logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Možná poslední nabídky pro nové zákazníky! Jak si ověřit výši záloh a kolik platí za energie v Německu?

Počet nových nabídek pro zákazníky klesá rychlým tempem, co teď vybrat? Jak si ověřit výši záloh? Firmy a státní organizace na kladenské burze nenajdou výhodnou cenu plynu ani elektřiny. A malé srovnání nabídek pro nové zákazníky v Drážďanech a u nás.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Stálý růst cen elektřiny i plynu v nových cenících

Ceníků pro nové zákazníky moc není. Noví zákazníci jsou převážně ti, kterým skončil závazek a dostali novou nabídku s příliš vysokými cenami nebo je jejich dodavatel nutí do ceníků se spotovými cenami. I v uplynulém týdnu nabídek pro nové zákazníky spíše ubylo než přibylo. Většinou nově zveřejňované nabídky jsou určeny pro stávající zákazníky. Vzhledem k obtížné situaci na velkoobchodním trhu si mnoho dodavatelů nemůže dovolit nyní přijímat nové zákazníky. Dočasně zastavili akvizici nových klientů takové silné společnosti jako MND, Yello nebo Carbounion. ČEZ nejdříve zkrátil dobu fixace už jen na rok a potom oznámil, že nové zákazníky nebere s výjimkou nového odběrného místa nebo při stěhování.

Přečtěte si také Razantní zvýšení cen plynu pro nové zákazníky innogy, jak se projeví spotové ceny na účtech za energie? Přečíst článek

Potěšili mne dva obchodníci, kteří v současné době vyhrocených cen stáhli z nabídky produktů spotové ceníky (alespoň spotové ceníky zmizely ze seznamu ceníků). Jsou to EP Trading a u In energie, ta změnila spotový ceník na klasický ceník s mírnými cenami. Naopak Nano Green zavádí od 1. 10. 2022 spotový ceník pro elektřinu. Je to jediná možnost pro zájemce z řad nových zákazníků.

Rovněž potěšující je nezvyšující se cena pro stávající zákazníky E.ONu v případě elektřiny (ElektřinaTrend) a u prolongačního ceníku plynu Trend plyn, u kterého se cena komodity, i přes mírné zvýšení, pohybuje kolem 2 000 Kč/MWh.

Na současnou dobu mírný nárůst cen od 1. října má obchodník Fonergy v nově vydaných cenících pro stávají zákazníky, kteří uzavřeli smlouvu od 1. 10. 2021 (Standard 22/Premium 22). Cena elektřiny je v rozmezí 5 940 až 6 140 Kč/MWh.

Naopak výrazný nárůst cen se objevil u aktualizované nabídky innogy Optimal, kde cena oproti předchozímu týdnu poskočila o 800 Kč/MWh a pomalu atakuje pětitisícovou hladinu. Fixní cena se skládá ze tří dílčích fixních cen po 12 měsících. Obchodník v novém ceníku porušil zvyklost  postupně snižující se ceny v jednotlivých obdobích, nejvyšší cenu má tentokrát až ve druhém období. Asi se předpokládá, že plynová krize potrvá déle, než se původně čekalo.

Nabídky pro nové zákazníky

Společnost In energie nabízí i novým zákazníků ceny elektřiny od 5 990 do 6 800 Kč/MWh bez fixace ceny, jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou. U plynu má obchodník pro nové zákazníky nabídku bez fixace za 3 100 Kč/MWh bez DPH. Lze ale očekávat, že během nejpozději tří měsíců bude dodavatel znovu zvyšovat ceny, pokud se cenový vývoj na burzách nezmění.

Přečtěte si také Úsporný tarif konkrétněji a na co si dát pozor u dodavatelů. Několik doporučení pro uživatele Kalkulátoru Přečíst článek

Pro topení elektřinou se spotřebou VT/NT 1 000/9 000 MWh, pro nové zákazníky by zde byla nabídka s fixací ceny innogy Optimal s fixací na 3 krát 10 měsíců s postupně snižující se cenou. Možnou alternativou může být i FIX 36 od společnosti Dobrá energie, součásti EP Trading.

U plynu je nabídka pro nové zákazníky ještě skromnější. Při roční spotřebě 20 MWh vychází nejlépe nabídka Dobrá energie FIX 36 .

Výčet doporučeníhodných nabídek pro nové zákazníky končí, berte toto doporučení jako velmi omezenou časovou nabídku, která se může do vydání článku ještě změnit, je proto nutné vybranou nabídku ještě prokonzultovat s dodavatelem.

Zálohy za energie

Nemyslím si, že by obchodníci zneužívali období zdražování a chtěli po zákaznících neoprávněně vysoké zálohy. Pokud se někomu zvýší cena pětkrát, je třeba úměrně tomu zvýšit i zálohy. Stanislav Trávníček, šéf ERÚ uvedl, že letos obdrželi asi 900 podání v souvislosti se zálohami a vysokými cenami. Jedno podání se může týkat i vyššího počtu jednotlivých zákazníků, celkově tak jde o stížnosti tisíců zákazníků. Celkem 200 stížností šlo do správního řízení kvůli porušení zákona.

