logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

O jaké příspěvky můžete žádat, innogy od listopadu zvyšuje cenu plynu, úspěšní a neúspěšní obchodníci podle počtu přípojek

Energetická krize vyčerpá finanční úspory mnoha domácnostem. Jak může stát mimo úsporného tarifu a zastropování ještě pomoci? Ceny plynu pro domácnosti nadále rostou. Prvním dodavatelem, který oznámil zvýšení cen základního ceníku, je innogy. Počet změn dodavatelů sice klesá, ale i tak jsou úspěšnější a méně úspěšní obchodníci. Jak si vede ten váš?

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Deštník proti drahotě

Kvůli rostoucím cenám za energie se domácností můžou dostat do finanční tísně. V takovém případě stát poskytuje příspěvek na bydlení, který má lidem s nízkými příjmy usnadnit pokrytí nákladů spojených s bydlením.

Výše příspěvku na bydlení se odvíjí od toho, jaké jsou celkové čisté příjmy rodiny a jaká je výše uhrazených nákladů na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí). Žádat o příspěvek na bydlení můžete až tři měsíce zpětně.

Pro získání příspěvku na bydlení je potřeba splnit následující podmínky:

 • Bydlet ve vlastním domě či bytě, popřípadě jej užívat na základě smlouvy.
 • Může se jednat o smlouvu nájemní, podnájemní nebo byt užíváte na základě služebnosti (tzv. věcného břemene), anebo jste členem bytového družstva.
 • Výdaje spojené s bydlením máte vyšší než 30 % vašich příjmů, v Praze vyšší než 35 .
 • 30 % vašich příjmů je nižších než normativní náklady* na bydlení, v Praze 35 %.
 • Pro orientační výpočet můžete použít kalkulačku, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 • Žádat o příspěvek můžete i osobně na podatelně jednoho z kontaktních pracovišť ÚP ČR.
 • Z pohodlí vašeho domova můžete také poslat e-mail na adresu příslušného kontaktního pracoviště. Váš e-mail ale musí být podepsaný zaručeným elektronickým podpisem. Využít můžete také datovou schránku příslušného kontaktního pracoviště.
 • Vyplněný vytištěný formulář můžete zaslat poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště.

*Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, u vlastníků (družstevníků) pak tzv. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.

Přečtěte si také Kdo bude mít nárok na úsporný tarif a jak to ovlivní celkové ceny? Přečíst článek

Dokumenty, které je potřeba doložit k vyplněné žádosti

 • kopii, scan nebo fotografie vaší nájemní smlouvy
 • doklady potvrzující náklady na služby a energie (např. kopie složenky, výpis z účtu či rozpis záloh)
 • potvrzení o výši příjmů (např. kopie, scan či fotka výplatní pásky)
 • potvrzení o studiu dětí (pokud Vaše dítě studuje na střední nebo vysoké škole)
 • podepsané prohlášení dalších osob (pokud s Vámi v bytě bydlí někdo další)
 • vyúčtování služeb a energií (v případě, že jste v daném měsíci obdrželi přeplatek či nedoplatek za energie)

Další možnosti pomoci

Pokud je vaše finanční situace natolik náročná, že vám s proplacením nákladů na bydlení nepomůže ani státní příspěvek na bydlení, je tu pro vás ještě jedno řešení. Stát nabízí další pomoc ve formě tzv. doplatku na bydlení. Doplatek na bydlení je dávkou ze systému v hmotné nouzi.

Všechny formy státní pomoci proti zdržování najdete také na webu Deštník proti drahotě.

