logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Rekonstrukce dětské části Fakultní nemocnice v Motole

Havarijní stav dětské kliniky FN Motol si vyžádal rozsáhlou a finančně nákladnou rekonstrukci. Společnost GLYNWED dodávala instalační systém pro rozvody vody, předstěnové instalační moduly pro závěsná WC, umyvadla, bidety, pisoáry, sprchové kouty v sádrokartonových konstrukcích a mnoho dalších prvků.

Dětská část Fakultní nemocnice v Motole je největším a nejkomplexnějším zdravotnickým zařízením v ČR a patří mezi dvě největší dětské nemocnice na světě. Budova tzv. dětského monobloku byla dostavěna v roce 1970, a to se všemi vadami tehdejšího stavebnictví. Havarijní stav dětské kliniky si vyžádal rozsáhlou a finančně nákladnou rekonstrukci. Byla řešena celá dětská nemocnice se všemi medicínskými obory, vyšetřovacím komplementem, operačními sály, lůžkovými jednotkami, laboratorními obory, technickým zázemím, výukovou částí fakultní nemocnice apod.

Rekonstrukce má skončit v roce 2011. Investorem je Fakultní nemocnice v Motole, generálním projektantem Helika, a. s., a generálním dodavatelem Metrostav, a. s. Celková investice je kolem 4 mld. Kč.

Společnost GLYNWED dodávala na této stavbě instalační systém pro rozvody studené a teplé vody, předstěnové instalační moduly pro závěsná WC, umyvadla, bidety, pisoáry i prvky pro uchycení nástěnných baterií pro dřezy, dvoudřezy a sprchové kouty v sádrokartonových konstrukcích. Součástí komplexní dodávky byly rovněž nezbytné varianty s prvky pro uchycení opěrných madel pro bezbariérová provedení hygienických buněk.


Obr. 1: Dětská část FN v Motole
 
Obr. 2: Dilatační smyčka na potrubí FRIATHERM® starr
 
Obr. 3: Napojení připojovacích potrubí rozvodu vody a odpadu ve stoupačce

Výrobky musely splňovat velmi náročné požadavky na životnost, hygienu či flexibilitu při montáži.

FRIATHERM® starr

FRIATHERM® starr je instalační systém pro rozvod studené pitné a teplé užitkové vody na bázi materiálu PVC-C. Materiál je mj. plně recyklovatelný. FRIATHERM® starr se sestává z trubek a tvarovek d 16 až d 90 mm, přechodů, přechodových rozebíratelných šroubení, nástěnek, přírub a komponentního lepidla. Systém s tlakovou řadou PN 25 (d 16 až d 63) a PN 16 (d 75 až d 90) je teplotně odolný do +85 °C. Životnost systému je stanovena na 50 let při teplotním zatížení 60 °C a provozním tlaku 10 barů.


Obr. 4: Rozvod potrubí pro studenou a teplou vodu, vedený v profilech sádrokartonové konstrukce
 
Obr. 5: Provádění montážních prací na rozvodech vody a odpadního potrubí v některých případech časově předběhlo provádění dělicích příček
 
Obr. 6: Netypické řešení kompenzační smyčky na rozvodu vody

Spojování lepením s využitím vnitřního kónusu tvarovek a prodlouženou délkou lepené plochy zaručuje vysokou bezpečnost spoje a eliminuje mrtvé zóny pro možný vznik bakterií. Složení materiálu i teplotní odolnost systému umožňují dle potřeby provádět ozdravení systému proti bakteriím, a to jak chemickou, tak termickou dezinfekcí.

Krátkodobá termická dezinfekce při teplotě do 75 °C a tlaku do 10 barů nemá zásadní vliv na dlouhodobou životnost systému.

Lepený spoj vytvořený komponentním lepidlem pod vysokým tečným tlakem zajistí dokonalé, homogenní propojení trubky a tvarovky, tzv. studený svar. Při polyfúzním svařování nejpoužívanějšího materiálu PP-r se vytvářejí tzv. návalky, které mohou zmenšovat průtok. Při studeném svaru žádné návalky v trubkách ani v tvarovkách nevznikají. Lepené spoje je možné provádět do teploty 0 °C bez omezení, lepidlo však nesmí zmrznout.

Při pokojové teplotě lze systém zatížit provozním tlakem do 6 barů již po 30 minutách. Tlakovou zkoušku na 15 barů je možné provádět po 60 minutách.

Instalační systém FRIATHERM® starr s využitím lepených spojů zaručuje 100% průchodnost systému, nekoroduje a díky mimořádně hladké stěně na vnitřním povrchu trubek nedochází k usazování vodního kamene. Hydraulické vlastnosti systému umožňují vyšší rychlost dopravovaného média a tím je možné použití menších DN trubek oproti kovovým systémům. S ohledem na vyloučení koroze a zarůstání potrubí se hydraulické poměry po dobu životnosti téměř nemění.

