logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Vsakovací bloky GARANTIA EcoBloc v prvních realizacích

Hospodaření s dešťovou vodou je trendem posledních let a vyžaduje ho i současná legislativa. Systém GARANTIA EcoBloc představuje třetí generaci vsakovacích bloků, které zajišťují bezpečné odvodnění zpevněných ploch. Tento systém s bohatým příslušenstvím lze využít pro zpomalení odtoku dešťové vody, akumulaci či vsakování přímo v místě spadu srážek.


Princip fungování těchto bloků je dobře vidět také na produktovém videu.

Nové vsakovací bloky jsou vyrobeny z 100% recyklovatelného polypropylénu a díky své konstrukci mají tyto bloky třikrát větší retenční objem než štěrkové lože. Bloky se skládají z těla, dna a dvou kusů zakončení. Spojují se jednoduše pomocí spojek a lze z nich vyskládat různé tvary a velikosti vsakovacího zařízení. Nový GARANTIA EcoBloc byl navržen podle nejčastějších požadavků projektantů, realizačních firem i samotných investorů, a proto představuje řešení skýtající mnoho výhod. Jednou z nich je velmi snadné čištění a inspekce, které umožňuje právě nová konstrukce bloku. Blok je dále navržen na minimální životnost 50 let a lze ho instalovat až do hloubky 5 m.

 

Hlavní výhody nového bloku

 • Úspora a hospodárnost
  GARANTIA EcoBloc má třikrát větší retenční objem než štěrkové lože
 • Snadná montáž a flexibilita
  Pomocí spojek jsou velmi rychle a v různých směrech spojovány jednotlivé části. Jeden blok váží pouze 8 kg a pro jeho instalaci není tedy nutné používat těžkou techniku. Z jednotlivých bloků lze vyskládat různé tvary a velikosti vsakovacího objektu či retenční nádrže.
 • Univerzální použití
  GARANTIA EcoBloc může být využíván pro vsakování, retenci s regulovaným odtokem, nebo jako akumulační nádrž.
 • Pevnost, odolnost a dlouhá životnost
  Speciální konstrukce zajišťuje vysokou odolnost a pevnost. Blok lze instalovat až do hloubky 5 m a je navržen na minimální životnost 50 let.
 • Jednoduchá inspekce a čištění
  Standardní inspekční kanály umožňují efektivní kontrolu i přístup pro inspekční kamery. Bloky lze snadno čistit vysokotlakým stříkáním.
 • Efektivita skladu i dopravy
  Promyšlený tvar umožňuje stohování během dopravy i skladování.

Stáhněte si také produktový list.

První úspěšné realizace ukázaly hlavní přednosti těchto bloků

V červnu 2014 dodávala společnost GLYNWED s.r.o. první větší vsakovací objekt z revizních bloků GARANTIA EcoBloc. Ten slouží pro akumulaci a vsakování srážkové vody odváděné ze zpevněné plochy nového parkoviště České zemědělské univerzity v Praze. Celkový čistý objem objektu o rozměrech 9,6 × 16 × 1,64 m činí 238,8 m3 a je složen z 240 ks základních desek a 1200 ks těl EcoBloc. Nátok srážkových vod a odvětrání jsou zajištěny přes dvě revizní betonové šachty DN 1000 s odvětraným poklopem. Z obou šachet je napojeno 4× PVC potrubí DN 200 přímo do spodní vrstvy vsakovacích bloků, což zajišťuje nejen rovnoměrný nátok dešťové vody, ale také možnost revize a čištění.
Další významnou realizací byla stavba retenční nádrže nově budované pobočky DEKTRADE v Praze-Malešicích. Retenční nádrž o objemu přes 800 m3 bude sloužit k zpomalení odtoku srážkové vody ze střech i zpevněných plocha areálu. Izolace vsakovacích bloků je provedena pomocí hydroizolační fólie a ochranné geotextilie.

V rámci nového polyfunkčního byznys centra Pharos roste i nový komplex prodejen Bauhaus v Bratislavě. Srážkové vody odváděné ze střech a zpevněných ploch jsou svedeny do podzemních vsakovacích těles. Ty jsou složeny z vsakovacích bloků Garantia EcoBloc. Celkem přes 9000 ks bloků je složeno do 6 vsakovacích objektů o celkovém objemu přes 1800 m3. Největší objekt má rozměry 15,2 × 30,4 × 1,32 m.
Princip fungování vsakovacích bloků


Nicoll Česká republika
logo Nicoll Česká republika

Od 1.3. 2022 původní společnost Nicoll Česká republika vystupuje na trhu pod názvem Aliaxis Česká republika s.r.o. a je dále vaším spolehlivým dodavatelem materiálů. Dodáváme řešení pro hospodaření s dešťovou vodou, odvodnění staveb, vnitřní instalace, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.