Přečtěte si také Kdy může zákazník změnit dodavatele bez sankcí Přečíst článek

Jak se měnily ceníky elektřiny a plynu

Málo dodavatelů v porovnání s předchozími týdny měnilo ceníky. Bude to pravděpodobně tím, že zatím nikdo nezná, jaká bude konečná podoba zastropování cen energií. Velmi výraznou změnou byla kompletní výměna ceníků našeho předního alternativního dodavatele, společnosti Centropol. Minulý týden jsem psal, že Centropol ukončil produkt Kamarád. Tento týden se ukázalo, že to není pravda. Dodavatel vydal prakticky všechny ceníky, které jsou určeny pro stávající zákazníky. Dokonce ty ceníky, které jsou nyní nabízeny novým zákazníkům a budou 1. 11. přeceněny na vyšší ceny. Když jsme u cen, tak ty se pohybují u elektřiny v rozmezí 8 až 12 tis. Kč/MWh a u plynu pod 6 tisíci za megawatthodinu. Protože zastropování cen bude platit až od 1. 1. 2023, zákazníky čeká zase další hluboký zásah do rodinných rozpočtů. Z pohledu zákazníků to je mnoho, ale ceny na burze jsou jen nepatrně nižší.

V současné době se začíná objevovat názor, že stát nebude v příštím roce zastropovat energie v celé spotřebě, ale pravděpodobně jen určitou část. Můj odhad je, že vláda upraví podíl zastropované energie na 80 % celkové roční spotřeby. Toto pondělí ministr MPO zastropování určité části výdajů popřel.

Významná událost ohledně tvorby cen plynu je zvýšení ceny základního produktu dominantního dodavatele. Je to významné zejména proto, že ostatní jak dominantní, tak alternativní dodavatelé se budou podle tohoto ceníku řídit a dají se čekat další úpravy cen plynu, pravděpodobně koncem září a začátkem října. Jedná se základní ceník Plyn Standard, u které se zvyšuje cena zhruba o 900 Kč/MWh z 1 904 Kč/MWh na 2 804 Kč/MWh, při roční spotřebě 20 MWh.

Ceny na spotovém trhu

Ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu mírně, ale zatím vytrvale klesají. Na obrázku je vývoj ceny elektřiny vyjádřen indexem, který nejlépe vystihuje průměrnou cenu za den. Záměrně používám data Operátora trhu místo dlouhodobých cen na pražské nebo lipské burze, protože tyto ceny se v současné době nejvíce dotýkají cen domácností, které mají produkty s cenami podle spotového trhu.

Ze zpráv, které podle mne jsou důležité, je plánované odstavení jednoho jaderného bloku v Belgii a naopak příznivou zprávou je pro mne jednání německého kancléře ve Sjednocených arabských emirátech ohledně dodávek zkapalněného plynu do Německa.

Ceny plynu mají tendenci spíše klesat, i když na spotovém trhu není prostor na spekulaci, tak přeci jenom zvýšení ceny v důsledku vyhlášení mobilizace v Rusku mělo účinek i na spotový trh s plynem. Ovšem díky úspěšnému hledání nových importních možností dodávek plynu je tento trend velmi mírný.

Obr 1: Vývoj cenového indexu pro dodávky elektřiny pro 24 hodin na trhu Operátora trhu v září 2022 (Zdroj: Operátor trhu)
Obr 1: Vývoj cenového indexu pro dodávky elektřiny pro 24 hodin na trhu Operátora trhu v září 2022 (Zdroj: Operátor trhu)
Obr 2: Vývoj cen dodávky plynu na trhu Operátora trhu v září 2022 (Zdroj: Operátor trhu)
Obr 2: Vývoj cen dodávky plynu na trhu Operátora trhu v září 2022 (Zdroj: Operátor trhu)

Vývoj počtu změn dodavatelů v srpnu 2022

Počet změn dodavatelů elektřiny v srpnu o zhruba třetinu nižší než loni v srpnu. Dodavatele elektřiny změnilo 22 606 odběrných míst, loni 30 310. Pokles změn v případě plynu je ještě výraznější, je to téměř poloviční množství než loni v srpnu, letos 8 471, loni 15 055.

