logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Kónické spojky KM XL poprvé úspěšně použity také v Evropě

Montážně-stavební společnosti, které se zabývají pokládkou potrubí z PE-HD velkých dimenzí a jeho svařováním pomocí elektrotvarovek, se na stavbě běžně setkávají s obtížemi, které toto svařování s sebou přináší.

Ovalita, překročené tolerance spár a lokální zploštění trubky s rostoucí dimenzí narůstají. Od rozměru d 1000 mm naráží konvenční způsob svařování s využitím zaokrouhlovacích spon a elektrospojek na své hranice. Často musí být trubka opracována postupně a v několika krocích. Otázka je proto poměrně snadná: Jak spojit oválnou trubku se stejnoměrně kruhovou spojkou?

Právě pro tyto případy byla výrobním závodem FRIATEC speciálně vyvinuta kónická elektrospojka, tedy tvarovka, která se flexibilně přizpůsobí deformovanému povrchu trubky. V kombinaci s vnitřním kónickým tvarem spojky je možné přemostit rozdíl až 20 mm pomocí klínových prstenců. Tímto způsobem je docíleno snadné montáže již po prvním oloupání trubky. Klínové prstence tedy nejen usnadňují svařování bez mezer mezi trubkou a tvarovkou, ale nabízí také integrované obnovení kulatosti trubky.

Elektrotvarovky KM XL jsou dodávány v dimenzích d 1000 a d 1200 mm.

Svařování vyžaduje jen málo energie a doba svařování a chladnutí jsou krátké. Odkrytá topná spirála zajišťuje optimální provedení svaru. Ke svařování se používá svařovací automat FRIAMAT XL.


Nasunutí tvarovky na trubku a položení druhé trubky do stejné roviny

Přesunutí tvarovky zpět na střed spoje

Mechanické utahování klínového prstence k vymezení spáry mezi tvarovkou a trubkou

Mechanické utahování (v řezu)

Kónická elektrospojka v utaženém a neutaženém stavu

Optimální výsledek svaření

Prohlédněte si na videu princip elektrotvarovek velkých dimenzí

Rekonstrukce kanalizačního potrubí d 1000 mm, Wroclav, Polsko

Pro rekonstrukci páteřního přivaděče pod řekou Odrou ve Wroclavi v původním litinovém hrdlovaném potrubí DN 1000 bylo použité polyetylenové potrubí PE 100 d 1000 mm, SDR 17, které bylo při protahování spojované metodou na tupo a v napojeních k betonovým šachtám spojované elektrotvarovkami FRIALEN. Jedná se o první instalaci v Evropě, kde byly použity kónické elektrospojky KM XL.

Jejich největší výhodou je odstranění spáry mezi trubkou a tvarovkou pomocí klínové techniky. Při protahování trubek bezvýkopovou metodou vznikají na trubce velké nerovnosti, které obzvláště u takovéto velké dimenze způsobují velké potíže při svařování. Možností utahování prstenců tvarovky dovnitř kónické objímky se tyto spáry úplně uzavřou a je tak možné bezpečné a spolehlivé svaření. Kónická elektrospojka FRIALEN tak byla jedinou možností pro svaření potrubí, zvláště když bylo nutné udělat spoj v horizontálně i vertikálně nakloněné rovině.


Loupání trubky PE-HD d 1000 mm SDR 17

Pokládka trubky do výkopu

Utahování klínových prstenců

Pokládka připravené části potrubí

Přesunutí kónické elektrospojky na místo svaru

Předehřev a svařování

Svařovací automat FRIAMAT XL

Výsledný spoj na potrubí d 1000 mm

Podívejte se na videa z rekonstrukce: Instalace kónické objímky Frialen KM XL


Nicoll Česká republika, s.r.o.
logo Nicoll Česká republika, s.r.o.

Nicoll Česká republika, s.r.o. je vaším spolehlivým dodavatelem stavebních materiálů - pro odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou od střechy až po vsakování dešťové vody a liniové odvodnění a dále sortiment pro vnitřní instalace a sanitu.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.