Správnou výši záloh si lze ověřit u nás v Kalkulátoru cen energií TZB-info v detailu nabídky, kde se uvádí doporučená výše záloh. Pokud zájemce nenajde svůj ceník ve srovnání, může si ceník vytvořit ve funkci Individuální cenová nabídka, ve které dosadí ceny za elektřinu a plyn bez DPH, které mu obchodník nabídl. V detailu pak odečte výši záloh.

Pokud bude chtít klient změnit výši záloh, lze se dohodnout s dodavatelem. Dříve někteří dodavatelé opravňovali operátory na zákaznických linkách změnit zálohy do deseti procent.

Obr 1: Doporučená výše záloh v Kalkulátoru TZB-info
Obr 1: Doporučená výše záloh v Kalkulátoru TZB-info

Vysoké ceny na komoditních burzách pro kraje a pro podnikatele

V době před krizí jsem často upozorňoval na výhodnost nákup energií na kladenské burze. Nákupčí zde mohli získat velmi levné energie, pro představu elektřinu za 700 Kč/MWh a plyn i za 400 Kč/MWh. Rád jsem na tuto možnost upozorňoval, protože získat takto transparentním způsobem a tak výrazně levně nakoupit nebylo jinde možno.

Komoditní burzy se liší od klasických burz, hlavní rozdíl je v tom, že klient uzavírá smlouvu o dodávce s konkrétním dodavatelem, nikoliv s centrální protistranou – tedy s burzou. Cenová soutěž probíhá aukčním způsobem. To znamená, že cenové nabídky se porovnávají a zvítězí ta nejlepší. V době energetické krize nebylo moc příležitostí k nákupu energií přes tuto burzu, nebyl zájem ze strany dodavatelů energií. Kladenská burza soutěžila dodávky pohonných hmot nebo dřeva.

Přeci jenom jsem našel zprávu o vysoutěžených cenách elektřiny a plynu na stránkách burzy, ze které cituji:

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 33. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 32,8 tisíce MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 515 milionů korun.
Roční kontrakty elektřiny s dodávkou v roce 2023 v nízkém napětí se obchodovaly za cenu 13 500 CZK/MWh.
Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2023 končily obchodování v maloodběru s kurzem 6 700 CZK/MWh.

Vývoj cen na spotovém trhu Operátora trhu

Cena elektřiny minulý týden velmi prudce stoupala až přes 1 000 EUR ve Francii a později ještě více v Německu. Vliv na tyto vysoké ceny měla zpráva o prodloužení oprav elektráren ve Francii, sucho v Norsku, omezený výkon norských elektráren a zprávy o tom, že Německo vypne poslední tři jaderné elektrárny.

Naopak dobrou zprávou je, že si evropské státy začínají uvědomovat, jaký problém pro Evropu drahé energie představují a že je nutné s tím něco dělat.

Obr. 2: Vývoj cen elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu)
Obr. 2: Vývoj cen elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu)

Cena plynu naopak po razantním růstu v první polovině týdne začala klesat, což je přikládáno zprávám z Německa, že se zásobníky plynu plní mnohem rychleji, než se předpokládalo a pak i s tomu, že si obchodníci vybírali zisky získané nárůstem cen plynu (obchodování na burze).

Obr. 3: Vývoj cen plynu na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu).
Obr. 3: Vývoj cen plynu na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu).

Srovnání cen energií pro nové zákazníky v Čechách a v Německu

Srovnal jsem nabídky dodávek elektřiny a plynu s fixními cenami pro domácnosti prostřednictvím Kalkulátoru cen energií TZB-info a v Německu, konkrétně v Drážďanech, prostřednictvím kalkulátoru společnosti Verifox. Spotřeba elektřiny pro svícení 2 000 kWh/rok a plyn s roční spotřebou 20 000 kWh.

Němci si mohou vybírat z více jak deseti nabídek elektřiny, většinou s fixací na jeden rok a zaplatí za rok v rozmezí 1 147 až 1 434 EUR (28 216–35 267 Kč ).

V Čechách by nabídek s fixací spočítal na jedné ruce, ti kteří přijímají nové zákazníky, tak většinou negarantují cenu. Nabídky s fixací ceny jsou v rozsahu 24 750 až 29 372 Kč/MWh.

V případě plynu je v Drážďanech nabídka skromnější. Počet nabídek nedosahuje deseti a plyn je výrazně dražší. Je v cenovém rozmezí 6 835 až 9 532 EUR/rok, což odpovídá 168 141 až 234 487 Kč/rok.

V Čechách je počet fixních nabídek velmi malý, spočítal by je člověk na prstech jedné ruky, cenový rozsah je však od 88 674 do 125 514 Kč/rok, což je podstatně méně než v Drážďanech. Samozřejmě Němci mají nesrovnatelně vyšší příjmy, tak dražší energie mají v jejich životě menší význam.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.