Většina dodavatelů ztratila méně než 10 odběrných míst, což lze přikládat ukončení odběru. Vždy platí, že dominantní dodavatelé nejsou příliš úspěšní v komoditě, ve které jsou dominantní. Výjimku tvoří ČEZ Prodej, který je úspěšný jak v elektřině, tak v plynu a E.ON u elektřiny. Dlouhodobě nejvíce zákazníků v elektřině získává innogy, dobře je na tom i Pražská energetika a MND Energie.

Naopak Pražská plynárenská a Centropol ztrácí zákazníky již několik měsíců po sobě. Kompletní přehled získáte dole v tabulce 1.

Potěšitelné je, že se v seznamu dodavatelů elektřiny objevují noví dodavatelé elektřiny, kteří jsou hlavně specialisté na dodávky fotovoltaických elektráren.

Elektřina Plyn
Dodavatel Červenec Srpen Změna Dodavatel Červenec Srpen Změna
innogy Energie, s.r.o.594 398596 6492 251VNG Energie Czech s.r.o.483740257
E.ON Energie, a.s.1 203 9051 204 9691 064ČEZ Prodej, a.s.569 870570 025155
ČEZ Prodej, a.s.2 705 6622 706 642980Pražská energetika, a.s.24 56924 64374
Pražská energetika, a.s.742 734743 653919ČEZ ESCO, a.s.8 5958 64045
První česká energie a.s.4 0934 748655MND Energie a.s.116 276116 30529
MND Energie a.s.134993135 279286QUANTUM, a.s.6 7036 72320
ČEZ ESCO, a.s.115 212115 31199ELYN ENERGIE a.s.19020212
EP ENERGY TRADING, a.s.55 16355 24885Clever Energies s.r.o.2022075
eYello CZ, k.s.40 74340 77936Česká energetická budoucnost s.r.o.1671681
EFG Green energy s.r.o.16418824KOMTERM energy, s.r.o.1421431
Východočeská energie s.r.o.1 4031 42219Teplárny Brno, a.s.1 1161 1171
Teplárny Brno, a.s.2 6972 70710TRAXELL s.r.o.2032041
FREE for YOU s.r.o.1 9341 9439Amper Market, a.s.2252250
TEDOM energie s.r.o.4 7214 7298Axpo Solutions AG1101100
Veolia Komodity ČR, s.r.o.11 17811 1868Energy For Future, a.s.2322320
EGO energie s.r.o.4834896Manta Energy a.s.0
FONERGY s.r.o.15 91815 9235MND a.s.7347340
RIGHT POWER, a.s.6076125Nano Green s.r.o.4764760
MND a.s.8648684Východočeská energie s.r.o.1921920
V-Elektra, a.s.9929964EGO energie s.r.o.178177−1
Clever Energies s.r.o.7227253Energie2, a.s.227226−1
České teplo s.r.o.2 8642 8662NWT a.s.164163−1
Energy For Future, a.s.4304322Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.575574−1
QUANTUM, a.s.9049062eYello CZ, k.s.1840918407−2
TAURON Czech Energy s.r.o.8128142ALPIQ ENERGY SE702699−3
ČEZ, a. s.5345351První česká energie a.s.2 2102 207−3
Digital Energy Services s.r.o.7607611FREE for YOU s.r.o.718714−4
Energie2, a.s.4254261IN ENERGIE Prodej s.r.o.1 8461 842−4
free power s.r.o.2082091Jihlavské plynárny s.r.o.666662−4
AH-ENERGY, s.r.o.1941940Národní energie a.s.353348−5
Best New Energy, s.r.o.1381380SFORP s.r.o.334329−5
CONTE spol. s r.o.0SPP CZ, a.s.1744417439−5
CTZ s.r.o.1281280Dobrá Energie s.r.o.1712917123−6
Enbezo s.r.o.3023020Energie s Rozumem, s.r.o.284278−6
NWT a.s.3473470Rodinná energie a.s.986980−6
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.1381380TEDOM energie s.r.o.1 8651 859−6