Potrubí FRIATHERM® starr se dodalo kolem 12 km.

FRIASET

FRIASET jsou předstěnové instalační moduly do lehkých sádrokartonových konstrukcí (bez mokrého procesu). Konstrukce jednotlivých instalačních modulů je tvořena uzavřenými ocelovými profily. Do této nosné konstrukce jsou pak předmontovány veškeré instalační funkční a fixační prvky. Vše se pak zakryje sádrokartonovými deskami, impregnovanými pro použití ve vlhkém prostředí. Toto konstrukční řešení umožňuje použít veškeré dostupné technologie tlumení hluku, takže celkově je provoz v koupelně a na toaletě mnohem tišší než dříve.

   

Obr. 7-9: WC prvek v modrém rámu je fixován do stříbrného sádrokartonového profilu. Hned za profilem jsou na obou stranách vidět dřevěné desky pro uchycení madel pro invalidy. Dřevěné desky jsou také uchycené v modrém rámu, který ale není vidět, protože jej jakoby "obepíná" C-profil. Lépe je to vidět u pravé desky, kde je v profilu vidět modrá konstrukce prvku.

Kromě obecných výhod závěsného WC, jako jsou design, úspora vody, úspora místa, snadný úklid, variabilita umístění (pro zazdění, do sádrokartonu, do bytového jádra, do rohu, samostatně do prostoru), velká nosnost (400 kg), individuální nastavení výšky mísy, minimální nároky na servis, je třeba uvést výhody specifické. Mnoho prvků pro umyvadla bylo individuálně řešeno přímo pro tuto konkrétní stavbu.

   

Obr. 10, 11, 12: Změna uchycení odpadního kolena u prvků pro umyvadlo. Prvek i s odpadem se vejde do 10cm profilu.

Zmínku si zaslouží tyto:

  • Bezbariérové provedení má výhody samo o sobě, přičemž zde ještě došlo speciálně k zúžení prvku pro uchycení madel ze 36 cm na 21 cm kvůli prostorovým dispozicím (viz obr. 9).
  • Další speciální úpravou bylo vyřezávání drážek do těchto prvků pro uchycení madel kvůli usazení do sádrokartonových C-profilů, kde z hladké (rovné) strany tohoto profilu byl osazen WC splachovač a z druhé strany, kde se profil stáčí do tvaru C, byl hned uchycen prvek pro madla. Tím se ušetřil jednak počet profilů a jednak místo. Řešení je vidět na obr. 7-9.
  • Další výhodou prvků FRIASET je šířka modrého rámu pro uchycení, který je 30x30 mm, a dovolil tak použití profilu o šířce 10 cm, do kterého se vešel rozvod vody včetně izolace a hlavně rozvod odpadu DN 50. Viz obr. 10-12.
  • Další nadstandardní úpravou prvků byla změna uchycení odpadního kolena u prvků pro umyvadlo. Opět to bylo kvůli úspoře a možnosti použití 10 cm profilů, které byly obkládány sádrokartonovými deskami z obou stran (obr. 10, 11, 12).
  • V projektu byl požadavek na uchycení nástěnných baterií, přičemž všechny dostupné prvky pro umyvadlo na trhu jsou pro stojánkovou baterii. GLYNWED to vyřešil doplňkovou montážní lištou FRI AFI X pro upevnění armatur (obr. 13, 14). Samostatné montážní lišty se používaly také pro uchycení vanových baterií, u dřezů a dvoudřezů.
  • Další zajímavostí je použití standardních prvků určených k uchycení madel pro uchycení sedátek do sprchy. Byla použita sedátka Abu lifestyle.

Dodalo se 209 ks WC splachovačů plus 26 ks WC splachovačů v bezbariérovém provedení, 488 prvků pro umyvadlo, 14 pisoárů a 4 bidety.

 

Obr. 13, 14: Lišta FRIAFIX pro upevnění armatur

Materiál PVC-C, z něhož je vyroben FRIATHERM® starr, je na trhu od roku 1990 a zkušenosti jsou jen pozitivní. Jediným "problémem" plastových materiálů je jejich roztažnost, takže je třeba provádět dilatační smyčky. V ČR nejpoužívanější PP-r má tepelnou roztažnost 0,15 mm/m.°C. FRIATHERM® starr má 0,07 mm/m.°C! V praxi se ukázalo, že systémy FRIATHERM® starr a FRIASET jsou natolik univerzální, že se podařilo vyřešit všechny problémy.


Nicoll Česká republika, s.r.o.
logo Nicoll Česká republika, s.r.o.

Nicoll Česká republika, s.r.o. je vaším spolehlivým dodavatelem stavebních materiálů - pro odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou od střechy až po vsakování dešťové vody a liniové odvodnění a dále sortiment pro vnitřní instalace a sanitu.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.