logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Soběstačné mobilní domky – fikce nebo realita?

Mobilní soběstačný dům Jasněnka
Mobilní soběstačný dům Jasněnka

3 mobilní domy, ojedinělý projekt architekta Kožnara, jsou energeticky soběstačné. Při využití dešťové vody se objevily problémy s velikostí střechy, umístěním nádrže, ale i českou legislativou. Na téma využití dešťové vody, dotace a ceny vody vás zveme i na Aquatherm 1. 3. 2018.

Reklama

Námět k tomuto článku nám poskytl ojedinělý projekt architekta pana Kožnara, který řeší projekt mobilního domu, což by samo o sobě nebylo ničím ojedinělé. Zajímavé na tomto mobil housu bude jeho soběstačnost a výjimečný design. Hlavní myšlenkou je dobrodružství, klid a mobilita. Projekt zahrnuje tři rozdílné designy jednotek, které se jmenují Aranka, Jasněnka a Madlenka.

Ojedinělý projekt architekta pana Kožnara - mobilní domky Aranka, Jasněnka a Madlenka

Domky jsou energeticky soběstačné, ale zároveň chtějí nájemci poskytnout veškeré pohodlí domova. Tím pádem se musí alternativně vyřešit jejich funkčnost a zajištění základní potřeb, mezi které neodmyslitelně patří dostatek vody.
Jelikož je jednou z hlavních myšlenek splynutí s přírodou, nabízí se možnost využití srážkové vody, původní záměr bylo její použití pro sprchování a mytí nádobí. Z tohoto důvodu pan Kožnar kontaktoval Ekocentrum Koniklec, aby svoje nápady konzultoval s naším poradcem.

Dešťovka, hospodaření s dešťovou vodou a cena vody 2018
téma i na Aquatherm Praha
1.3.2018, výstaviště PVA EXPO PRAHA Letňany, 12:30 – 14:30, vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí.
Doprovodný program
veletrhu Aquatherm 2018

Při řešení se objevilo několik problémů spojených s velikostí střechy, umístěním nádrže, ale i českou legislativou.

  • Plocha střechy je u tohoto mobilního domu 16 m2, což v dané lokalitě odpovídá asi 500 litrům vody za měsíc a i přesto, že uživatel bude používat separační toaletu, voda by stačila pouze na 12 sprch za měsíc (počítáno 40 l za 1 sprchu), mytí nádobí není započítáno.
  • Další problém by byl s umístěním nádrže na 500 l, protože umístění na povrchu nedokáže zajistit dostatečné podmínky pro zdravotní nezávadnost vody.
  • Neshoda vyvstala také z české legislativy, která oficiálně považuje za vodu vhodnou ke sprchování jen tu pitnou. Dešťová může být použita ke splachování toalet, zalévání či sprchování na zahradě.

I přes několik prvotních problémů se podařilo najít na všechny otázky a problémy řešení.

Úsporu vody ve sprše majitel vyřeší instalováním tzv. redukcí (watersavers) mezi baterii a sprchovou hadici, čímž se výrazně sníží průtok vody na nějakých 8 litrů za minutu a v kombinaci s úspornou hlavicí se také sníží spotřeba vody na jedno sprchování. Dále navýší plochu pro sběr srážkové vody o 18 m2 pomocí stínící plachty, která bude instalována u karavanu. Tuto plochu bude zároveň třeba správně staticky vyřešit a ukotvit, aby při silnějším větru nedošlo k převrácení karavanu. Nádrž bude umístěna v útulně pod postelí, stejně jako akumulační nádrž od separačního WC.

Na trhu je dnes již uspokojivá nabídka kombinovaných systémů pro využití dešťové vody, které v sobě zároveň obsahují technologii pro filtraci srážkové vody, čerpání a případně i doplňování pitné vody v případě nedostatku srážek.


Mobilní soběstačný dům Madlenka

Mobilní soběstačný dům Aranka

Jak je již uvedeno výše, projekt zahrnuje 3 různé mobilní domy, každý s individuálním řešením.

  • Pro Aranku bude srážková voda využívána jako alternativní zdroj. Pod útulnou (podvozek domu) budou umístěny 2 nádrže na dešťovou vodu, každá o objemu 1 m3 a z nich bude voda vyvedena do venkovní sprchy. Pitná voda bude řešena dvěma propojenými nádržemi o objemu 0,5 m3.
  • Jasněnka bude mít pod podvozkem dvě nádrže o 1 m3, z nichž bude opět jedna na vodu srážkovou pro účely venkovního sprchování. Voda pitná bude rozdělena do 2 nádrží, z nichž jedna bude čerpána do zásobníku v kuchyni a druhá bude pro účely vnitřní koupelny. Oproti Arance nádrže nejsou součástí domku, kvůli statice.
  • Madlenka je velmi atypická a se sběrem vody ani elektřinou se zde nepočítá. Tento design je pro opravdové dobrodruhy.

I když se u tohoto projektu původní záměr 100% využívání dešťové vody úplně nezdařil, řešení, které bylo navrženo, je dobrým kompromisem. Z pohledu investora nám dešťová voda prší “zadarmo” a je škoda ji nevyužít. Jak je vidět na tomto projektu, tak i v malém měřítku se její využití vyplatí jak finančně, tak i pro váš vnitřní pocit, že se chováte šetrně k přírodě a to určitě stojí za to! Mobilní domky jsou zatím ve výrobě, investorovi a architektovi držíme palce, a pokud se o projektu chcete dozvědět více, podívejte se na webové stránky: www.hideandseek.cz či facebook - Hideandseek.

Článek vznikl v rámci projektu „Počítáme s vodou“ spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí České republiky. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na destovavoda@ekocentrumkoniklec.cz.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.