Transfer Energy a.s.1701700HALIMEDES, a.s.413405−8
CORASTA s.r.o.127126−1Lidová energie s.r.o.671663−8
Eneka-obchod s.r.o.108107−1FONERGY s.r.o.5 9585 947−11
SPP CZ, a.s.5 0975 096−1České teplo s.r.o.1 4491 437−12
SUAS Commodities s.r.o.345344−1CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.1 5831 567−16
MDI Energy s.r.o.213211−2EP ENERGY TRADING, a.s.25 33725 321−16
SFORP s.r.o.842840−2GEEN Sale a.s.1 3131 297−16
Zet Energy a.s.206204−2CORASTA s.r.o.1 1791 161−18
Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.2 4912 488−3bezDodavatele a.s.771750−21
ELYN ENERGIE a.s.410405−5AZ Energies s.r.o.2 0201 988−32
Energie napřímo s.r.o.123118−5Gas International s.r.o.4 3324 298−34
AZ Energies s.r.o.4 5444 538−6General Energy a.s.2 5162 477−39
Česká energetická budoucnost s.r.o.896887−9BIDLI energie, a.s.3 7763 735−41
Hanácká plynárenská s.r.o.185176−9Karlovarská plynárenská s.r.o.1 5641 523−41
Rodinná energie a.s.1 4851 476−9Utylis Energie s.r.o.3 4973 455−42
UCED Prodej s.r.o.1 7961 786−10Eneka s.r.o.3 7043 659−45
EASY POWER s.r.o.810798−12Česká Regionální Energetika a.s.1 7371 687−50
ALPIQ ENERGY SE7 1287 115−13Gazela Energy, a.s.5 9065 839−67
bezDodavatele a.s.1 5841 571−13ELIMON a.s.4 5854 517−68
Karlovarská plynárenská s.r.o.1 3481 334−14OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.100−100
Lidová energie s.r.o.1 0381 021−17ELGAS Energy, s.r.o.3 3903 274−116
GEEN Sale a.s.2 7242 705−19VEMEX Energie a.s.6 4296 311−118
IN ENERGIE Prodej s.r.o.1 4631 444−19PRIMAGAS s.r.o.512389−123
Gas International s.r.o.3 7563 734−22LAMA energy a.s.32 05531 887−168
ELGAS Energy, s.r.o.4 3944 366−28ARMEX ENERGY a.s.27 39927 227−172
Utylis Energie s.r.o.5 5075 477−30E.ON Energie, a.s.259 063258 829−234
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.2 2902 251−39CONTE spol. s r.o.1 7131 414−299
Dobrá Energie s.r.o.32 74132 702−39CENTROPOL ENERGY, a.s.65 94165 402−539
Česká Regionální Energetika a.s.2 8062 766−40Pražská plynárenská, a.s.377 609376 627−982
ELIMON a.s.6 2586 217−41innogy Energie, s.r.o.1 153 8761 152 648−1 228
Gazela Energy, a.s.9 9699 910−59
Amper Market, a.s.3 7033 642−61
BIDLI energie, a.s.8 0107 945−65
Nano Green s.r.o.7 3087 229−79
General Energy a.s.5 0564 970−86
Eneka s.r.o.8 9978 899−98
ARMEX ENERGY a.s.50 51750 285−232
LAMA energy a.s.54 52354 284−239
VEMEX Energie a.s.12 09411 826−268
Pražská plynárenská, a.s.78 05377 759−294
CENTROPOL ENERGY, a.s.217 097216 378−719

Tab 1: Porovnání změn dodavatelů elektřiny a plynu v období mezi červenec srpen 2022 (Zdroj: Operátor trhu)

V tabulce jsou uvedeni pouze dodavatelé, kteří mají více jak 100 odběrných míst. Vymazáni byli obchodníci, kteří provozují lokální distribuční sítě. Počty změn v srpnu nezobrazují pouze rozhodování zákazníků v tento měsíc, ale ukazují rozhodování v několika měsících před srpnem. Data o chování zákazníků jsou tedy zpožděna.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.