. Kč
Revitalizace zámeckého parku u zámku Kinských
 • realizace: 2009 - 2010
 • náklady: 22,01 mil. Kč
 • dotace: 17,34 mil. Kč
Zateplení Kulturního domu v Hrachovci
 • realizace: 2013
 • náklady: 3,89 mil. Kč
 • dotace: 2,54 mil. Kč
Dům sociálních služeb ve Valašském Meziříčí
 • realizace: 2009 - 2011
 • náklady: 42,9 mil. Kč
 • dotace: 34,4 mil. Kč
 • ocenění: Stavba roku 2011 Zlínského kraje
Regenerace panelového sídliště Štěpánov
 • realizace: 2010 – 14 (dokončuje se V. etapa)
 • náklady: 16,23 mil. Kč
 • dotace: 10,52 mil. Kč
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka
 • realizace: 2011 - 13
 • náklady: 22,44 mil. Kč
 • dotace: 12 mil. Kč
Altán v areálu zámeckého parku Kinských
 • realizace: 2012
 • náklady: 33.198,57 EUR
 • dotace: 26.539,76 EUR
Stavební úpravy odborných učeben ZŠ Šafaříkova a ZŠ Vyhlídka
 • realizace: 2012 - 2013
 • náklady: 3,134 mil. Kč
 • dotace: 2,53 mil. Kč
Cyklostezka Bečva, Valašské Meziříčí - větev Hranice na Moravě
 • realizace: 2014
 • náklady: 21,87 mil. Kč
 • dotace: 18,57 mil. Kč
Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů
 • realizace: 2013 - 2014 (projekt v realizaci)
 • náklady: 42,35 mil. Kč
 • předpokládaný výše dotace: 25 mil. Kč

Co by mělo být na tomto příkladu inspirující?

Jak je vidět z výše uvedeného výčtu dotovaných projektů, město Valašské Meziříčí si od roku 2007 přišlo na velmi zajímavou částku 935 mil. Kč. Tato suma představuje více než dvojnásobek ročního rozpočtu města. Bez ní by zcela jednoznačně většinu projektů nebylo schopné realizovat. Pokud tedy hledáme na evropských dotacích něco pozitivního, je to právě spolufinancování (smysluplných) projektů, které by se bez dotace vůbec neuskutečnily.

Připravíte-li si záměry již nyní, výrazně stoupne Vaše šance na to, že se i ve Vašem městě nebo obci podaří realizovat projekty, na které by Váš rozpočet jinak nestačil. A pokud s tím potřebujete pomoci, konzultanti Euroforum Group, a. s. mají zkušenosti a připraveni jsou.

Zdroje:
http://ekonomika.idnes.cz/lidem-nejvice-vadi-podpora-vystavby-silnic-ktere-nikam-nevedou-pvu-/ekonomika.aspx?c=A141229_174058_ekonomika_ozr

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.